ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


odkaz na súbor

ŠS Čierna nad Tisou

September 2021

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 Pravidelné školenie (PŠ) 

23,24

PŠ 24B Cargo

7.00-12.50 (4+2)

 

20,21,22,23,24

PŠ 24B2 + 27 Cargo

7.00-10.50 (4)

 

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk    telefón: 918/2568, mobil 0911 999 695