ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Liptovský Mikuláš


MÁJ 2019

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

Školiace stredisko Liptovský Mikuláš

Máj 2019 

 

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ