ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - Školiace miestnosti IV Zvolen


JANUÁR 2020

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Školiace miesto LEVICE, železničná stanica  / Január 2020

Dátum

Akcia

ZAČIATOK -

KONIEC VA

(počet hod.)

Poznámka

2. 3.

Pravidelné školenie pre OS č.3 ZSSK

08:00 – 12:00 (4)

 

Školiace miesto BREZNO, železničná stanica /Január 2020

Dátum

Akcia

ZAČIATOK -

KONIEC VA

(počet hod.)

Poznámka

29. 30.

Pravidelné školenie pre OS č. 3 ZSSK

08:00 – 12:00 (4)

 

 

Školiace miesto PLEŠIVEC, železničná stanica /Január 2020

Dátum

Akcia

ZAČIATOK -

KONIEC VA

(počet hod.)

Poznámka

23.

Pravidelné školenie pre OS č. 24 B2 CARGO

12:00 – 16:00 (4)

Pred 12:00 školenie

zabezpečí CARGO.

odkaz na súbor s vyhláškou - február 2020

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie