ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trenčianska Teplá


Pozastavenie vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok, odborných skúšok a všetkých školení

Oznamujeme všetkým zamestnancom, že až do odvolania sa pozastavuje vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok,

odborných skúšok a všetkých školení, vrátane školení vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Usmernenie R ÚIVP k realizácii vybraných vzdelávacích akcií v obmedzenom režime

Zamestnancom, ktorým končí platnosť zdravotnej a odbornej spôsobilosti, táto bude predĺžená a bližšie podrobnosti budú vydané

samostatným usmernením po obdržaní rozhodnutia ministra dopravy a výstavby SR.

 

Vysvetlivky skratiek

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

PŠ - Pravidelné školenie