ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


NOVEMBER 2019

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

7.,8.,12.,13.,20.,21.

Teoretická príprava OS 17

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

4. – 8. 

Pravidelné školenie – rušňovodiči (DVI - česká škola)

08.30 – 12.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

7., 19.,

Kurz pre OS 15 (pre ŽU Žilina)

Podľa rozvrhu

len pozvaní, *)viď informácie

ŽU Žilina

12., 21., 22., 29. 

Duálne vzdelávanie pre OS 42 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

18. – 20., 28., 29. 

Pravidelné školenie pre OS 17 

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

18. – 20., 28., 29. 

Školenie RID pre OS 17 (Len ŽSR)

12.30 – 14.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

19., 20., 22. 

Pravidelné školenie pre OS 13 

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

19., 20., 22. 

Školenie RID pre OS 13 (Len ŽSR)

12.30 – 14.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

19.

Pravidelné školenie pre OS 505 (pre DOLVAP)

07.30 – 10.30

(3)

len pozvaní, *)viď informácie

Dolvap Varín

22.

Pravidelné školenie pre OS 61 

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

22.

Opakované školenie – práca vo výškach pre OS 61 

10.30 – 12.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

21., 27. 

Pravidelné školenie pre OS 30A

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

21., 27. 

Pravidelné školenie pre OS 30B

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

21.,22.,27., 28. 

Pravidelné školenie pre OS 24 B1 ZSSK

07.30 – 14.30

(7)

Max 35 osôb ďalšie dni 2.-6.12.2019

21., 27., 28. 

Teoretická príprava pre OS 30B, 33 

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie ďalšie dni v decembri

25., 26., 28. 

Pravidelné školenie pre OS 18 (prienik s OS 25 B2 ŽSR)

07.30 – 08.30

(1)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

25., 26., 28. 

Pravidelné školenie pre OS 25 B2 ŽSR

08.30 – 13.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

25., 26., 28. 

Školenie RID pre OS 18 (Len ŽSR)

13.30 – 15.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

25., 26., 28. 

Pravidelné školenie pre OS 34 

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

25.

Pravidelné školenie – 2/2/2019 (SCP Ružomberok)

08.30 – 12.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

SCP Ružomberok

26.

Pravidelné školenie – 2/2/2019 (Martinská Teplárenská)

08.30 – 12.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

Martinská Teplárenská

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

odkaz na súbor s vyhláškou - december 2019

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OS - Odborná skúška
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava
ZŠ - Základné školenie