ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


JÚL 2019

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

4

Poučená osoba typ 11 - Vstupná a Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

1. – 4., 8. – 10.,12, 16. 

Teoretická príprava pre OS 30A, 30B

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

8. – 12. 

Teoretická príprava pre OS 17 

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

8. – 12. 

Rozdielový kurz pre ZSSK

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

8.,17.,18.,23.,24.,25.,26.

Interaktívna príprava – Doprava

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

11.

VOP obsluhovateľ ZZ – ESSEL BR150

( preukaz, kopia poučenia, výkaz o vzdelávaní )

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

11.

Kurz – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

12.

Opakované školenie vodičov CMV a referentských vozidiel

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

12., 16., 17., 18.,22.

Teoretická príprava pre OS 501,502, 504 

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie ( pokračovanie v auguste )

16.

Odborná skúška obsluhovateľ ZZ ( po príprave z apríla 2019 priniesť prihlášku a výkaz o vzdelávaní)

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

15., 16. 

Interaktívna príprava pre OS 11 

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

17.

Opakované školenie – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

07.30 – 09.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

19.

Poučená osoba typ 2 - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

19., 30. 

Poučená osoba typ 10 - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 13.30

(6)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

19., 24., 25. 

Teoretická príprava pre OS 45, 46 

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

26.

Poučená osoba typ 3 - Vstupná a Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

26.

Poučená osoba typ 7 - Vstupná a Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

29.

Poučená osoba typ 6 - Vstupná a Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

31.

Poučená osoba typ 5 - Vstupná a Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

odkaz na súbor s vyhláškou

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OS - Odborná skúška
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava
ZŠ - Základné školenie