ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


odkaz na súbor s vyhláškou

ŠS Nové Zámky

 

Október  2021

Dátum

Akcia

Začiatok VA

( trvá do )

Poznámka

1.

pravidelné školenie pre OS 64 

+ opakované školenie práce vo výškach (s výškami do 13:40)   

07.50 (12.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Na výšky priniesť výkaz o vzdelávaní

 

8.

 Poučená osoba §23, typ 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)  

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

8.

 Poučená osoba §23, typ 2  (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)  

10.50 (13.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

18, 19, 20, 21, 22, 25.

 Pravidelné školenie pre OS 24B1 ZSSK  

07.50 (16.00)

 

18.

 Pravidelné školenie pre OS 60  

+ opakované školenie práce vo výškach (s výškami do 13:40)   

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Na výšky priniesť výkaz o vzdelávaní  

19.

 Pravidelné školenie pre OS 61  

+ opakované školenie práce vo výškach (s výškami do 12:40)   

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Na výšky priniesť výkaz o vzdelávaní

20.

 Pravidelné školenie pre OS 62  

+ opakované školenie práce vo výškach (s výškami do 13:40) 

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Na výšky priniesť výkaz o vzdelávaní  

21.

 Pravidelné školenie pre OS 64 

+ opakované školenie práce vo výškach (s výškami do 13:40) 

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Na výšky priniesť výkaz o vzdelávaní

25.

  Poučená osoba –  obsluha ÚO TV  

(§23, ods. 1, písm. e) Vyhl. č. 205/2010 Z.z.) Pre oblasť Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany  

07.50 (12.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

26, 27, 28, 29.

 Pravidelné školenie pre OS 24B2 CARGO  

07.50 (11.40)

 

  kontakt: Szabo.Miloslav@zsr.sk    telefón: 925/2468

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie