ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - Školiace miestnosti IV Zvolen


JÚL 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Školiace miesto LEVICE, železničná stanica :

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

23. 24. 25. 26.

Pravidelné školenie pre OS č. 3 ZSSK

07:30 – 11:30 (4)

 

Školiace miesto BREZNO železničná stanica :

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

23. 24. 25. 26.

RID (platí pre OS č.13,14,15 ŽSR)

9:00 – 11:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

23. 24. 25. 26.

Pravidelné školenie pre OS č. 13 ŽSR

11:00 – 13:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

23. 24. 25. 26.

Pravidelné školenie pre OS č. 14 ŽSR

11:00 – 13:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

23. 24. 25. 26.

Pravidelné školenie pre OS č. 15 ŽSR

07:00 – 13:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

odkaz na súbor s vyhláškou

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie