ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trenčianska Teplá


APRÍL 2019

kontakt: kalovska.ludmila@zsr.sk
tel.: 923/2468

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

23. – 26. 

Pravidelné školenie pre OS 19 

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

PŠ - Pravidelné školenie