ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


Inštitút vzdelávania Žilina, 1. mája 34

September 2021

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod.)

Poznámka

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk    telefón: 930/5353

6.

Poučená osoba  typ   9 -  Aktualizačná odborná príprava

07.30 –

11.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

7.

Poučená osoba  typ  11 -  Aktualizačná odborná príprava

07.30 –

11.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

3.

Opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel  

07.30 –

11.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

3.

Opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel  

12.00 –

16.00 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

10.

Opakované školenie Chemické látky

07.30 –

10.30 (3)

len pozvaní, *)viď informácie

27., 28., 29,.30.

Pravidelné školenie pre OS 34  (2. polrok 2021)

07.30 –

11.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

27., 28., 29,.30.

Pravidelné školenie pre OS 25B2 prienik OS 18 + RID

( 2.polrok)

07.30 –

11.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13.,

Pravidelné školenie OS 511  (2. polrok 2021)

11.30 –

13.30 (2)

len pozvaní, *)viď informácie

13,.

Pravidelné školenie OS 21 A1-21 A5  (1 a 2. polrok 2021)

07.30 –

11.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

2., 3., 16., 17.,

Pravidelné školenie OS 24 B - ŽSR  (2. polrok 2021)

07.30 –

11.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

16.

Pravidelné školenie OS 24 B1,B2 - ŽSR  (2. polrok 2021)

07.30 –

11.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

20., 21.

Pravidelné školenie OS 18  (2. polrok 2021)

07.30 –

11.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13.

Pravidelné školenie pre OS 43 (1. polrok 2021)

07.30 –

10.30 (3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13.

Pravidelné školenie pre OS 43 (2. polrok 2021)

10.30 –

13.30 (3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13.

Školenie 1. pomoc pre OS 43 

13.30 –

14.30 (1)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13.

Školenie práca vo výškach pre OS 43 

14.30 –

16.30 (2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14.

Pravidelné školenie pre OS 40 (1. polrok 2021)

07.30 –

09.30 (2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14.

Pravidelné školenie pre OS 40 (2. polrok 2021)

09.30 –

11.30 (2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14.

Školenie 1. pomoc pre OS 40 

11.30 –

12.30 (1)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14.

Školenie práca vo výškach pre OS 40 

12.30 –

14.30 (2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

21.,24,30.

Pravidelné školenie pre OS 61 (2. polrok 2021)

07.30 –

10.30 (3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

16.

Školenie 1. pomoc pre OS 44 (1. polrok 2021)

07.30 –

08.30 (1)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14.

Pravidelné školenie pre OS 44 (1. polrok 2021)

08.30 –

11.30 (3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14.

Pravidelné školenie pre OS 44 (2. polrok 2021)

11.30 –

14.30 (3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14.

Školenie práca vo výškach pre OS 44

14.30 –

16.30 (2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

29.

Pravidelné školenie pre OS 47 (1 a 2. polrok 2021)

07.30 –

17.30 (10)

len pozvaní, *)viď informácie

20 – 24,.

Poučená osoba - osoba odborne spôsobilá samostatne pracovať alebo riadiť práce na železničnom zvršku a spodku a na ukoľajení na el.tratiach, spätnom

koľajnicovom vedení na koľajách, ktoré sú súčasťou el.

vykurovania vlakov v zmysle § 23 Vyhlášky č. 205/2010

Z.z. o UTZ

07.30 –

14.30 (7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OS - Odborná skúška
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava
ZŠ - Základné školenie