ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


MÁJ 2019

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

2., 9., 16., 23., 30. 

Kurz pre OS 19 (ŽU Žilina)

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

ŽU Žilina

6., 14., 15., 20. – 23., 30. 

Školenie – SIMULÁTOR pre OS 15 

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

9.

Opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

9.

Poučená osoba typ 9 - VOP a AP

07.30 – 15.30

(8)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

10., 17. 

Interaktívna príprava

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

10.

Pravidelné školenie pre OS 32 

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

16.

Poučená osoba typ 11 - VOP a AP

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

17.

Pravidelné školenie pre OS 24B ŽSR

07.30 – 15.30

(8)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

17.

Pravidelné školenie pre OS 24B2 ŽSR

07.30 – 15.30

(8)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

20. – 24., 27., 29. 

Pravidelné školenie pre OS 19 

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

20., 21. 

Pravidelné školenie PTK

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

20., 22., 23., 30., 31. 

Školenie – obsluha zariadenia SIMIS W

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

22.

Pravidelné školenie OS 511 

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

23.

Opakované školenie – chemické látky

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

28.

Poučená osoba typ 2 - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30

(3)

len pozvaní, *)viď informácie Ministerstvo vnútra

28., 29. 

Pravidelné školenie pre OS 60 

07.30 – 09.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

28. – 31. 

Pravidelné školenie pre OS 18 (prienik s OS 25 B2 ŽSR)

07.30 – 08.30

(1)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

28. – 31. 

Pravidelné školenie pre OS 25 B2 ŽSR

08.30 – 13.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

28., 29. 

Pravidelné školenie pre OS 30B

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

30., 31. 

Pravidelné školenie pre OS 30A

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

 

 

 

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OS - Odborná skúška
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava
ZŠ - Základné školenie