ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Liptovský Mikuláš


Máj 2018

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
3-4,7,9-10. PŠ - OS 19 07.30 (7 hod) 1)
17. OŠ - žeriavnik,viazač,obsluha ZZ 07.30 (5 hod) 1)
29. PŠ - OS 511 07.30 (5 hod) len pozvaní
29. PŠ - OS 502 07.30 (5 hod) len pozvaní

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

OŠ - Opakované školenie
PŠ - Pravidelné školenie