Železnice Slovenskej republiky


Výkonné pracoviská železničnej infraštruktúry


 

Sekcia železničných tratí a stavieb

ul. 1. mája 34, Žilina

Kontakt

Tel.: 041 - 229 2330
E-mail: ORZA_SZTS@zsr.sk

 

 Výkonné pracoviská sekcie – Strediská miestnej správy a údržby

 • SMSÚ ŽTS Traťový obvod Trenčín
   
  ul. Sadova 1 , Trenčín
  Tel.: 032-2293422
  E-mail : motyckova.maria@zsr.sk
 • SMSÚ ŽTS Traťový obvod Žilina
  koľaj 40, Žilina
  Tel.:  041 - 229 1382
  E-mail: smsuztsto@zsr.sk
 • SMSÚ ŽTS Traťový obvod Vrútky
  ul. 1. čsl. brigády 2, Vrútky
  Tel.:
  043 - 229 3320
  E-mail : smsuztstovrutky@zsr.sk
 • SMSÚ ŽTS Traťový obvod Liptovský Mikuláš
  ul. Štefánikova 2196, Liptovský Mikuláš
  Tel.: 044 - 229 5193
  E-mail : vesely.juraj@zsr.sk
 • SMSÚ ŽTS Mechanizačno-dopravné stredisko Žilina
  ul. Hviezdoslavova 39, Žilina
  Tel.: 041 - 229 2566
  E-mail : martincova.maria@zsr.sk
 • SMSÚ ŽTS Mechanizačno-dopravné stredisko Trenčianska Teplá
  ul.  Železničná, Trenčianska Teplá
  Tel.:  032 - 229 2479
  E-mail : sisovsky.juraj@zsr.sk
 • SMSÚ ŽTS Zvarovacie a regeneračné stredisko Vrútky
  Explózia, Vrútky
  Tel.: 043 - 229 5329
  E-mail : vargova.beata@zsr.sk

Sekcia elektrotechniky a energetiky

041 - 229 2330

Kontakt

Tel.: 041 - 229 2290
E-mail: ORZA_EE@zsr.sk

 

Výkonné pracoviská sekcie – Strediská miestnej správy a údržby

 • SMSÚ EE Trakčné vedenie Púchov
  ul. Terézie Vansovej 1057, Púchov
  Tel.: 042 - 229 7161
  E-mail: lalik.frantisek@zsr.sk
 • SMSÚ EE Trakčné vedenie Žilina
  Rušňové depo 530, Žilina
  Tel.: 041 - 229 1330
  E-mail : lehocky.dusan@zsr.sk
 • SMSÚ EE Trakčné vedenie Liptovský Mikuláš
  ul. Štefánkova 885, Liptovský Mikuláš
  Tel.: 044 - 229 5463
  E-mail : michalko.dusan@zsr.sk
 • SMSÚ EE Napájacie a spínacie stanice a Špeciálne zariadenia Žilina
  ul. Hviezdoslavova 730 , Žilina
  Tel.: 041 - 229 1359
  E-mail : bakos.vladimir@zsr.sk
 • SMSÚ EE Silnoprúdové zariadenia Vrútky
  ul. 1. Čsl. brigády 46, Vrútky
  Tel.: 043 - 229 5560
  E-mail : kubinec.ladislav@zsr.sk

Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky

ul. Hviezdoslavova 730, Žilina

Kontakt

Tel.: 041 - 229  2340
E-mail: ORZA_SOZT@zsr.sk

 

Výkonné pracoviská sekcie – Strediská miestnej správy a údržby

 • SMSÚ OZT Zabezpečovacia technika Trenčianska Teplá
  ul. Železničná 291/12, Trenčianska Teplá
  Tel.: 032 - 229 2477
  E-mail : bohus.milan@zsr.sk
 • SMSÚ OZT Zabezpečovacia technika Žilina
  ul. Hviezdoslavova 694/3, Žilina
  Tel.: 041 - 229 5333
  E-mail : joppek.milan@zsr.sk
 • SMSÚ OZT Zabezpečovacia technika Vrútky
  ul. Dielenská Kružná 23 , Vrútky
  Tel.: 043 - 229 4433
  E-mail : bereta.stefan@zsr.sk
 • SMSÚ OZT Káblová technika Žilina
  ul. Hviezdoslavova 730, Žilina
  Tel.: 041 - 229 5331
  E-mail : ikvzilina@zsr.sk
 • SMSÚ OZT Oznamovacia technika Žilina
  ul. Hviezdoslavova 730, Žilina
  Tel.: 041 - 229 5381
  E-mail : prasil.jaroslav@zsr.sk
 • SMSÚ OZT Servis opráv  Žilina
  ul. Hviezdoslavova 728/10, Žilina
  Tel.: 041 - 229 4448
  E-mail : kozlik.boris@zsr.sk


Právne dokumenty