ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


Máj 2018

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk
tel.: 918/2568, 0911 999 695

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
17,22-25. PŠ - OS 24-B2 ZSSKC 06.30 (4 hod) RD Čierna n. Tisou
17,22-25. PŠ - OS 27 ZSSKC 06.30 (4 hod) RD Čierna n. Tisou
22,24. PŠ - OS 24-B 06.30 (6 hod) RD Čierna n. Tisou

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie