ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


MAREC 2020

ŠS Čierna nad Tisou

MAREC 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

16,17,18,19

PŠ 17 CEŠAS

7.00-10.50 (4)

 

16,18

PŠ 60 CEŠAS

7.00-8.50 (2)

 

16,18

PŠ 61 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

9.00-11.50 (3)

 

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk    telefón: 918/2568, mobil 0911 999 695

odkaz na súbor s vyhláškou - marec 2020

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie