ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


ŠS Čierna nad Tisou

JÚL 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

27,28,29,30

PŠ 17 CEŠAS         školenie spolu za 1. a 2. polrok

6.30-13.30 (4+4)

 

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk    telefón: 918/2568, mobil 0911 999 695

odkaz na súbor s vyhláškou

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie