ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - Školiace miestnosti IV Zvolen


Apríl 2018

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

ŠM Levice (žst.)

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
24-25. PŠ - OS 30B ŽSR 07.00 (4 hod) 1),2)
26-27. PŠ - OS 25-B2 + 18 07.00 (7 hod) 1),2)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie