ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


AUGUST 2019

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk
tel.: 918/2568, 0911 999 695

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

 

 

 

odkaz na súbor s vyhláškou - august 2019

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie