Železnice Slovenskej republiky


Pre imobilných cestujúcich


Zoznam železničných staníc vybavených zariadeniami pre cestujúcich so zníženou mobilitou podľa Oblastných riaditeľstiev: 

Zoznam železničných staníc vybavených zdvíhacími plošinami. 
Pre ľahší prístup cestujúcich so zníženou mobilitou k vlakom osobnej dopravy, ŽSR zverejňujú zoznam železničných staníc vybavených takýmito zariadeniami a prístupovými cestami. Právne dokumenty