ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


Apríl 2018

Kontakt: szabo.miloslav@zsr.sk
Tel.: 925/2468

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
5-6,9-10. PŠ - OS 15 07.50 (7 hod) 1),3),oblasť Nové Zámky
5-6,9-10. PŠ - OS 19 07.50 (7 hod) 1),oblasť Nové Zámky
6. PŠ - OS 61 07.50 (6 hod) 1),2),3),4)
19. PŠ - OS 40 07.50 (3 hod) 1),3)
19. PŠ - OS 41 09.50 (3 hod) 1),3)
20. IP - technika OZT 07.50 (7 hod)  
25. PŠ - OS 60 07.50 (5 hod) 1),2),3),4)
25. PŠ - OS 62 07.50 (5 hod) 1),2),3),4)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane školenia Základy prvej pomoci
4) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie