ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Liptovský Mikuláš


NOVEMBER 2019

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum

Akcia

Začiatok VA (počet hod)

Poznámka

11. – 15. 

Pravidelné školenie pre OS 15 

07.30 – 11.30

(4)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

11. – 15. 

Školenie RID pre OS 15 (Len ŽSR)

11.30 – 13.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

11.

Pravidelné školenie pre OS 40 

07.30 – 09.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

11.

Opakované školenie – práca vo výškach pre OS 40 

09.30 – 11.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

12., 13. 

Pravidelné školenie pre OS 44 

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

12., 13. 

Opakované školenie – práca vo výškach pre OS 44 

10.30 – 12.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14., 15. 

Pravidelné školenie pre OS 43 

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14., 15. 

Opakované školenie – práca vo výškach pre OS 43 

10.30 – 12.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

14.

Opakované školenie BOZP (Hasiči Liptovský Mikuláš)

07.30 – 12.30

(5)

len pozvaní, *)viď informácie

Hasiči Liptovský Mikuláš

20., 21. 

Pravidelné školenie pre OS 61

07.30 – 10.30

(3)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

20., 21. 

Opakované školenie – práca vo výškach pre OS 61 

10.30 – 12.30

(2)

Podujatie zverejnené cez

CEŠAS – prihlasuje VOJ

odkaz na súbor s vyhláškou - december 2019

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ