ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


odkaz na súbor s vyhláškou

 

ŠS Nové Zámky

August 2021 

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

kontakt: Szabo.Miloslav@zsr.sk    telefón: 925/2468

                                                                                                                 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie