ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trenčianska Teplá


Máj 2018

kontakt: kalovska.ludmila@zsr.sk
tel.: 923/2468

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
14-18. PŠ - OS 3 ZSSK 07.30 (4 hod) max. 30 osôb na deň
29-31. PŠ - OS 17 07.30 (5 hod) 1),2)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie