ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trenčianska Teplá


NOVEMBER 2019

kontakt: kalovska.ludmila@zsr.sk
tel.: 923/2468

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

11. – 14. 

Pravidelné školenie pre OS 3 ZSSK

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

12., 13. 

Pravidelné školenie pre OS 61 

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

12., 13. 

Opakované školenie – práca vo výškach pre OS 61 

10.30 – 12.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

 

odkaz na súbor s vyhláškou - december 2019

Vysvetlivky skratiek

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

PŠ - Pravidelné školenie