ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trenčianska Teplá


FEBRUÁR 2019

kontakt: kalovska.ludmila@zsr.sk
tel.: 923/2468

Dátum

Akcia

Začiatok VA
(počet hod)

Poznámka

1.

Pravidelné školenie pre OS 18 (prienik s OS 25 B2 ŽSR)

07.30 – 08.30

(1)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

 

1.

Pravidelné školenie pre OS 25 B2 ŽSR

08.30 – 13.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

 

1.

Pravidelné školenie pre OS 30A, 30B

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

 

11. – 14.

Teoretická príprava pre OS 24 B1 ZSSK

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

18. – 22.

Pravidelné školenie pre OS 3 ZSSK

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

 

19., 20.

Pravidelné školenie pre OS 511

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

 

19.

Pravidelné školenie pre OS 23N

07.30 – 09.30

(2)

len pozvaní, *)viď informácie

 

27.

Opakované školenie BOZP  (MV SR)

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

len pre zamestnancov

MV SR

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie