ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


Apríl 2018

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
3-6,9,11-13,16,18. PŠ - OS 24-B1 ZSSK 07.30 (7 hod) max.35 osôb
3,5-6,9-10,19. VOP - pre OS 44,46 07.30 (7 hod) 1)
3-6. ZK - PTK (N) 07.30 (7 hod) len pozvaní
5-6. PŠ - OS 60 07.30 (3 hod) 1),2)
5. PO - §23 typ 7 07.30 (4 hod) 1)
9-13. PŠ - OS 24-B2 ZSSKC 07.30 (7 hod) max.35 osôb
9. OŠ - obsluha PZPP 09.30 (4 hod) 1)
10-12. PŠ - OS 62 07.30 (3 hod) 1),2)
10-13,16-18. ZK - OS 3 07.30 (7 hod) len pozvaní
13. PO - §23 typ 9 07.30 (4 hod) 1)
16. AP - obsluha krovinorezu 07.30 (5 hod) 1)
19. IP - ORK 6 07.30 (7 hod) len pozvaní
20,23. PŠ - OS 511 07.30 (5 hod) len pozvaní
23-26. PŠ - OS 18 07.30 (1 hod) 1),pre OS 25-B2
23-26. PŠ - OS 25-B2 08.30 (6 hod) 1),2)
23,26. PŠ - OS 33E 07.30 (3 hod) 1),2)
24-25. PŠ - OS 34 07.30 (5 hod) len pozvaní
24. PŠ - OLŽ (Vychylovka) 07.30 (5 hod) len pozvaní
25-26. PŠ - PTK 07.30 (5 hod) len pozvaní
26. PO - §23 typ 11 07.30 (4 hod) 1)
26. PO - §23 typ 12 07.30 (4 hod) 1)
27,30. PŠ - OS 21 A1-A5 07.30 (5 hod) len pozvaní
27. OŠ - práca vo výškach 07.30 (2 hod) 1)
30. OŠ - vodiči CMV 07.30 (4 hod) 1)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava
ZK - Základný kurz