ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


Apríl 2018

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk
tel.: 918/2568, 0911 999 695

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
4-5. PŠ - OS 25-B2 + 18 07.00 (7 hod) 1),2),3)
17. OŠ - vodiči CMV 07.00 (4 hod) 1)
23-26. PŠ - OS 19 06.30 (7 hod) 1)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci
3) - vrátane externých subjektov

Vysvetlivky skratiek

OŠ - Opakované školenie
PŠ - Pravidelné školenie