ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - Školiace miestnosti IV Zvolen


MAREC 2020

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Školiace miesto LEVICE, železničná stanica
Marec 2020
Dátum
Akcia
ZAČIATOK - KONIEC VA
(počet hod.)
Poznámka
10. 11. 12.
Pravidelné školenie pre OS č.19 ŽSR
08:00 – 13:00 (5)
ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

Školiace miesto Brezno, železničná stanica

Marec 2020

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA
(počet hod.)

Poznámka

27.

Pravidelné školenie pre OS č. 24 B1 ZSSK

08:00 – 14:00 (6)

V čase od 07,00-08,00 hod. školenie zabezpečí ZSSK

odkaz na súbor s vyhláškou - marec 2020

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie