ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


Máj 2018

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
2-3,25,28,30. Interaktívna príprava 07.30 (7 hod) len pozvaní
2-4,7. PŠ - OS 11 07.30 (4 hod) 1),2)
16. OŠ - žeriavnik,viazač,obsluha ZZ 07.30 (5 hod) 1)
18,24-25,28,30-31. PŠ - OS 19 07.30 (7 hod) 1)
24. OŠ - chem.látky 07.30 (7 hod) len pozvaní
28. PŠ - OS 23N 07.30 (2 hod) len pozvaní
28-30. PŠ - OS 51 ZSSK 07.30 (3 hod) pre zamestnancov ZSSK

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

OŠ - Opakované školenie
PŠ - Pravidelné školenie