ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


OKTÓBER 2019

Kontakt: szabo.miloslav@zsr.sk
Tel.: 925/2468

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

8, 9, 10, 11. 

Cvičenie na simulátore pre OS 19 (úvod do témy)

Zúčastnia sa aj zamestnanci, ktorí absolvujú pravidelné

školenie E-learningovou formou

Oblasť Nové Zámky

07:50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

8, 9, 10, 11. 

Pravidelné školenie pre OS 15 + RID

07.50 (14.00)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

23.

Pravidelné školenie pre OS 61 + opakované školenie

práce vo výškach (s výškami do 12:40)

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

24.

Pravidelné školenie pre OS 60 + opakované školenie

práce vo výškach (s výškami do 11:40)

07.50 (09.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

24.

Pravidelné školenie pre OS 62 + opakované školenie

práce vo výškach (s výškami do 11:40)

07.50 (09.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

25, 28, 29, 30, 31. 

Pravidelné školenie pre OS 24B1 ZSSK

07.50 (15.00)

 

28.

Pravidelné školenie pre OS 64 + opakované školenie

práce vo výškach (s výškami do 12:40)

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

 

odkaz na súbor s vyhláškou - október 2019

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie