Železnice Slovenskej republiky


Správa majetku ŽSR Bratislava


Hlavným poslaním Správy majetku ŽSR Bratislava je správa a údržba majetku, nakladanie s nehnuteľným majetkom ŽSR, vykonávanie správy budov, pozemkov a inžinierskych sietí a vytváranie podmienok pre ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

kontakty

Ing. Ján Kováč

Riaditeľ Správy majetku ŽSR Bratislava

Kontakt

Tel. sekretariát: 02/2029 7785
Email sekretariát: sm.ba@zsr.sk

Mgr. Katarína Tkáčiková

Námestník riaditeľa Správy majetku ŽSR Bratislava

Kontakt

Tel.: 02/2029 2273
Email: tkacikova.katarina@zsr.sk               

Oblastné správy majetku:

Oblastná správa majetku Trnava

Šancová 5/C
811 04 Bratislava
tel. sekretariát: 02/ 2029 2125, 02/ 2029 2108
email: osmtt@zsr.sk
Kožányiová Alexandra, JUDr. - Vedúca Oblastnej správy Trnava, tel: 02/2029 5694, 0911 355 024

Oblastná správa majetku Košice
Štefánikova 60
040 01 Košice
tel. sekretariát: 055/ 229 3284
email: osmke@zsr.sk
Pindroch Martin, Ing. - Vedúci Oblastnej správy Košice, tel: 055/229 3270, 0903 520 036

Oblastná správa majetku Žilina
P. O. Hviezdoslava 1
010 01 Žilina
tel. sekretariát: 041/ 229 2108
email: osmza@zsr.sk
Bláhová Jana, Ing. - Vedúca Oblastnej správy Žilina, tel: 041/229 5182, 0911 066 786

Oblastná správa majetku Zvolen
M. R. Štefánika 2
960 02 Zvolen
tel. sekretariát: 045/229 4916
email: osmzv@zsr.sk
Víťazka Miroslav, Ing. - Vedúci Oblastnej správy Zvolen, tel: 045/229 4900, 0903 585 418 Právne dokumenty