ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


FEBRUÁR 2019

Kontakt: szabo.miloslav@zsr.sk
Tel.: 925/2468

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

11, 12, 13, 14 

Pravidelné školenie pre OS 15 (oblasť Nové Zámky)

07.50 (11:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

11, 12, 13, 14 

Pravidelné školenie pre OS 19 (oblasť Nové Zámky)

07.50 (12:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

20, 21, 22, 25, 26, 27, 28.

Pravidelné školenie pre OS 3ZSSK

07.50 (11:40)

 

22.

Pravidelné školenie pre OS 61 + opakované školenie

práce vo výškach (s výškami do 12:40)

07.50 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie