ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


odkaz na súbor s vyhláškou

Inštitút vzdelávania Žilina, 1. mája 34

August 2022

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod.)

Poznámka

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk    telefón: 930/5353

10., 11.

Opakované školenie BOZP – BPI + rozšírenia + BPK

07.30 – 15.30

(6-8)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

16., 17.

Opakované školenie BOZP – BPD, BPO, BPR + rozšírenia,BMA,BMV

07.30 – 13.30

(5-6)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

8., 9., 18.

Opakované školenie BOZP – BPO, BPR

07.30 – 10.30

11.00 – 14.00 (3)

Len pre zamestnancov

 ZS CARGO, ZSSK

8.

Školenie pre Cargo z obsluhy zabezpečovacieho zariadenia – pomocné stavadlo a priecestné zariadenie  vo výhybni Šalková

07.30 – 14.30 (7)

len pozvaní, *)viď informácie

22., 23., 25., 26.

Teoretická príprava OS 17

07.30 – 14.30 (7)

len pozvaní, *)viď informácie

9., 10., 11., 12., 16.

Teoretická príprava pre OS 40,43,46

07.30 – 14.30 (7)

len pozvaní, *)viď informácie

26., 30., 31.

Teoretická príprava OS 60 - 66

07.30 – 14.30 (7)

len pozvaní, *)viď informácie

9., 23.

Poučená osoba  Typ  2 

Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30 11.00 – 14.00 (3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

24.

Poučená osoba  Typ  6 

Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30 (3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

22.

Poučená osoba  Typ  7 

Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 11.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

22.

Poučená osoba  Typ  10

Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 13.30 (6)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

24.

Poučená osoba  Typ  12

Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 13.30 (6)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

10.

Školenie vodičov cestných motorových vozidiel

07.30 – 12.30

-5

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

11.

Vstupná odborná príprava –

práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

07.30 – 14.30 (7)

len pozvaní, *)viď informácie

8., 10., 11., 16., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 25., 26.

Pravidelné školenie – Simulátor

07.30 – 11.30

11.30 – 15.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

23., 26.

Pravidelné školenie – OS 502, 504

07.30 – 12.30 (5)

len pozvaní, *)viď informácie

22., 23., 24., 25., 26.

Pravidelné školenie – OS 24B2

07.30 – 14.30 (7)

Len pre zamestnancov

 ZS CARGO