ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

internátne kurzy


internátne kurzy 2023

 

Plán internátnych kurzov na rok 2023

 

 

 

Internátne kurzy v zmysle legislatívy Zákon NR SR číslo 513/2009 Z.z. a Vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z.z.

P.č.

Názov kurzu

Teoretická príprava od/do

Výcvik pred OS na VOJ/ činnosť na pracovisku

Odborná skúška

Miesto realizácie

 

1

Typ 10

16.1.2023 - 20.1.2023

 

 

IV BA

 

2

Kurz na OS č. 15

9.1.2023 - 9.2.2023

10.2.2023 - 23.2.2023

27.2.2023 - 28.2.2023

IV BA

 

3

Kurz na OS č. 18

6.2.2023 - 28.2.2023

1.3.2023 - 31.3.2023

3.4.2023 - 4.4.2023

IV KE

 

4

Kurz na OS č. 42

6.3.2023 - 24.3.2023

27.3.2023 - 31.3.2023

3.4.2023 - 4.4.2023

IV BA

 

5

Kurz na OS č. 19

27.3.2023 - 23.5.2023

24.5.2023 - 6.6.2023

7.6.2023 - 9.6.2023

IV BA

 

6

Kurz na OS č. 15

11.4.2023 - 16.5.2023

17.5.2023 - 30.5.2023

31.5.2023 - 1.6.2023

IV BA

 

7

Kurz na OS č. 34

22.5.2023 - 27.7.2023

28.7.2023 - 15.8.2023

16.8.2023 - 18.8.2023

IV BA

 

8

Kurz na OS č. 15

7.6.2023 - 13.7.2023

14.7.2023 - 25.7.2023

26.7.2023 - 27.7.2023

IV BA

 

9

Kurz na OS č. 19

26.6.2023 - 18.8.2023

18.8.2023 - 31.8.2023

4.9.2023 - 6.9.2023

IV KE

 

10

Kurz na OS č. 42

7.8.2023 - 25.8.2023

28.8.2023 - 5.9.2023

6.9.2023 - 7.9.2023

IV BA

 

11

Kurz na OS č. 15

11.9.2023 - 13.10.2023

16.10.2023 - 27.10.2023

30.10.2023 - 31.10.2023

IV BA

 

12

Typ 10

18.9.2023 - 22.9.2023

 

 

IV BA

 

13

Kurz na OS č. 19

2.10.2023 - 24.11.2023

27.11.2023 - 6.12.2023

7.12.2023 - 8.12.2023

IV BA

 

14

Kurz na OS č. 15

6.11.2023 - 8.12.2023

11.12.2023 - 22.12.2023

4.1.2024 - 5.1.2024

IV KE

 

 

Kurz na OS č. 25B2

6.3.2023 - 15.6.2023

 

19.6.2023 - 21.6.2023

IV KE

 

 

Kurz na OS č. 25B2

September/Október

 

 

 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Mináriková 920/5013

 

Kontaktná osoba: Mgr.Kováčová Alena 920/5113 (kurzy rušňovodičov)