Železnice Slovenskej republiky


Duálne vzdelávanie


Študuj s podporou ŽSR v systéme duálneho vzdelávania!

Príď aj ty na dni kariérneho poradenstva počas plánovaných akcií v jednotlivých regiónoch Slovenska "Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU".

 V školskom roku 2017/2018 vstúpia ŽSR do Systému duálneho vzdelávania. 

Dňa 01. 04. 2015 nadobudol platnosť Zákon č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý okrem iného, umožňuje žiakom venovať oveľa viac času odbornému výcviku a zamestnávateľom zaradiť do učebných osnov predmety a témy, ktoré budú pre „jeho“ žiakov konkurenčnou výhodou. 

Našim cieľom je vychovať si vlastných odborníkov v oblasti železničnej dopravy a v jednotlivých technických odvetviach, ktorí budú poznať svoje budúce pracovné prostredie a tým prispejú k zefektívneniu dopravy v sieti ŽSR.

Video k duálnemu vzdelávaniu si môžete pozrieť v priloženom videu.

 

Leták k duálnemu vzdelávaniu.

V akých odboroch? 

Učebný odbor železničiar (3762 H)

Učebný odbor elektromechanik (2683 H)  

                  

Študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy (3758 4K)

Študijný odbor mechanik-elektrotechnik (2697 K)

Študent duálneho vzdelávania Filip: povolanie výpravcu máme v rodine a je aj mojím snom

Na ktorých SOŠ? 

V školskom roku 2017/2018 sa s nami do systému duálneho vzdelávania zapojili:

SOŠ železničná, Palackého 14, Košice

 • železničiar (3762 H)
 • mechanik-elektrotechnik (2697 K)
 • elektromechanik (2683 H)

SOŠ dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa

 • železničiar (3762 H)
 • mechanik-elektrotechnik (2697 K)
 • elektromechanik (2683 H)
 • operátor prevádzky a ekonomiky dopravy (3758 4K)

Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín

 • železničiar (3762 H)
 • operátor prevádzky a ekonomiky dopravy (3758 4K)

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany

 • mechanik-elektrotechnik (2697 K)

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

 • operátor prevádzky a ekonomiky dopravy (3758 4K)

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

 • mechanik-elektrotechnik (2697 K)
 • elektromechanik (2683 H 11)

Čo od nás môžeš očakávať? 

 Počas štúdia Ti ponúkame: 

 • odborné vzdelanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov, 
 • bezplatné získanie odborných a praktických zručností a pracovných návykov priamo na pracoviskách ŽSR, 
 • už počas štúdia sa začleníš do budúceho pracovného kolektívu, 
 • poskytneme Ti pracovný odev, obuv a všetky potrebné ochranné pracovné pomôcky, 
 • prispejeme Ti na stravu a internát, 
 • prispejeme Ti na cestu do školy a na odborný výcvik, 
 • finančne Ťa podporíme prospechovým štipendiom, 
 • po prijatí na školu s Tebou podpíšeme učebnú zmluvu, ktorá Ti zabezpečí uvedené výhody, 
 • keď dovŕšiš 18 rokov a splníš podmienky spôsobilostí, máš možnosť brigádne si privyrobiť, 
 • po úspešnom absolvovaní štúdia Ti garantujeme pracovné miesto,
 • poskytneme príspevok na ubytovanie vo výške 50% z ceny ubytovania na internáte a štipendium v nasledovných sumách:
Študijný odbor
Ročník Suma
1. ročník 40 €
2. ročník 60 €
3. ročník 80 €
4. ročník 100 €
Učebný odbor
Ročník Suma
1. ročník 40 €
2. ročník 60 €
3. ročník 80 €

Prácou u nás získaš tieto benefity:

 • staneš sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou,
 • budeš pracovať v dynamickom pracovnom prostredí,
 • možnosť kariérneho rastu,
 • garantujeme Ti istotu mesačnej mzdy s prémiami, príplatkami a mzdovými zvýhodneniami,
 • absolvuješ bezplatné pravidelné lekárske prehliadky,
 • získaš železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom,
 • môžeš využiť zahraničné cestovné výhody,
 • prispejeme Ti na dôchodkové sporenie a životné poistenie,
 • zabezpečíme Ťa kvalitnou kolektívnou zmluvou,
 • môžeš využívať sociálny program ŽSR,
 • ponúkame Ti rekreačné pobyty v našich strediskách.

Chceš študovať s našou podporou? 

 • Prihlás sa na SOŠ, s ktorou spolupracujeme v rámci systému duálneho vzdelávania,
 • zašli nám vyplnenú žiadosť o zaradenie do systému duálneho vzdelávania do 15. 04. 2019, pridaj kópiu posledných dvoch vysvedčení (koncoročné vysvedčenie z 8. ročníka a polročné vysvedčenie z 9. ročníka základnej školy),
 • v prípade, že si študentom prvého ročníka na našej partnerskej strednej odbornej škole tak môžeš do nášho systému duálneho vzdelávania vstúpiť ešte do 31. 01. príslušného školského roka,
 • my Ťa budeme kontaktovať a spolu vybavíme potrebnú administratívu,
 • na prijímacie skúšky na SOŠ prines potvrdenie o tom, že Ťa pri štúdiu budeme podporovať.

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo prijať uchádzačov na základe ich úspešnosti v celkovom poradí na prijímacích skúškach a ich doterajších študijných výsledkov (celkový priemer koncoročného vysvedčenia z 8.ročníka a polročného vysvedčenia z 9. ročníka základnej školy).

Máš otázky?

Pýtaj sa na nasledovnom telefónnom čísle: 0904 746 551; 0904 746 553 alebo email: dual@zsr.sk.
Vyplnenú žiadosť o duálne vzdelávanie spolu s vysvedčením nám môžeš zaslať do 15. 04. 2019 poštou na adresu:

Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Klemensova 8
813 61 Bratislava

alebo naskenuj vyplnenú žiadosť o duálne vzdelávanie spolu s koncoročným vysvedčením z 8. ročníka a polročným vysvedčením z 9. ročníka pošli emailom na: dual@zsr.sk.

„Železnice Slovenskej republiky si vyhradzujú právo na posúdenie žiadosti  v lehote 30 dní od dňa doručenia žiadosti o duálne vzdelávanie ŽSR.“

Tešíme sa na Teba

 Právne dokumenty