ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


FEBRUÁR 2019

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk
tel.: 918/2568, 0911 999 695

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

5,6,7,8

PŠ 17 CEŠAS

7.00-10.50 (4)

 

20,21

PŠ 25B2 + PŠ 18 (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2 a zvlášť na PŠ 18)

7.00-11.50 (5)

PŠ 25B2

12.00-12.50 (1)

PŠ 18

 

20,21,22

PŠ 60 + opakované výšky

CEŠAS (zvlášť na PŠ 60, zvlášť na výšky)

7.00-8.50 (2)

-----

9.00-10.50 (2)

výšky

 

20,21,22

PŠ 62 + opakované výšky

CEŠAS (zvlášť na PŠ 62, zvlášť na výšky)

7.00-8.50 (2)

-----

9.00-10.50 (2)

výšky

 

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie