ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Liptovský Mikuláš


FEBRUÁR 2019

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum

Akcia

Začiatok VA
(počet hod)

Poznámka

26., 27.

Pravidelné školenie pre OS 18 (prienik s OS 25 B2 ŽSR)

07.30 – 08.30

(1)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

 

26., 27.

Pravidelné školenie pre OS 25 B2 ŽSR

08.30 – 13.30

(5)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

 

26., 27.

Pravidelné školenie pre OS 30A, 30B

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

 

 

Vysvetlivky skratiek