Železnice Slovenskej republiky


Zvolen


 

Ing. Marian Izakovič - OR Zvolen

Ing. Marian Izakovič

riaditeľ

Kontakt

M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen

Tel.: 045/229 4002
E-mail: ORZV.sekretariat@zsr.sk

Stiahnuť fotografie

Sídlo oblastného riaditeľstva vo Zvolene OR Zvolen spravuje 931,825 km tratí, z toho je 104,893 km dvojkoľajných. Elektrifikovaných je 142,569 km úsek trate Banská Bystrica – Šurany, striedavou trakčnou sieťou 25 kV 50 Hz, s celkovou stavebnou dĺžkou trakčného vedenia 376,405 km. Na tratiach je 589 mostov s celkovou dĺžkou 5,925 km a 40 tunelov (viac ako polovica všetkých tunelov ŽSR) o celkovej dĺžke 18,876 km. OR Zvolen má 13 samostatných železničných staníc, 66 nesamostatných železničných staníc, 13 výhybní, 2 pohraničné prechodové stanice a 161 zastávok. Správu a údržbu infraštruktúry zabezpečuje 16 stredísk miestnej správy a údržby v odvetviach ŽTS, OZT a EE.Právne dokumenty