ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Prieskum spokojnosti


Vážený zákazník !
Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka. Cieľom je získať informácie, ktoré nám pomôžu skvalitniť našu obchodnú činnosť v poskytovaní služieb v oblasti vzdelávania a psychológie.

Pri hodnotení použite hodnotiacu škálu : 

  1. vyhovujúco 
  2. menej vyhovujúco 
  3. uspokojivo 
  4. menej uspokojivo 
  5. nevyhovujúco 

Svoju odpoveď na otázku označte kliknutím na 1 možnosť výberu.
V záverečnej časti nám uveďte Vaše pripomienky, prípadne návrhy na zlepšenie našej spolupráce. Prípadne nám uveďte vzdelávacie, alebo iné aktivity, ktorých by ste sa mali záujem zúčastniť.

* - povinné pole