ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Špecializovaná príprava - Vyhláška č. 508-2009 Z.z.


Elektrotechnická kvalifikácia v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z.

Kód

Názov služby

Rozsah

Merná jednotka

233.0010

§20 - Poučená osoba (OP)

3

osobohodina

233.0020

§21 - Elektrotechnik - do 1000V, trieda A (OP)

20

osobohodina

233.0030

§21 - Elektrotechnik - do 1000V, trieda A (AOP)

8

osobohodina

233.0040

§21 - Elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda A (OP)

21

osobohodina

233.0050

§21 - Elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda A (AOP)

8

osobohodina

233.0060

§21 - Elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda B (OP)

21

osobohodina

233.0070

§21 - Elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda B (AOP)

8

osobohodina

233.0080

§21 - Elektrotechnik - trieda B1 (OP)

21

osobohodina

233.0090

§21 - Elektrotechnik - trieda B1 (AOP)

8

osobohodina

233.0100

§22 - Samostatný elektrotechnik - do 1000V, trieda A (OP)

23

osobohodina

233.0110

§22 - Samostatný elektrotechnik - do 1000V, trieda A (AOP)

8

osobohodina

233.0120

§22 - Samostatný elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda A (OP)

25

osobohodina

233.0130

§22 - Samostatný elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda A (AOP)

8

osobohodina

233.0140

§22 - Samostatný elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda B (OP)

25

osobohodina

233.0150

§22 - Samostatný elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda B (AOP)

8

osobohodina

233.0160

§22 - Samostatný elektrotechnik - trieda B1 (OP)

25

osobohodina

233.0170

§22 - Samostatný elektrotechnik - trieda B1 (AOP)

8

osobohodina

233.0180

§23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - do 1000V, trieda A (OP)

26

osobohodina

233.0190

§23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - do 1000V, trieda A (AOP)

8

osobohodina

233.0200

§23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - do 1000V nad 1000V, trieda A (OP)

29

osobohodina

233.0210

§23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - do 1000V nad 1000V, trieda A (AOP)

8

osobohodina

233.0220

§23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - do 1000V nad 1000V, trieda B (OP)

29

osobohodina

233.0230

§23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - do 1000V nad 1000V, trieda B (AOP)

8

osobohodina

233.0240

§23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - trieda B1 (OP)

29

osobohodina

233.0250

§23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - trieda B1 (AOP)

8

osobohodina

Vysvetlivky skratiek

  • AP - Aktualizačná príprava
  • OŠ - Opakované školenie
  • VOP - Vstupná odborná príprava