Železnice Slovenskej republiky


Výluky


Týždenný plán výluk

Plán na tento alebo budúci týždeň

 

Mesačný plán výluk

Plán na aktuálny mesiac

Plánované výluky

Oznam o výluke železníc GYSEV mimo siete ŽSR

Železničný manažér infraštruktúry GYSEV nás informovali o plánovanej výluke na trati Hegyeshalom – Rajka. Na uvedenej trati bude prebiehať oprava mosta v plánovanom termíne od 7,30 hodiny dňa  30.07.2018,  nepretržite do 24,00 hodiny dňa 04.11.2018. Osobná doprava v úseku Bratislava-Petržalka – Rusovce – Rajka nebude obmedzovaná, v úseku Rajka – Hegyeshalom bude zabezpečená náhradnou autobusovou dopravou. Nákladná doprava je presmerovaná v rámci platnej zmeny GVD.

PLÁNOVANÉ   VÝLUKY na sieti ŽSR

Na sieti ŽSR  prebiehajú v súčasnosti modernizačné práce v úseku trate Púchov – Žilina, pre zvýšenie traťovej rýchlosti do 160 km/h.

V  rokoch 2018, 2019 a 2020 sú plánované výlukové práce  na trati Púchov – Považská Bystrica – Považská Teplá nžkm 166,700 – 176,318 nasledovne:

ROK 2018:

Považská Bystrica – Považská Teplá koľaj č. 1, Považská Teplá koľaj č. 1, 3 a Považská Bystrica koľaj č. 2, 1, 3 v termíne  06.06.2018 – 07.09.2018

Považská Teplá – Výh. Plevník-Drienové koľaj č. 1 v termíne 07.09.2018 – 13.12.2018

ROK 2019:

Považská Bystrica – Považská Teplá – Výh. Plevník-Drienové  koľaj č. 2 v termíne 12.03.2019 – 31.05.2019

Púchov – Považská Bystrica koľaj č. 1 v termíne 04.06.2019 – 10.06.2019

Považská Bystrica – Púchov koľaj č. 2 v termíne 06.09.2019 – 28.11.2019

ŽST Púchov staničné koľaje č.1 a 2 v termíne 04. - 10.06.2019 a termín 29.11.2019 – 13.12.2019

ROK 2020:

ŽST Púchov staničná koľaj č.1 v termíne 08. –  21.03.2020

Púchov – Považská Bystrica koľaj č. 1 v termíne 22.03.2020 – 12.10.2020

Považská Bystrica - Púchov koľaj č. 2 v termíne 13.10.2020 – 15.12.2020

Tu si môžete pozrieť ročný plán výluk na ŽSR na rok 2018 a plán výluk na koridore Bratislava - Žilina v roku 2018-2020.

Trate ŽSR so zastavenou prevádzkou

Z dôvodu nevyhovujúceho celkového technického stavu železničného zvršku medzistaničného úseku Plavevký Mikuláš - Plavecké Podhradie, vrátane dopravne Plavecký Mikuláš je zastavená železničná prevádzka dňom 15.5.2013. 

Z dôvodu nevyhovujúceho celkového technického stavu železničného zvršku trate Komárno – Kolárovo je zastavená železničná prevádzka dňom 22.12.2006.  
 Právne dokumenty