ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


FEBRUÁR 2019

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum

Akcia

Začiatok VA
(počet hod)

Poznámka

4. a 5., 25. a 26.

Základné školenie BOZP

07.30 – 13.40

len pozvaní, *)viď informácie

12., 22.

Opakované školenie BOZP – BPI + rozšírenia + BPK

07.30 – 15.40

(6-8)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13.

Opakované školenie BOZP – BMA , BMV, BPO, BPC

07.30 – 12.20

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

7.

Opakované školenie BOZP – BPD, BPR + rozšírenia

07.30 – 13.40

(5-6)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

6.

Opakované školenie BOZP – BPO, BPR

09.00 – 12.00

(3)

len pre zamestnancov CARGO, ZSSK

4.

Opakované školenie BOZP  (Mondi)

07.30 – 12.30

(5)

len pre zamestnancov Mondi SCP

8.

Základné školenie BOZP (Čadca)

07.30 – 13.40

len pozvaní, *)viď informácie

Čadca

28.

Základné školenie BOZP (ŽU Žilina)

07.30 – 13.40

len pozvaní, *)viď informácie

ŽU Žilina

1.

Poučená osoba  typ  2  - Aktualizačná príprava

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

4., 5., 11., 18., 20.

Teoretická príprava pre OS 17

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

5., 6., 20., 21.

Duálne vzdelávanie pre OS 15 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

 

5., 6., 20., 21.

Duálne vzdelávanie pre OS 60 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

 

7., 25.

Opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

7.

Pravidelné školenie 1/2/2019 (Mondi SCP)

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

Mondi SCP

11., 14.

Pravidelné školenie pre OS 21 A1-5

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

 

12., 14., 26., 27.

Duálne vzdelávanie pre OS 42 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

 

13.

Opakované školenie – obsluha krovinorez

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13., 14.

Opakované školenie – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

07.30 – 09.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14.

Školenie – D 181

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

 

14., 20. – 22.

Teoretická príprava – technika ŽTS

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

14.

Základné školenie – chemické látky

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

18. – 21.

Pravidelné školenie pre OS 12

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

18.

Pravidelné školenie pre OS 47 (Externý odberateľ)

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

 

19.

Pravidelné školenie 1/2/2019 (Strabag)

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

Strabag

20.

Pravidelné školenie pre OS 40

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

20.

Pravidelné školenie pre OS 41

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

21.

Pravidelné školenie pre OS 505 (Dolvap)

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

Dolvap

21. – 28.

Pravidelné školenie pre OS 17

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

22.

Kurz – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

26.

Vstupná odborná príprava – brúsne náradie

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

27.

Interaktívna príprava - doprava

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OS - Odborná skúška
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava
ZŠ - Základné školenie