ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trenčianska Teplá


MÁJ 2019

kontakt: kalovska.ludmila@zsr.sk
tel.: 923/2468

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

7., 9. 

Pravidelné školenie pre OS 502 

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

7., 9. 

Pravidelné školenie pre OS 504 

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

13. – 16. 

Pravidelné školenie pre OS 24 B2 Cargo

07.30 – 15.30

(8)

len pozvaní, *)viď informácie

22.

Opakované školenie – chemické látky

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

27., 28. 

Pravidelné školenie pre OS 17 

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

29.

Pravidelné školenie pre OS 510 

08.30 – 12.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky skratiek

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

PŠ - Pravidelné školenie