ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


NOVEMber 2018

Kontakt: szabo.miloslav@zsr.sk
Tel.: 925/2468

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka

5, 6, 7, 8.

Pravidelné školenie pre OS 15 (Nové Zámky)

07.50 (14.00)

1),2)

5.

Pravidelné školenie pre OS 44

07.50 (10.40)

1),2)
 6. Pravidelné školenie pre OS 41+ opakované školenie práce vo výškach

07.50 (11.40)

1),2),3)

7.

Pravidelné školenie pre OS 42

07.50 (12.40)

1),2)

8.

Pravidelné školenie pre OS 40+ opakované školenie

práce vo výškach

07.50 (11.40)

1),2)

13, 14, 15, 16.

Pravidelné školenie pre OS 24B2 CARGO

07.50 (11.40)

ZSSK CARGO

16.

Pravidelné školenie pre OS 60 + opakované školenie

práce vo výškach

07.50 (11.40) 1),2),3)
16.

Pravidelné školenie pre OS 62 + opakované školenie

práce vo výškach

07.50 (11.40) 1),2),3)

21.

Pravidelné školenie pre OS 30 A

07.50 (10.40)

1)

21, 22.

Prienik OS 17, 18 pre OS 25B2 VŽU

07:50 (08:40)

1)

21, 22.

Pravidelné školenie pre 25B2 VŽU

08:50 ( 13:40)

1)
21, 22.

Pravidelné školenie pre OS 21 A1 – A5 VŽU

07.50 ( -- )

1),

Počet hodín podľa OS

22.

Pravidelné školenie pre OS 30 B

10.50 (14.00)

1)
22. Pravidelné školenie pre OS 61 + opakované školenie

práce vo výškach

07.50 (12.40)

PRESUNUTÉ na 26.11.

23.

Pravidelné školenie pre OS 64

07.50 (12.40)

1)

26.

Pravidelné školenie pre OS 61 + opakované školenie

práce vo výškach

07.50 (12.40)

1),2)
28.

Poučená osoba – obsluha ÚO TV

(§23, ods. 1, písm. e) Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (11.40) 1),2)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie