ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trenčianska Teplá


Apríl 2018

kontakt: kalovska.ludmila@zsr.sk
tel.: 923/2468

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
16-17. PŠ - OS 502 07.30 (5 hod) len pozvaní
16-17. PŠ - OS 504 07.30 (4 hod) len pozvaní
23-27. PŠ - OS 19 07.30 (7 hod) 1)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie