ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


OKTÓBER 2019

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk
tel.: 918/2568, 0911 999 695

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

Pravidelné školenie (PŠ)

2,3,4

PŠ 12 + RID CEŠAS zvlášť na PŠ a zvlášť na RID

7.00-13.10 (4+2)

 

28,29,30,31

PŠ 17 + RID CEŠAS zvlášť na PŠ a zvlášť na RID

7.00-13,10 (4+2)

 

22,23

PŠ 46 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

6.30-8.20 (2)

Pre cudzie subjekty 5 hod.

8,9,10

PŠ 60 + opakované výšky

CEŠAS zvlášť na PŠ a zvlášť na výšky

7.00-8.50 (2)

-----------

9.00-10.50 (2)

výšky

 

8,9,10

PŠ 62 + opakované výšky

CEŠAS zvlášť na PŠ a zvlášť na výšky

7.00-8.50 (2)

-----------

9.00-10.50 (2)

výšky

 

22,23,24,25

Cvičenie na simulátore zab. zar. pre OS 19 CEŠAS

7.00-10.50 (4)

 

odkaz na súbor s vyhláškou - október 2019

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie