ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


ŠS Nové Zámky

September 2020 

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. 

Pravidelné školenie pre OS 24B1 ZSSK

Pravidelné školenie za 1 polrok 2020 

07.50 (15.40)

4 hodiny lektor ÚIVP (D)

4 hodiny lektor ÚIVP (HDV)

9.

Poučená osoba §23, typ 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

9.

Poučená osoba §23, typ 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

10:50 (13.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

11.

Poučená osoba – obsluha ÚO TV

(§23, ods. 1, písm. e) Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

kontakt: Szabo.Miloslav@zsr.sk telefón: 925/2468

odkaz na súbor

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie