ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trenčianska Teplá


odkaz na súbor s vyhláškou

 

Školiace stredisko Trenčianska Teplá

Január 2022

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod)

Poznámka

kontakt: kalovska.ludmila@zsr.sk  telefón: 923/2468

3., 4., 5., 12., 17., 18.

Teoretická príprava OS 502, OS 504

07.30 – 14.30

-7

len pozvaní, *)viď informácie

Vysvetlivky skratiek:

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

PŠ - Pravidelné školenie