ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - Školiace miestnosti IV Zvolen


odkaz na súbor s vyhláškou

Školiace miesto LEVICE, železničná stanica

September 2021

Dátum

Akcia

ZAČIATOK VA

KONIEC VA

Poznámka

28. a 29.

Pravidelné školenie pre OS č. 30A ŽSR  II. polrok 

07:00 – 10:00

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

28. a 29.

Pravidelné školenie pre OS č. 30B ŽSR  II. polrok 

07:00 – 10:00

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

Kontakt: vrestiakova.katarina@zsr.sk    telefón: 045/2293264;  železničná linka:  945/3264;   mobil: 0911 895 689

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie