ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Špecializovaná príprava - Vyhláška č. 205-2010 Z.z.


Kód Názov služby Rozsah v hod.
Tlakové zariadenia
201.0410 VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať tlakové zariadenia 7
201.0420 AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať tlakové zariadenia 5
201.0430 Doplnkové OŠ z obsluhy tlakových zariadení 5
NTL zariadenia
201.0510 VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať NTL kotolne nad 50kW 14
201.0520 AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať NTL kotolne nad 50kW 6
201.0530 VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať NTL kotolne do 50kW 7
201.0540 AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať NTL kotolne do 50kW 5
201.0550 Doplnkové OŠ - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať NTL kotolne nad 50kW (sezónny kurič) 5
201.0560 Doplnkové OŠ - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať NTL kotolne nad 50kW (celoročné kúrenie) 5
Brúsne náradie
202.0020 Školenie na prácu s PP (brúsnym náradím) bez samostatnej časti – RSK 5
202.0030 Školenie na prácu s PP (brúsnym náradím) spolu so samostatnou časťou – RSK 6
Žeriavnik
203.0010 VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (žeriavnik) 1
203.0020 Praktická skúška - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (žeriavnik) 6
203.0030 AP s overením znalostí - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (žeriavnik) 6
203.0040 Doplnkové OŠ - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (žeriavnik) 5
156.1011 Praktická skúška z UTZ - žeriavnik 6
Obsluhovateľ ZZ
203.0060 VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (obsluhovateľ ZZ) 7
203.0070 AP s overením znalostí - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (obsluhovateľ ZZ) 4
203.0080 Doplnkové OŠ - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (obsluhovateľ ZZ) 4
Viazač bremien
203.0090 VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (viazač bremien) 1
203.0100 AP s overením znalostí - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (viazač bremien) 5
203.0110 Doplnkové OŠ - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZZ (viazač bremien) 5
Prevádzkový technik
203.0120 VOP - Osoba odborne spôsobilá na činnosť prevádzkový technik ZZ 1
203.0130 AP s overením znalostí - Osoba odborne spôsobilá na činnosť prevádzkový technik ZZ 6
Obsluhovateľ PZPP
203.0140 VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať PZPP (obsluhovateľ PZPP) 7
203.0150 AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať PZPP (obsluhovateľ PZPP) 4
203.0160 Doplnkové OŠ - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať PZPP (obsluhovateľ PZPP) 4
Elektrotechnická kvalifikácia
230.0010 §23 - Poučená osoba typ 1 (VOP) 3
230.0020 §23 - Poučená osoba typ 1 (AP) 2
230.0030 §23 - Poučená osoba typ 2+1 (VOP) 3
230.0040 §23 - Poučená osoba typ 2+1 (AP) 3
230.0050 §23 - Poučená osoba typ 3+1 (VOP) 3
230.0060 §23 - Poučená osoba typ 3+1 (AP) 3
230.0070 §23 - Poučená osoba typ 3+2 (VOP) 3
230.0080 §23 - Poučená osoba typ 3+2 (AP) 3
230.0090 §23 - Poučená osoba typ 4+1 (VOP) 3
230.0100 §23 - Poučená osoba typ 4+1 (AP) 3
230.0110 §23 - Poučená osoba typ 5+1 (VOP) 3
230.0120 §23 - Poučená osoba typ 5+1 (AP) 3
230.0130 §23 - Poučená osoba typ 5+2 (VOP) 3
230.0140 §23 - Poučená osoba typ 5+2 (AP) 3
230.0150 §23 - Poučená osoba typ 5+6+1 (VOP) 4
230.0160 §23 - Poučená osoba typ 5+6+1 (AP) 4
230.0170 §23 - Poučená osoba typ 5+6+2 (VOP) 4
230.0180 §23 - Poučená osoba typ 5+6+2 (AP) 4
230.0190 §23 - Poučená osoba typ 6+1 (VOP) 3
230.0200 §23 - Poučená osoba typ 6+1 (AP) 3
230.0210 §23 - Poučená osoba typ 6+2 (VOP) 3
230.0220 §23 - Poučená osoba typ 6+2 (AP) 3
230.0230 §23 - Poučená osoba typ 7+1 (VOP) 4
230.0240 §23 - Poučená osoba typ 7+1 (AP) 4
230.0250 §23 - Poučená osoba typ 7+2 (VOP) 4
230.0260 §23 - Poučená osoba typ 7+2 (AP) 4
230.0270 §23 - Poučená osoba typ 7+5+1 (VOP) 5
230.0280 §23 - Poučená osoba typ 7+5+1 (AP) 5
230.0290 §23 - Poučená osoba typ 7+5+2 (VOP) 5
230.0300 §23 - Poučená osoba typ 7+5+2 (AP) 5
230.0310 §23 - Poučená osoba typ 7+6+1 (VOP) 5
230.0320 §23 - Poučená osoba typ 7+6+1 (AP) 5
230.0330 §23 - Poučená osoba typ 7+6+2 (VOP) 5
230.0340 §23 - Poučená osoba typ 7+6+2 (AP) 5
230.0350 §23 - Poučená osoba typ 8+1 (VOP) 4
230.0360 §23 - Poučená osoba typ 8+1 (AP) 4
230.0370 §23 - Poučená osoba typ 8+2 (VOP) 4
230.0380 §23 - Poučená osoba typ 8+2 (AP) 4
230.0390 §23 - Poučená osoba typ 8+5+1 (VOP) 5
230.0400 §23 - Poučená osoba typ 8+5+1 (AP) 5
230.0410 §23 - Poučená osoba typ 8+5+2 (VOP) 5
230.0420 §23 - Poučená osoba typ 8+5+2 (AP) 5
230.0430 §23 - Poučená osoba typ 8+6+1 (VOP) 5
230.0440 §23 - Poučená osoba typ 8+6+1 (AP) 5
230.0450 §23 - Poučená osoba typ 8+6+2 (VOP) 5
230.0460 §23 - Poučená osoba typ 8+6+2 (AP) 5
230.0470 §23 - Poučená osoba typ 9+1 (VOP) 8
230.0480 §23 - Poučená osoba typ 9+1 (AP) 4
230.0490 §23 - Poučená osoba typ 9+2 (VOP) 8
230.0500 §23 - Poučená osoba typ 9+2 (AP) 4
230.0510 §23 - Poučená osoba typ 10+2 (VOP) 1
230.0520 §23 - Poučená osoba typ 10+2 (AP) 6
230.0530 §23 - Poučená osoba typ 11+1 (VOP) 5
230.0540 §23 - Poučená osoba typ 11+1 (AP) 4
230.0550 §23 - Poučená osoba typ 11+2 (VOP) 5
230.0560 §23 - Poučená osoba typ 11+2 (AP) 4
230.0570 §23 - Poučená osoba typ 12+2 (VOP) 5
230.0580 §23 - Poučená osoba typ 12+2 (AP) 4
230.0590 §23 - Poučená osoba typ 12+5+2 (AP) 5
230.0600 §23 - Poučená osoba typ 12+6+2 (AP) 5
230.0610 §23 - Poučená osoba typ 13+1 (VOP) 4
230.0620 §23 - Poučená osoba typ 13+1 (AP) 4
230.0630 §23 - Poučená osoba typ 13+2 (VOP) 4
230.0640 §23 - Poučená osoba typ 13+2 (AP) 4
231.0010 §24 - Elektrotechnik - E2 (VOP) 1
231.0020 §24 - Elektrotechnik - E2 (AP) 7
231.0030 §24 - Elektrotechnik - E2+ (VOP) 1
231.0040 §24 - Elektrotechnik - E2+ (VOP) 7
231.0050 §25 - Samostatný elektrotechnik - E2 (VOP) 7
231.0060 §25 - Samostatný elektrotechnik - E2 (AP) 7
231.0070 §25 - Samostatný elektrotechnik - E2+ (VOP) 7
231.0080 §25 - Samostatný elektrotechnik - E2+ (AP) 7
231.0090 §26 - Elektrotechnik na RČ alebo na RD - E2 (VOP) 7
231.0100 §26 - Elektrotechnik na RČ alebo na RD - E2 (AP) 7
231.0110 §26 - Elektrotechnik na RČ alebo na RD - E2+ (VOP) 7
231.0120 §26 - Elektrotechnik na RČ alebo na RD - E2+ (AP) 7
231.0130 §27 - Elektrotechnik špecialista - samostatná činnosť - E2 (VOP) 7
231.0140 §27 - Elektrotechnik špecialista - samostatná činnosť - E2 (AP) 7
231.0150 §27 - Elektrotechnik špecialista - samostatná činnosť - E2+ (VOP) 7
231.0160 §27 - Elektrotechnik špecialista - samostatná činnosť - E2+ (AP) 7
231.0170 §27 - Elektrotechnik špecialista - riadenie činností - E2 (VOP) 7
231.0180 §27 - Elektrotechnik špecialista - riadenie činností - E2 (AP) 7
231.0190 §27 - Elektrotechnik špecialista - riadenie činností - E2+ (VOP) 7
231.0200 §27 - Elektrotechnik špecialista - riadenie činností - E2+ (AP) 7
231.0210 §28 - Elektrotechnik špecialista - elektrodispečer - E2+ (VOP) 7
231.0220 §28 - Elektrotechnik špecialista - elektrodispečer - E2+ (AP) 7
231.0230 §29 - Revízny technik EZ - E2 (VOP) 7
231.0240 §29 - Revízny technik EZ - E2 (AP) 7
231.0250 §29 - Revízny technik EZ - E2+ (VOP) 7
231.0260 §29 - Revízny technik EZ - E2+ (AP) 7
231.9990 Rozšírenie spôsobilosti elektrokvalifikácie o druh zariadenia 1
232.0021 §23 - Poučená osoba - typ 2 (vstupná, aktualizačná) pre školy 3
233.0010 §20 - Poučená osoba (AP) 3

Vysvetlivky skratiek

  • AP - Aktualizačná príprava
  • OŠ - Opakované školenie
  • VOP - Vstupná odborná príprava