ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


 

Inštitút vzdelávania Žilina, 1. mája 34

Január 2022

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod.)

Poznámka

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk    telefón: 930/5353

3. a 4., 24. a 25.

Základné školenie BOZP

07.30 –

13.30

len pozvaní, *)viď informácie

10.

Teoretická príprava pre OS 33

07.30 –

14.30 (7)

len pozvaní, *)viď informácie

5., 7.

Opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel

07.30 –

11263

11.30 – 15.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

7.,13.

Poučená osoba  typ  2  - Aktualizačná odborná príprava

07.30 –

11232

11.00 – 14.00 (3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

17.

Poučená osoba  typ  7  -  Aktualizačná odborná príprava

07.30 –

11.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

19., 20., 21., 26., 27., 28.

Pravidelné školenie – Simulátor

07.30 -11.30

11.30 – 15.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

31.

Aktualizačná príprava – osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez  

07.30 –

12.30 (5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

31.

Aktualizačná príprava – osoba odborne spôsobilá obsluhovať brúsne náradie 

07.30 –

12.30 (5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OS - Odborná skúška
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava
ZŠ - Základné školenie