ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trenčianska Teplá


odkaz na súbor s vyhláškou

 

Školiace stredisko Trenčianska Teplá

 

September 2021

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod)

Poznámka

 kontakt: kalovska.ludmila@zsr.sk  telefón: 930/2132

27., 28., 29., 30.,

Pravidelné školenie OS 15 +RID  (2. polrok 2021)

07.30 – 13.30

-6

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

27., 28., 29., 30.,

Školenie 1. pomoc pre OS 19  (2. polrok 2021)

07.30 – 12.30

-5

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

20,21.

Pravidelné školenie OS 30A (2. polrok 2021)

07.30 – 10.30

-3

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

20,21.

Pravidelné školenie OS 30B (2. polrok 2021)

07.30 – 10.30

-3

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14.

Pravidelné školenie OS 21A1-21A5 

07.30 – 10.30

-3

len pozvaní, *)viď informácie

30.

Pravidelné školenie OS 502 a 504  

07.30 – 10.30

-3

len pozvaní, *)viď informácie

Vysvetlivky skratiek:

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

PŠ - Pravidelné školenie