Železnice Slovenskej republiky


Výluky


Týždenný plán výluk

Plán na tento alebo budúci týždeň

 

Mesačný plán výluk

Plán na aktuálny mesiac

Plánované výluky

PLÁNOVANÉ   VÝLUKY na sieti ŽSR

Na sieti ŽSR  prebieha modernizácia trate Púchov – Žilina a zmena trakcie na trati Púchov – Lúky pod Makytou – štátna hranica SK/CZ.

V  rokoch 2020 až 2021 je plánovaná modernizácia úseku Púchov – Považská Bystrica.

V  roku 2020 bude prebiehať komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia na trati Púchov – Lúky pod Makytou – štátna hranica SK/CZ súvisiaca so zmenou trakčnej prúdovej sústavy.

Priebeh jednotlivých výluk je uvedený v súboroch ročný plán výluk na ŽSR na rok 2021 a plán výluk na koridore Bratislava – Žilina v rokoch 2020 až 2021.  

Tu si môžete pozrieť ročný plán výluk na ŽSR na rok 2021 a plán výluk na koridore Bratislava - Žilina v rokoch 2021 až 2022.

Oznam MÁV            

Informácia o plánovaných výlukách na pohraničných prechodoch  ŽSR / MÁV 

Hraničný prechod: Komárno – Komárom

Výluka traťovej koľaje a napätia TV Komárom – Komárno v termíne od 26.06.2020 o 00:00 h do 28.06.2020     do 12:00 h

Hraničný prechod: Hidasnémeti – Čaňa     

Výluka traťovej koľaje Hidasnémeti – Forró-Encs v termíne od 20.06.2020 o 00:00 h – do 19.08.2020 do 23:59 h

Výluka traťovej koľaje Hidasnémeti – štátna hranica v termíne od 04.07.2020 o 00:00 h – do 05.07.2020 do 23:59 h  a od  15.08.2020 o 00:00 h – do 16.08.2020 od 23:59 h  

Trate ŽSR so zastavenou prevádzkou

Z dôvodu nevyhovujúceho celkového technického stavu železničného zvršku medzistaničného úseku Plavevký Mikuláš - Plavecké Podhradie, vrátane dopravne Plavecký Mikuláš je zastavená železničná prevádzka dňom 15.5.2013. 

Z dôvodu nevyhovujúceho celkového technického stavu železničného zvršku trate Komárno – Kolárovo je zastavená železničná prevádzka dňom 22.12.2006.  
 Právne dokumenty