Železnice Slovenskej republiky


Žilina


Ing. Krzysztof Awsiukiewicz

riaditeľ

Kontakt

ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
Tel.: 041/229 5112
E-mail: ORZA.sekretariat@zsr.sk

Stiahnuť fotografie

Sídlo oblastného riaditeľstva v Žiline Oblastné riaditeľstvo Žilina, ktoré sídli na ul. mája 34. OR tvorí hranicu s dvoma štátmi (Česko, Poľsko) a s troma oblastnými riaditeľstvami (Trnava, Zvolen, Košice) a rozkladá sa v troch krajoch SR: v Trenčianskom, Žilinskom a v časti Prešovského kraja) Organizačné má tri sekcie a 9 samostatných železničných staníc, 39 nesamostatných železničných staníc, ako aj 18 stredísk miestnej správy a údržby. Stavebná dĺžka tratí u OR Žilina je 517,761 km, stavebná dĺžka koľají je 1190,132 km, počet výhybiek 1599.  V obvode OR Žilina je 385  železničných priecestí, 385 mostov, 6 tunelov, 794 priepustov a 646 budov. Oblastné riaditeľstvo Žilina je jediné riaditeľstvo ŽSR na Slovensku, ktoré má v správe Zvarovacie a regeneračné stredisko Vrútky s pôsobnosťou v celom obvode ŽSR.

 

 Právne dokumenty