Železnice Slovenskej republiky


Kontakty


GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Kontakt

 

Infolinka: 02/ 2029 2000
Fax: 02/ 2029 4700
Email: hovorca@zsr.sk
Adresa: Klemensova 8
  813 61 Bratislava

PODATEĽŇA            

Úradné hodiny

Dňa 13.9.2019 bude Podateľňa ŽSR ZATVORENÁ
Pondelok - Štvrtok:   9.00 hod - 15.00 hod
Piatok:   9.00 hod - 14.00 hod
Prestávka: 11.30 hod - 12.00 hod
Adresa: Klemensova 8
  813 61 Bratislava

Ak máte otázky súvisiace s meškaním vlakov či kvalitou cestovania vo vlakoch, obráťte sa prosím na jednotlivých dopravcov :
Železničná spoločnosť Slovensko,a.s.: www.slovakrail.sk
RegioJet, a.s.: www.regiojet.sk
LEO Express, a.s.: www.le.cz
Arriva Service s.r.o.: www.arriva.cz/cs/kde-jezdime/vlaky


OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE

Kontakt

Tel.: 055/229 4004
Fax: 055/229 4019
Email: ORKE.sekretariat@zsr.sk
Adresa: Kasárenské nám.11, 041 50 Košice

OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA

Kontakt

Tel.: 033/229 4266
Fax: 033/229 5042
Email: ORTT.sekretariat@zsr.sk
Adresa: Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN

Kontakt

Tel.: 045/229 4002
Email: ORZV.sekretariat@zsr.sk
Adresa: M.R.Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen

OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ŽILINA

Kontakt

Tel.: 041/229 5112
Email: ORZA.sekretariat@zsr.sk
Adresa: 1.mája 34, 010 01 Žilina

ÚSTREDNÝ INŠTITÚT VZDELÁVANIA A PSYCHOLÓGIE

Kontakt

Tel.: 02/2029 2337, 02/2029 5110
Fax: 02/2029 4391
Email: uivp@zsr.sk
Adresa: Šancová 102/A, 831 04 Bratislava

CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARÁVANIA

Kontakt

Tel.: 02/2029 7094
Fax: 02/2029 7131
Email: CLaO.sekretariat@zsr.sk
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ŽELEZNIČNÁ ENERGETIKA

Kontakt

Tel.: 02/2029 7445
Fax: 02/2029 7456
Email: zsrze@zsr.sk
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava


 

VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC ŽILINA

Kontakt

Tel.: 041/229 2620, 02/2029 5090
Fax: 041/229 2622, 02/5556 5867
Email: vvuzza@zsr.sk
Adresa: Hviezdoslavova 31, 010 02 Žilina

SPRÁVA MAJETKU ŽSR BRATISLAVA

Kontakt

Tel.: 02/2029 7785
Email: sm.ba@zsr.sk
Adresa: Holekova 6, 811 04 Bratislava

STREDISKO ŽELEZNIČNEJ GEODÉZIE BRATISLAVA

Kontakt

Tel.: 02/2029 5449, 02/2029 5440
Fax: 02/2029 5440
Email: szgba@zsr.sk
Adresa: Železničiarska 1, 811 04 Bratislava

ŽELEZNIČNÉ TELEKOMUNIKÁCIE BRATISLAVA

Kontakt

Tel.: 02/2029 5310
Email: zt@zsr.sk
Adresa: Kováčska 3, 832 06 Bratislava

MOSTNÝ OBVOD BRATISLAVA

Kontakt

Tel.: 02/2029 5246
Adresa: Legionárska 27, 831 04 Bratislava

MOSTNÝ OBVOD KOŠICE

Kontakt

Tel.: 055/229 2309
Adresa: Pri plynárni 1, 041 50 Košice


Právne dokumenty