ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - Školiace miestnosti IV Zvolen


NOVEMBER 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Školiace miesto LEVICE, železničná stanica / NOVEMBER 2019

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

27. 28.

Pravidelné školenie pre vlečky

08:00 – 16:00 (8)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

odkaz na súbor s vyhláškou - december 2019

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie