ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trenčianska Teplá


Školiace stredisko Trenčianska Teplá

 

Dátum

Akcia

Začiatok VA
(počet hod)

Poznámka

kontakt: kalovska.ludmila@zsr.sk  telefón: 923/2468

 

 

 

 

odkaz na súbor s vyhláškou

 

Vysvetlivky skratiek

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

PŠ - Pravidelné školenie