ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - Školiace miestnosti IV Zvolen


FEBRUÁR 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Školiace miesto BREZNO železničná stanica

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

15. 19. 20. 22.

Pravidelné školenie pre OS č. 13 ŽSR

11:00 – 13:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

15. 19. 20. 22.

Pravidelné školenie pre OS č. 14 ŽSR

11:00 – 13:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

15. 19. 20. 22.

Pravidelné školenie pre OS č. 19 ŽSR + cudzí

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

15. 19. 20. 22.

Pravidelné školenie pre OS č. 20 ŽSR

08:00 – 10:00 (2)

Platí pre zamestnancov, ktorí NEMAJÚ E-LEARNING a MAJÚ školenie zo SIMULÁTORA ZZ.

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie