ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


MAREC 2020

ŠS Nové Zámky

Marec 2020

Dátum

Akcia

Začiatok VA
( trvá do )

Poznámka

4.

Pravidelné školenie pre OS 62  + opakované školenie

práce vo výškach (s výškami do 11:40)

07.50 (09.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

5.

Pravidelné školenie pre OS 30 A

07:50 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

5.

Pravidelné školenie pre OS 61  + opakované školenie

práce vo výškach (s výškami do 12:40)

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

16, 17, 18, 19.

Pravidelné školenie pre OS 15 – oblasť Nové Zámky

Iba zamestnanci ktorí neabsolvujú e-learning.

07.50 (11.40)

zrušené

16, 17, 18, 19.

Pravidelné školenie pre OS 19 – oblasť  Nové Zámky

07.50 (12:40)

zrušené

23, 24, 25, 26, 27.

Pravidelné školenie pre OS 24B1 ZSSK

07.50 (15.00)

V priestoroch depa

 

kontakt: Szabo.Miloslav@zsr.sk    telefón: 925/2468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odkaz na súbor s vyhláškou - marec 2020

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie