ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trenčianska Teplá


NOVEMBER 2018

kontakt: kalovska.ludmila@zsr.sk
tel.: 923/2468

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka

12. - 16.

Pravidelné školenie pre OS 3 ZSSK

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

12.

Pravidelné školenie pre OS 61

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

12.

Opakované školenie pre OS 61 – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

10.30 – 12.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

26. – 28.

Pravidelné školenie pre OS 24 B1 ZSSK

07.30 – 14.30

(7)

Max 35 účastníkov na podujatie

30.

Opakované školenie žeriavnik ,viazač ,obsluhovateľ ZZ – mimo plošín

Účastníci si so sebou prinesú Výkaz o vzdelávaní a osvedčenie

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

       
       
       
       
       

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie