ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


ŠS Čierna nad Tisou

SEPTEMBER 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

29,30

PŠ 24B                                                    PŠ za 1. polrok

6.30-12.20 (6)

 

8,25,28,29,30

PŠ 24B2 (rušňovodič Cargo) + 27          PŠ za 1. polrok

6.30-10.20 (4)

 

16,17,18

PŠ 25B2 + 18 (vrátane cudzích subjektov) PŠ za 1. polrok

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2 a zvlášť na PŠ 18)

7.00-11.50 (5)

PŠ 25B2

12.00.12.50 (1)

PŠ 18

 

18

PŠ 30A (vrátane cudzích subjektov)        PŠ za 2. polrok

CEŠAS

9.30-11.50 (3)

 

16,17

PŠ 30B (vrátane cudzích subjektov)        PŠ za 2. polrok

CEŠAS

9.00-11.50 (3)

 

24,28,29,30

Cvičenie na simulátore zab. zar pre OS 15 CEŠAS

7.00-10.30 (4)

 

17,18,22,23

Cvičenie na simulátore zab. zar. pre OS 19 CEŠAS

7.00-10.30 (4)

 

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk    telefón: 918/2568, mobil 0911 999 695

odkaz na súbor s vyhláškou

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie