ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Liptovský Mikuláš


NOVEMBER 2018

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka

15. - 21.

Pravidelné školenie pre OS 15

07.30 – 13.30

(6)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

16.

Pravidelné školenie pre OS 46

07.30 – 12.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

16.

Opakované školenie pre OS 46 – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

12.30 – 14.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

16.

Pravidelné školenie pre OS 61

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

16.

Opakované školenie pre OS 61 – práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

10.30 – 12.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

 

Vysvetlivky skratiek