ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - Školiace miestnosti IV Zvolen


SEPTEMBER 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Školiace miesto LEVICE, železničná stanica /September 2019 

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

17.

Pravidelné školenie pre OS č. 30A ŽSR

07:00 – 10:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

18. 19.

Pravidelné školenie pre OS č. 30B ŽSR

07:00 – 10:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 

Školiace miesto BREZNO, železničná stanica / September 2019 

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

11. 12. 13.

Pravidelné školenie pre OS č. 3 ZSSK

07:00 – 11:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

odkaz na súbor s vyhláškou - september 2019

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie