ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


JÚN 2019

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk
tel.: 918/2568, 0911 999 695

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

24,25

PŠ 24B

6.30-12.20 (6)

RD Čierna nad Tisou

19,20,21,24,25

PŠ 24B2 (rušňovodič Cargo) + 27

6.30-10.20 (4)

RD Čierna nad Tisou

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie