Železnice Slovenskej republiky


TEVŽ


Názov železnice sa zmenil na Tatranskú elektrickú vinciálnu železnicu (TEVŽ). Prevádzkovala ju spoločnosť vlastnými prostriedkami a v období 1939-1945 nevykonávala žiadne významnejšie investičné akcie. Vládnym komisárom TEVŽ sa stal JUDr. Vladimír Brežný, radca SŽ.

© ŽSR - Železničné telekomunikácie na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska. 
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.Právne dokumenty