ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


odkaz na súbor

ŠS Čierna nad Tisou, Hlavná 4

Január 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

24,25,26,27,28

PŠ 24B2 (Cargo)

7.00-10.50 (4)

 

27,28

PŠ 24B (Cargo)

7.00-12.50 (4+2)

 

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk    telefón: 918/2568, mobil 0911 999 695