ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Liptovský Mikuláš


odkaz na súbor s vyhláškou

 Školiace stredisko Liptovský Mikuláš

September 2021

Dátum

Akcia

Začiatok VA

(počet hod)

Poznámka

 kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk    telefón: 930/5353