ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


DECEMBER 2019

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk
tel.: 918/2568, 0911 999 695

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

4,5

PŠ 24B

6.30-12.20 (6)

 

2,3,4,5

PŠ 24B2 (rušňovodič Cargo) + 27

6.30-10.20 (4)

 

16,20

PŠ 25B2 + PŠ 18 + RID pre ŽSR (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2, zvlášť na PŠ 18 a zvlášť na RID)

7.00-11.50 (5)

PŠ 25B2

12.00-12.50 (1)

PŠ 18

13.00-14.50 (2)

RID

 

16,20

PŠ 34 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.00-11.50 (5)

 

odkaz na súbor s vyhláškou - december 2019

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie