ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - Školiace miestnosti IV Zvolen


NOVEMber 2018

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

ŠM Levice (žst.)

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka

8. 9. 13. 14.

Pravidelné školenie pre OS č.3 - ZSSK

07:00 – 11:00 (4)

ŠM Levice (žst.)

7. 8. 9.

Pravidelné školenie pre OS č. 24B2 CARGO

09:30 – 13:30 (4)

Školiace miesto Plešivec

       

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie