Železnice Slovenskej republiky


ELIS pre váš počítač


ELIS - ilustračný obrázok


ELIS - vnútroštátne spoje

 1. Stiahnite si spoje offline
 2. Nainštalujte aplikáciu ELIS a dáta
 3. Vyhľadávajte vaše spoje offline

Inštalačný súbor Stiahnuť

Súbor s dátami Stiahnuť

Manuál k aplikácii Stiahnuť

ELIS - ilustračný obrázok

ELIS - vnútroštátne spoje aj európske spoje

 1. Stiahnite si inštalátor aplikácie a dát o spojoch
 2. Nainštalujte aplikáciu ELIS a dáta
 3. Vyhľadávajte vaše spoje offline

Inštalačný súbor Stiahnuť

Súbor s dátami Stiahnuť

Manuál k aplikácii Stiahnuť

Inštalačný program ELIS k cestovnému poriadku CP 2017/2018- vnútroštátne spoje

 • Aplikácia ELIS platí pre cestovný poriadok, CP 2017/2018 od 10.12.2017 do 8.12.2018
 • Obsahuje dáta o vnútroštátnych spojoch
 • Informácie o dátach cestovného poriadku môžete zistiť v aplikácii ELIS v menu Pomoc/Informácie o cestovných poriadkoch
 • Aktualizácia dát: 14.11.2018.
 • Zmena cestovného poriadku  ŽSR CP 2017/2018 platná od 10.12.2017
 • Platnosť dát: CP 2017/2018 do 8.12.2018.
 • Inštalačný súbor aplikácie  PCVnutro.exe  CP 2017/2018
 • Súbor s dátami pre spoje osobnej vlakovej dopravy k CP 2017/2018 pre Slovensko Vlak18Sk.exe - samorozbaľovací súbor, aktualizácia dát: 14.11.2018

Postup pri inštalácii aplikácie ELIS

 • Naštartujte inštalátor "(program ELISvnut.exe)"
 • Inštalátor zobrazí licenčnú dohodu o prevádzkovaní zakúpeného software. Pokiaľ s dohodou nesúhlasíte, v inštalácii nepokračujte.
 • Ďalej vyberte cieľový adresár.
 • Na záver inštalácie zvoľte, či chcete vytvoriť zástupcov k "inštalovanému ELIS-u" aj na pracovnej ploche a na paneli pre rýchle spustenie (zástupcovia v ponuke Štart sa vytvoria vždy) a prečítajte si súbor Manuál k aplikácii ELIS so základnými informáciami k programovému vybaveniu.

Inštalačný program ELIS k cestovnému poriadku CP 2017/2018- vnútroštátne spoje a medzinárodné spoje

 • Aplikácia ELIS platí pre cestovný poriadok CP 2017/2018 od 10.12.2017 do 8.12.2018
 • Obsahuje dáta o spojoch SR a medzinárodných spojoch v rámci celej Európy
 • Informácie o dátach cestovného poriadku môžete zistiť v aplikácii ELIS v menu Pomoc/Informácie o cestovných poriadkoch
 • Aktualizácia dát: 14.11.2018.
 • Zmena cestovného poriadku ŽSR  CP 2017/2018 platná od 10.12.2017
 • Platnosť dát:  CP 2017/2018 do 8.12.2018.
 • Inštalačný súbor aplikácie  PCEuropa.exe  CP 2017/2018
 • Súbor s dátami pre spoje osobnej vlakovej dopravy k CP 2017/2018 pre Slovensko a pre medzinárodné spoje v rámci celej Európy Vlak18E_Sk.exe - samorozbaľovací súbor, aktualizácia dát: 14.11.2018

Postup pri inštalácii aplikácie ELIS

 • Naštartujte inštalátor "(program ELISeu.exe)"
 • Inštalátor zobrazí licenčnú dohodu o prevádzkovaní zakúpeného software. Pokiaľ s dohodou nesúhlasíte, v inštalácii nepokračujte.
 • Ďalej vyberte cieľový adresár.
 • Na záver inštalácie zvoľte, či chcete vytvoriť zástupcov k "inštalovanému ELIS-u" aj na pracovnej ploche a na paneli pre rýchle spustenie (zástupcovia v ponuke Štart sa vytvoria vždy) a prečítajte si súbor Manuál k aplikácii ELIS so základnými informáciami k programovému vybaveniu.


Právne dokumenty