ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - Školiace miestnosti IV Zvolen


odkaz na súbor s vyhláškou

Školiace miesto Brezno, železničná stanica

December 2022

Dátum

Akcia

ZAČIATOK VA KONIEC VA

Poznámka

05., 06., 07.

Pravidelné školenie pre OS č. 15  (2/2022)

07:30 – 15:30

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

Kontakt: vrestiakova.katarina@zsr.sk    telefón: 045/2293264;  železničná linka:  945/3264;   mobil: 0911 895 689