ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Špecializovaná príprava - Vyhláška č. 508-2009 Z.z.


Kód Názov služby Rozsah v hod.
Elektrotechnická kvalifikácia
233.0020 §21 - Elektrotechnik - do 1000V, trieda A (VOP) 1
233.0030 §21 - Elektrotechnik - do 1000V, trieda A (AP) 8
233.0040 §21 - Elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda A (VOP) 1
233.0050 §21 - Elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda A (AP) 8
233.0060 §21 - Elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda B (VOP) 1
233.0070 §21 - Elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda B (AP) 8
233.0080 §21 - Elektrotechnik - trieda B1 (VOP) 1
233.0090 §21 - Elektrotechnik - trieda B1 (AP) 8
233.0100 §22 - Samostatný elektrotechnik - do 1000V, trieda A (VOP) 1
233.0110 §22 - Samostatný elektrotechnik - do 1000V, trieda A (AP) 8
233.0120 §22 - Samostatný elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda A (VOP) 1
233.0130 §22 - Samostatný elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda A (AP) 8
233.0140 §22 - Samostatný elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda B (VOP) 1
233.0150 §22 - Samostatný elektrotechnik - do 1000V nad 1000V, trieda B (AP) 8
233.0160 §22 - Samostatný elektrotechnik - trieda B1 (VOP) 1
233.0170 §22 - Samostatný elektrotechnik - trieda B1 (AP) 8
233.0180 §23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - do 1000V, trieda A (VOP) 1
233.0190 §23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - do 1000V, trieda A (AP) 8
233.0200 §23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - do 1000V nad 1000V, trieda A (VOP) 1
233.0210 §23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - do 1000V nad 1000V, trieda A (AP) 8
233.0220 §23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - do 1000V nad 1000V, trieda B (VOP) 1
233.0230 §23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - do 1000V nad 1000V, trieda B (AP) 8
233.0240 §23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - trieda B1 (VOP) 1
233.0250 §23 - Elektrotechnik na RD alebo na RP - trieda B1 (AP) 8

Vysvetlivky skratiek

  • AP - Aktualizačná príprava
  • OŠ - Opakované školenie
  • VOP - Vstupná odborná príprava