ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


 

Inštitút vzdelávania Žilina, 1. mája 34

Október 2020

Dátum

Akcia

Začiatok VA
(počet hod)

Poznámka

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk    telefón: 930/5353

1., 5.

Opakované školenie – chemické látky

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

5. – 9., 12. – 16.

Pravidelné školenie pre OS 3 ZSSK (1. a 2. polrok)

07.30 – 15.30

(4 + 4)

len pozvaní, *)viď informácie

5. – 7., 9., 13., 14., 16.

Školenie – SIMULÁTOR pre OS 15

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

5. – 7., 9.

Školenie – SIMULÁTOR pre OS 41

11.30 – 14.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

12.

Seminár – ORK 1 (1. a 2. polrok)

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

12. – 16., 19. – 23.

Kurz pre OS 3 (pre ZSSK)

Podľa rozvrhu

len pozvaní, *)viď informácie

Martin

12.

Poučená osoba  typ 12  - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13.

Poučená osoba  typ 10  - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 13.30

(6)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13. – 16.

Pravidelné školenie pre OS 18 (prienik s OS 25 B2 ŽSR)         ZA 1. polrok

07.30 – 08.30

(1)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

 

13. – 16.

Pravidelné školenie pre OS 25 B2 ŽSR  ZA 1. polrok

08.30 – 13.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

 

13. – 14.

Pravidelné školenie pre OS 30A  ZA 1. polrok

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

15. – 16.

Pravidelné školenie pre OS 30B  ZA 1. polrok

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14.

Poučená osoba  typ 6  - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

15.

Opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

19. – 23.

Pravidelné školenie pre OS 24 B2 - Cargo

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

19. – 23.

Školenie – SIMULÁTOR pre OS 19

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

19. – 22.

Kurz PTK – rozšírenie MVJ, EVJ

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

20. – 23.

Teoretická príprava pre OS 502

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

22.

Školenie - preprave nebezpečných vecí (ADR)

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

26. – 30.

Pravidelné školenie pre OS 17  ZA 1. a 2. polrok

07.30 – 15.30

(4 + 4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

26.

Poučená osoba  typ 2  - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

odkaz na súbor s vyhláškou

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OS - Odborná skúška
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava
ZŠ - Základné školenie