ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


DECEMBER 2019

Kontakt: szabo.miloslav@zsr.sk
Tel.: 925/2468

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

2.

Poučená osoba §23, typ 10+2+1 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (14.00)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

5.

Pravidelné školenie pre OS 41

07.50 (9:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

5.

Cvičenie na simulátore pre OS 41 (úvod do témy)

09:50 (12.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

10.

Poučená osoba – obsluha ÚO TV

(§23, ods. 1, písm. e) Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

-

-

-

-

odkaz na súbor s vyhláškou - december 2019

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie