ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Liptovský Mikuláš


Apríl 2018

kontakt: vojteckova.janka@zsr.sk
tel.: 930/5353

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
4,9-10,17-19. ZK - OS 24-B (rozdiel ČD/ŽSR) 07.30 (7 hod) len pozvaní
4-5. PŠ - OS 18 07.30 (1 hod) 1),pre OS 25-B2
4-5. PŠ - OS 25-B2 08.30 (6 hod) 1),2)
4-5. PŠ - OS 30A 07.30 (4 hod) 1),2)
4-5. PŠ - OS 30B 07.30 (4 hod) 1),2)
6. PŠ - OS 31 07.30 (4 hod) 1),2)
9. OŠ - obsluha PZPP 08.30 (4 hod) 1)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

OŠ - Opakované školenie
PŠ - Pravidelné školenie
ZK - Základný kurz