Železnice Slovenskej republiky


Vieme o všetkom, čo sa deje na našich tratiach.

ŽSR sú manažér infraštruktúry, zabezpečujú prevádzku dráh a riadenie dopravy.

Cestovný poriadok od 11.12.2022 do 9.12.2023

Vymeniť odkiaľ - kam Prechádzať cez


Právne dokumenty