ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity


Pozastavenie vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok, odborných skúšok a všetkých školení

Oznamujeme všetkým zamestnancom, že až do odvolania sa pozastavuje vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok, odborných skúšok a všetkých školení, vrátane školení vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Usmernenie R ÚIVP k realizácii vybraných vzdelávacích akcií v obmedzenom režime

Zamestnancom, ktorým končí platnosť zdravotnej a odbornej spôsobilosti, táto bude predĺžená a bližšie podrobnosti budú vydané samostatným usmernením po obdržaní rozhodnutia ministra dopravy a výstavby SR.

 

IV Bratislava

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

Tel.: 02/2029 5847
Mobil: 0903 455 106
Fax: 02/2029 5359
E-mail: ivba@zsr.sk
odkaz na súbor s vyhláškou - marec 2020

IV Žilina

1 mája 34
010 02 Žilina

Tel.: 041/229 5352
Mobil: 0903 456 059
Fax: 041/229 5361
E-mail: ivza@zsr.sk
odkaz na súbor s vyhláškou - marec 2020

IV Zvolen

IV Košice

Masarykova 29
040 01 Košice

Tel.: 055/229 2704
Mobil: 0903 455 341
Fax: 055/229 2729
E-mail: ivke@zsr.sk
odkaz na súbor s vyhláškou - marec 2020