ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Žilina, 1. mája 34


JANUÁR 2020

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

2., 3., 7. 

Teoretická príprava pre OS 17 

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

2.

Pravidelné školenie pre OS 61 (za 2. polrok 2019)

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

2.

Opakované školenie – práca vo výškach pre OS 61 (za 2. polrok 2019)

10.30 – 12.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

2., 14. 

Poučená osoba typ 2 - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

7.,10.,27.

Teoretická príprava OS 64

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

10.01.2020 od 10:30 hod

8.

Poučená osoba typ 9 - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

8.

Opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

9., 10. 

Pravidelné školenie pre OS 511 

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

9.

Poučená osoba typ 10 - Aktualizačná odborná príprava

07.30 – 13.30

(6)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

10., 28. 

Opakované školenie – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

07.30 – 09.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14.

Opakované školenie – chemické látky

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

14., 24., 27., 29. 

Duálne vzdelávanie pre OS 42 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

15.

Školenie ADTR (preprava nebezpečného materiálu – cestná doprava)

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

16.-17.

Pravidelné školenie OS 52

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

16.-17.

Pravidelné školenie OS 510

07.30 – 11.30

(4)

len pozvaní, *)viď informácie

20. – 22. 

Pravidelné školenie pre OS 12 

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

20., 21. 

Pravidelné školenie pre OS 24 B

07.30 – 13.30

(6)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

20., 21. 

Pravidelné školenie pre OS 24 B2

07.30 – 13.30

(6)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

20. - 24. 

Duálne vzdelávanie pre OS 46 – stredné odborné školy

08.00 – 13.00

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

20., 21., 22., 23., 24. 

Teoretická príprava pre OS 30B, 35 

07.30 – 14.30

(7)

len pozvaní, *)viď informácie

22.

Pravidelné školenie 1/2/2020 (SCP Ružomberok)

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

SCP Ružomberok

23.

Poučená osoba typ 6 - Vstupná a aktualizačná odborná príprava

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

27.,28.,29.

Pravidelné školenie OS 51 ZSSK

07.30 – 10.30

(3)

len pozvaní, *)viď informácie

28. – 31. 

Pravidelné školenie pre OS 11

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

28.

Poučená osoba typ 12 - Vstupná a aktualizačná odborná príprava

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

28.

Opakované školenie – brúsne náradie

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

29.

Kurz – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

30.,31.

Kurz kuričov do 50Kw nad 50kW – plyn , pevné palivo

07.30 – 14.30

(7)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

30.

Poučená osoba typ 8 - Vstupná a aktualizačná odborná príprava

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

odkaz na súbor s vyhláškou - február 2020

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OS - Odborná skúška
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava
ZŠ - Základné školenie