Železnice Slovenskej republiky


Výkonné pracoviská úseku riadenia dopravy


Úsek námestníka riaditeľa OR pre riadenie dopravy
ul. 1. Mája 34, Žilina
Tel: 041 - 229 5136
E-mail : orza_urd@zsr.sk

Výkonné pracoviská úseku – železničné stanice

Železničná stanica Trenčín

ul. Železničná 1 , Trenčín

Kontakt

Tel.: 032 - 229 3490
E-mail: kukucka.anton@zsr.sk

 

Železničná stanica Púchov

ul. Trenčianska 444, Púchov

Kontakt

Tel.: 042 - 229 7490
E-mail: zst.puchov@zsr.sk

 

Železničná stanica Žilina

ul. Hviezdoslavova 7, Žilina

Kontakt

Tel.: 041 - 229 4490
E-mail: sobek.milan@zsr.sk

 

Železničná stanica Čadca

ul. Slovanská cesta 968, Čadca

Kontakt

Tel.: 041 - 229 6490
E-mail:  cernansky.rastislav@zsr.sk

 

Železničná stanica Žilina-Teplička

ul. Mojšanska 379/5, Gbeľany

Kontakt

Tel.:  041 - 229 4800
E-mail: polakovic.lubos@zsr.sk

 

Železničná stanica Vrútky

ul. Železničná 14, Vrútky

Kontakt

Tel.: 043 - 229 4490
E-mail: lison.peter@zsr.sk

 

Železničná stanica Kráľovany

ul. Železničná stanica 86, Kráľovany

Kontakt

Tel.: 043 - 229 6140
E-mail: horal.richard@zsr.sk

 

Železničná stanica Oravský Podzámok

Oravský Podzámok 125

Kontakt

Tel.: 043 - 229 6440
E-mail: karcol.marian@zsr.sk

 

Železničná stanica Ružomberok

ul. Hlavná stanica 1, Ružomberok

Kontakt

Tel.: 044 - 229 7490
E-mail:  slovik.marian@zsr.sk

 

 Železničná stanica Liptovský Mikuláš

ul. Štefánikova 1 , Liptovský Mikuláš

Kontakt

Tel.: 044 - 229 5490
E-mail: rostek.peter@zsr.sk

 

 

 

 

 Právne dokumenty