ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trenčianska Teplá


JANUÁR 2020

kontakt: kalovska.ludmila@zsr.sk
tel.: 923/2468

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

8., 9., 10..

Pravidelné školenie pre OS 24 B1 ZSSK

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

15., 16. 

Pravidelné školenie pre OS 502 

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

15., 16. 

Pravidelné školenie pre OS 504 

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

29. – 31. 

Pravidelné školenie pre OS 18 (prienik s OS 25 B2 ŽSR)

07.30 – 08.30

(1)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

29. – 31. 

Pravidelné školenie pre OS 25 B2 ŽSR

08.30 – 13.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

29., 30. 

Pravidelné školenie pre OS 30B

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

31.

Pravidelné školenie pre OS 30A

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

31.

Pravidelné školenie pre OS 511 

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

 

odkaz na súbor s vyhláškou - február 2020

Vysvetlivky skratiek

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

PŠ - Pravidelné školenie