ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Liptovský Mikuláš


Školiace stredisko Liptovský Mikuláš

 

Dátum

Akcia

Začiatok VA
(počet hod)

Poznámka

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk telefón: 930/5353

 

 

 

 

odkaz na súbor s vyhláškou

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ