Železnice Slovenskej republiky


Výkonné pracoviská Sekcie riadenia dopravy


Sekcia riadeniA dopravy
ul. 1. Mája 34, Žilina
Tel: 041 - 229 5136
E-mail : orza_urd@zsr.sk

Otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy (meškanie vlaku, poloha vlaku, podmienky prepravy, zľavy, možnosti cestovania, cestovné lístky, koľajové vozidlá - vozne, hnacie vozidlá, redukcia vlakov osobnej dopravy) kontaktujte priamo:

Štátny dopravca:                              ZSSK na adresu: info@slovakrail.sk

Prípadne súkromí dopravcovia:    RegioJet a. s.,  www.regiojet.sk 
                                                            LEO Express a.s., www.le.cz
                                                            Arriva vlaky s.r.o., www.arriva-vlaky.cz

Taktiež prípadné informácie a sťažnosti týkajúce sa nákladnej dopravy zasielajte na adresu: infoservis@zscargo.sk,
prípadne ďalší nákladní dopravcovia: kontakt na webe.

Výkonné pracoviská Sekcie – železničné stanice

Železničná stanica Púchov

ul. Trenčianska 444, Púchov

Kontakt

Tel.: 042 - 229 7490
 E-mail:

zst.puchov@zsr.sk

Otázky,  informácie a  sťažnosti  týkajúce sa  osobnej   dopravy / príchody, odchody a meškanie vlakov + prepravné podmienky a pod./ pozri začiatok stránky.

 

Železničná stanica Žilina

ul. Hviezdoslavova 7, Žilina

Kontakt

Tel.: 041 - 229 4490
E-mail:

ZST.Zilina@zsr.sk

Otázky,  informácie a  sťažnosti  týkajúce sa  osobnej   dopravy / príchody, odchody a meškanie vlakov + prepravné podmienky a pod./ pozri začiatok stránky.

 

Železničná stanica Čadca

ul. Slovanská cesta 968, Čadca

Kontakt

Tel.: 041 - 229 6490
E-mail:

ZST.Cadca@zsr.sk

Otázky,  informácie a  sťažnosti  týkajúce sa  osobnej   dopravy / príchody, odchody a meškanie vlakov + prepravné podmienky a pod./ pozri začiatok stránky.

 

Železničná stanica Žilina-Teplička

ul. Mojšanska 379/5, Gbeľany

Kontakt

Tel.:  041 - 229 4800
E-mail:

ZST.ZA.Tp@zsr.sk 

Otázky,  informácie a  sťažnosti  týkajúce sa  osobnej   dopravy / príchody, odchody a meškanie vlakov + prepravné podmienky a pod./ pozri začiatok stránky.

 

Železničná stanica Vrútky

ul. Železničná 14, Vrútky

Kontakt

Tel.: 043 - 229 4490
E-mail:

ZST.Vrutky@zsr.sk

Otázky,  informácie a  sťažnosti  týkajúce sa  osobnej   dopravy / príchody, odchody a meškanie vlakov + prepravné podmienky a pod./ pozri začiatok stránky.

 

Železničná stanica Kraľovany

ul. Železničná stanica 86, Kraľovany

Kontakt

Tel.: 043 - 229 6140
E-mail:

ZST.Kralovany@zsr.sk 

Otázky,  informácie a  sťažnosti  týkajúce sa  osobnej   dopravy / príchody, odchody a meškanie vlakov + prepravné podmienky a pod./ pozri začiatok stránky.

 

Železničná stanica Oravský Podzámok

Oravský Podzámok 125

Kontakt

Tel.: 043 - 229 6440
E-mail:

ZST.OP@zsr.sk

Otázky,  informácie a  sťažnosti  týkajúce sa  osobnej   dopravy / príchody, odchody a meškanie vlakov + prepravné podmienky a pod./ pozri začiatok stránky.

 

Železničná stanica Ružomberok

ul. Hlavná stanica 1, Ružomberok

Kontakt

Tel.: 044 - 229 7490
E-mail:

 ZST.Ruzomberok@zsr.sk

Otázky,  informácie a  sťažnosti  týkajúce sa  osobnej   dopravy / príchody, odchody a meškanie vlakov + prepravné podmienky a pod./ pozri začiatok stránky.

 

 Železničná stanica Liptovský Mikuláš

ul. Štefánikova 1 , Liptovský Mikuláš

Kontakt

Tel.: 044 - 229 5490
E-mail:

ZST.L.Mikulas@zsr.sk 

Otázky,  informácie a  sťažnosti  týkajúce sa  osobnej   dopravy / príchody, odchody a meškanie vlakov + prepravné podmienky a pod./ pozri začiatok stránky.

 

 

 

 

 Právne dokumenty