ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


JÚN 2019

Kontakt: szabo.miloslav@zsr.sk
Tel.: 925/2468

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

3, 4, 5, 6. 

Cvičenie na simulátore pre OS 15 (úvod do témy)

Zúčastnia sa aj zamestnanci, ktorí absolvujú pravidelné

školenie E-learningovou formou

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

6.

Pravidelné školenie pre OS 30B

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

10.

Poučená osoba §23, typ 3+2+1 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

10.

Poučená osoba §23, typ 3+2+1 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

10:50 (13.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

24.

Poučená osoba – obsluha ÚO TV

(§23, ods. 1, písm. e) Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie