ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


odkaz na súbor s vyhláškou

Inštitút vzdelávania Žilina, 1. mája 34

Júl 2022

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod.)

Poznámka

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk    telefón: 930/5353

11.

Teoretická príprava pre OS 12, 17

07.30 – 14.30 (7)

len pozvaní, *)viď informácie

1., 7., 8., 11., 12., 13.

Rozdielový kurz

07.30 – 14.30 (7)

len pozvaní, *)viď informácie

18., 19., 20., 21., 22.

VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez

07.30 – 13.30 (6)

len pozvaní, *)viď informácie

15.

Poučená osoba  typ  9+2  -  Vstupná a aktualizačná

odborná príprava

07.30 – 15.30 (8)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13.

Poučená osoba  typ  12  -  Vstupná a aktualizačná

odborná príprava

07.30 – 12.30 (5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

13., 14., 15.

Pravidelné školenie – Simulátor

07.30 – 11.30 (4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

25., 26.

Pravidelné školenie PTK (2/2/2022)

07.30 – 11.30 (7)

len pozvaní, *)viď informácie

25.

Opakované školenie - chemické látky

07.30 – 14.30 (7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ