ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


odkaz na súbor

ŠS Čierna nad Tisou, Hlavná 4

Júl 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

4,6,7

PŠ 3

7.00-10.50 (4)

 

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk    telefón: 918/2568, mobil 0911 999 695