ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Sylaby pre písomnú skúšku


Testové otázky pre odbornú spôsobilosť