ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Čierna n. Tisou


MAREC 2019

kontakt: popovic.stefan@zsr.sk
tel.: 918/2568, 0911 999 695

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

18,19,20,21,22,25

Cvičenie na simulátore zabezpečovacieho zariadenia

pre OS 15 (max. 20 účastníkov na jeden deň) CEŠAS

7.00-10.30 (4)

 

20,21,22

PŠ 3 (ZSSK Slovensko)

7.00-10.50 (4)

Po ukončení školenia

lektorom IV pokračuje

školenie s lektorom ZSSK

 

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie