ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Liptovský Mikuláš


SEPTEMBER 2019

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

5., 6. 

Pravidelné školenie pre OS 34 

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

5., 6. 

Pravidelné školenie pre OS 30A

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

5., 6. 

Pravidelné školenie pre OS 30B

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

26., 27. 

Pravidelné školenie pre OS 18 (prienik s OS 25 B2 ŽSR)

07.30 – 08.30

(1)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

26., 27. 

Pravidelné školenie pre OS 25 B2 ŽSR

08.30 – 13.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

26., 27. 

Školenie RID pre OS 18 (Len ŽSR)

13.30 – 15.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

26.

Pravidelné školenie pre OS 36 

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

27.

Pravidelné školenie pre OS 31 

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

odkaz na súbor s vyhláškou - september 2019

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ