ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


SEPTEMBER 2019

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

2.

Základné školenie – chemické látky

07.30 – 15.30

(8)

len pozvaní, *)viď informácie

3. – 5. 

Pravidelné školenie pre OS 12 

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

3. – 5. 

Školenie RID pre OS 12 (Len ŽSR)

11.30 – 13.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

3.

Školenie – SIMUÁTOR pre OS 41 

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

4.

Školenie – SIMUÁTOR pre OS 42 

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

5., 6. 

Školenie – SIMUÁTOR pre OS 46 

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

5.

Školenie – obsluha zariadenia ESA (Teplička)

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

9., 10., 11., 12., 13., 16., 17., 18., 19., 24., 26. 

Kurz pre OS 15 – (pre ŽU Žilina)

Podľa rozvrhu

len pozvaní, *)viď informácie

ŽU Žilina

9., 10., 16., 17., 19. 

Kurz pre OS 3 (pre ZSSK)

Podľa rozvrhu

len pozvaní, *)viď informácie

Martin

10.

Školenie – obsluha zariadenia SIMIS W (Púchov)

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

11.

Seminár – ŽS Cargo

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

11.

Opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13.

Poučená osoba typ 2 - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

16., 17. 

Pravidelné školenie pre OS 60 

07.30 – 09.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

16., 17. 

Opakované školenie – práca vo výškach pre OS 60 

09.30 – 11.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

18., 19., 23. 

Pravidelné školenie pre OS 62 

07.30 – 09.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

18., 19., 23. 

Opakované školenie – práca vo výškach pre OS 62 

09.30 – 11.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

23. -27.

Teoretická príprava pre OS 64 

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

25., 26. 

Pravidelné školenie pre OS 18 

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

25., 26. 

Školenie RID pre OS 18 (Len ŽSR)

12.30 – 14.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

26., 27. 

Teoretická príprava pre OS 60 

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

26.

Opakované školenie – chemické látky

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

30.

Školenie – SIMUÁTOR pre OS 19

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

30.

Pravidelné školenie pre OS 511

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

30.

Poučená osoba typ 9 - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

odkaz na súbor s vyhláškou - september 2019

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OS - Odborná skúška
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava
ZŠ - Základné školenie