ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


NOVEMBER 2018

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk
tel.: 918/2568, 0911 999 695

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka

20,21,22,23

PŠ 15 CEŠAS

6.30-12.20 (6)

1)

6,7,8,9

PŠ 17 CEŠAS

7.00-10.50 (4)

1)

15,16

PŠ 25B2 + PŠ 18 (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2 a zvlášť na PŠ 18)

7.00-11.50 (5)

PŠ 25B2

12.00-12,50 (1)

PŠ 18

1)

15,16

PŠ 34 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.00-11.50 (5)

1)

20,21

PŠ 46 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

6.30-11.20 (5)

1)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie