ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


August 2018

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
6-7,9. IP - OS 12 07.30 (7 hod) len pozvaní
7. PO - §23 typ 5 (VOP) 07.30 (4 hod) 1)
7. PO - §23 typ 6 (VOP) 07.30 (4 hod) 1)
7-10. ZŠ - Dohoda ADR 07.30 (6 hod) 1)
8. OŠ - práca vo výškach 07.30 (2 hod) 1)
8. IP - Školenie výsypných vozňov 07.30 (4 hod) len pozvaní
14-16,21,23. VOP - OS 40 07.30 (7 hod) len pozvaní
14,20. OŠ - vodiči CMV 07.30 (4 hod) 1)
16. PO - §23 typ 7 (AP) 07.30 (4 hod) 1)
20-24. VOP - OS 33E 07.30 (7 hod) len pozvaní
21-22,27-28,30-31. IP - doprava (OS 19) 07.30 (7 hod) len pozvaní
21. AP - obsluha NTL kotolní 08.00 (5 hod) 1), plyn nad 50 kW
23. PO - §23 typ 2 (AP) 07.30 (3 hod) 1)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
VOP - Vstupná odborná príprava
ZŠ - Základné školenie