ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


Máj 2018

Kontakt: szabo.miloslav@zsr.sk
Tel.: 925/2468

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
4,7. IP - technika OZT 07.50 (7 hod)  
9. PO - §23 typ 2 07.50 (3 hod) 1),2)
9. PO - §23 typ 2 10.50 (3 hod) 1),2)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane školenia Základy prvej pomoci
4) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie