Železnice Slovenskej republiky


Autobusová prevádzka SŽ


Významné postavenie v rámci SŽ si udržala autobusová doprava. Železničné autosprávy prevádzkovali začiatkom 40. rokov 52 osobných i nákladných autoliniek, zabezpečovali zvoz k vlakom a suplovali chýbajúce trate. Podieľali sa i na diaľkovej linke Viedeň – Tatry – Krakov.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty