ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


Inštitút vzdelávania Žilina, 1. mája 34

Júl 2020

Dátum

Akcia

Začiatok VA
(počet hod)

Poznámka

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk    telefón: 930/5353

1., 2.

Teoretická príprava pre OS 11

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

1., 2., 9., 10., 15., 17.

Teoretická príprava pre OS 17

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

2.

Školenie z obsluhy zariadenia - CTC

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

3., 30.

Poučená osoba  typ 2  - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

3.

Školenie z obsluhy systému - VDS

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

6. – 9., 13., 30.

Teoretická príprava pre OS 30B, 33, 37, 33E

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

7. – 9.

Pravidelné školenie pre OS 12

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

7.

Poučená osoba  typ 11  - Vstupná a aktualizačná odborná príprava

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

10.

Školenie z obsluhy zariadenia – SSZ ESA

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

14.

Opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

16.

Obsluha pracovných plošín – Aktualizačná príprava

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

23., 24., 27., 28.

Školenie – SIMULÁTOR pre OS 15

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

27. - 31.

Pravidelné školenie pre OS 24 B2 - Cargo

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

27.,28

Pravidelné školenie pre OS 510

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

27.,28.

Pravidelné školenie pre OS 52

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

29.

Poučená osoba  typ 10  - Vstupná a aktualizačná odborná príprava

07.30 – 13.30

(6)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

30.

Poučená osoba  typ 7  - Vstupná a aktualizačná odborná príprava

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

odkaz na súbor s vyhláškou

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OS - Odborná skúška
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava
ZŠ - Základné školenie