ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


APRÍL 2019

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

1. a 2., 23. a 24. 

Základné školenie BOZP

07.30 – 13.40

len pozvaní, *)viď informácie

10., 25., 26. 

Opakované školenie BOZP – BPI + rozšírenia + BPK

07.30 – 15.40

(6-8)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

4.

Opakované školenie BOZP – BPD, BPR + rozšírenia

07.30 – 13.40

(5-6)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

3., 18., 23. 

Opakované školenie BOZP – BPO, BPR

09.00 – 12.00

(3)

len pre zamestnancov CARGO, ZSSK

1. – 5. 

Rozdielový kurz pre rušňovodičov

07.30 – 15.30

(8)

len pozvaní, *)viď informácie

1., 2., 3.,

Pravidelné školenie pre OS 13 

07.30 – 09.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

2., 3., 16., 17. 

Duálne vzdelávanie pre OS 60 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

2.,3.,12.,15.,29.

Teoretická príprava OS 17 

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

3.

Teoretická príprava pre OS 46 

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

4., 5., 17., 18., 29., 30. 

Duálne vzdelávanie pre OS 15 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

8. – 23. 

Kurz pre OS 3 ZSSK (Vrútky)

Podľa rozvrhu

len pozvaní, *)viď informácie

Vrútky Burra

8.- 12. 

Teoretická príprava pre OS 34 

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

9., 10., 24., 25. 

Duálne vzdelávanie pre OS 42 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

2.,9.,11.,16.,23.,25.,30.

Kurz pre OS 19 (pre ŽU Žilina)

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

ŽU Žilina

11.

Kurz – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

12.

Opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

15.

Opakované školenie – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

07.30 – 09.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

15. – 18., 23. – 26., 29., 30. 

Pravidelné školenie pre OS 3 ZSSK

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

max.35 účastníkov

24. – 26. 

Pravidelné školenie pre OS 61 

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

24. – 26. 

Pravidelné školenie pre OS 62 

10.30 – 12.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

 

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OS - Odborná skúška
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava
ZŠ - Základné školenie