ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


AUGUST 2019

Kontakt: szabo.miloslav@zsr.sk
Tel.: 925/2468

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

16.

Poučená osoba §23, typ 3+2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

16.

Poučená osoba §23, typ 3+2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

10:50 (13.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

19, 20, 21, 22 

Pravidelné školenie pre OS 3ZSSK

07.50 (11:40)

Ďalšie 4 dni v septembri

21.

Poučená osoba – obsluha ÚO TV

(§23, ods. 1, písm. e) Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

 

 

 

 

odkaz na súbor s vyhláškou - august 2019

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie