ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


odkaz na súbor

ŠS Čierna nad Tisou, Hlavná 4

December 2022 

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk    telefón: 918/2568, mobil 0911 999 695