ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


NOVEMBER 2018

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka

2.

Interaktívna príprava

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

5. – 9.

Pravidelné školenie – rušňovodiči (DVI - česká škola)

08.30 – 12.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

5., 6.

Pravidelné školenie pre PTK

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

6., 7., 8., 9., 12., 13.

Pravidelné školenie pre OS 17

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

7.,8.,20.,21.

Duálne vzdelávanie OS 42 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

14.,15.,28.,29.

Duálne vzdelávanie OS 60 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

14.,15.,28.,29.

Duálne vzdelávanie OS 15 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

7.

Interaktívna príprava pre VVUŽ

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

7., 8., 28.,29.,30.

Teoretická príprava pre OS 17

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

9.

Pravidelné školenie pre OS 24B

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

9.

Pravidelné školenie pre OS 24B2

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

9., 21.

Opakované školenie – chemické látky

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

9.

Opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

12. – 16.

Pravidelné školenie pre OS 24 B2 Cargo

07.30 – 14.30

(7)

Max 30 účastníkov na podujatie

12., 16., 26.

Pravidelné školenie pre OS 46

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

12., 16., 26.

Opakované školenie pre OS 46 – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

12.30 – 14.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13., 14.

Pravidelné školenie pre OS 34

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

dva dni budú ešte v decembri aj s 30B

13., 14.

Pravidelné školenie pre OS 30A

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

15.

Pravidelné školenie pre OS 30B – Zvarovačka Vrútky

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

19. – 21.

Seminár ZSSK – úsek prevádzky

07.30 – 09.30

(2)

len pozvaní, *)viď informácie

21., 22.

Pravidelné školenie pre OS 65

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

22., 23.

Pravidelné školenie pre OS 502

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

22., 23.

Pravidelné školenie pre OS 504

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

26.

Opakované školenie žeriavnik ,viazač ,obsluhovateľ ZZ – mimo plošín

Účastníci si so sebou prinesú Výkaz o vzdelávaní a osvedčenie

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

26. – 28.

Seminár ZSSK – úsek údržby

07.30 – 09.30

(2)

len pozvaní, *)viď informácie

26., 27.

Pravidelné školenie pre OS 61

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

26., 27.

Opakované školenie pre OS 61 – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

10.30 – 12.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

26. - 29.

Pravidelné školenie pre OS 18 (prienik s OS 25 B2 ŽSR)

07.30 – 08.30

(1)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

26. - 29.

Pravidelné školenie pre OS 25 B2 ŽSR

08.30 – 13.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

26., 27.

Pravidelné školenie pre OS 37

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

27.

Základné školenie – chemické látky

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

28.

Pravidelné školenie pre OS 32

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

28., 29., 30.

Teoretická príprava pre OS 11

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

29., 30.

Pravidelné školenie pre OS 24 B1 ZSSK

07.30 – 14.30

(7)

Max 35 účastníkov na podujatie, ďalšie dni v mesiaci december 2018 celkom 8 dní

30.

Opakované školenie – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

07.30 – 09.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

       

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OS - Odborná skúška
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava
ZŠ - Základné školenie