ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - Školiace miestnosti IV Zvolen


MÁJ 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Školiace miesto LEVICE, železničná stanica

Máj 2019 

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

28. 29.

Pravidelné školenie pre OS č. 30 A ŽSR

07:00 – 10:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

28. 29.

Pravidelné školenie pre OS č. 30 B ŽSR

07:00 – 10:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

14. 15. 16. 17.

Pravidelné školenie pre OS č. 13 ŽSR

11:30 – 13:30 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

14. 15. 16. 17.

Pravidelné školenie pre OS č. 14 ŽSR

11:30 – 13:30 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

14. 15. 16. 17.

Pravidelné školenie pre OS č. 19 ŽSR

08:30 – 13:30 (5)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

14. 15. 16. 17.

Pravidelné školenie pre OS č. 20 ŽSR

07:30 – 13:30 (6)

Platí pre zamestnancov, ktorí NEMAJÚ E-LEARNING a školenie zo SIMULÁTORA ZZ.

14. 15. 16. 17.

Pravidelné školenie pre OS č. 20 ŽSR

08:30 – 10:30 (2)

Platí pre zamestnancov, ktorí NEMAJÚ E-LEARNING a MAJÚ školenie zo SIMULÁTORA ZZ.

Školiace miesto PLEŠIVEC – rušňové depo

Máj 2019 

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

21. 22. 27. 28.

Pravidelné školenie pre OS č. 24 B2 CARGO

09:00 – 13:00 (4)

 

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie