ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


MAREC 2019

Kontakt: szabo.miloslav@zsr.sk
Tel.: 925/2468

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

4, 5, 6, 7. 

Pravidelné školenie pre OS 15 (oblasť Štúrovo Komárno)

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

4, 5, 6, 7. 

Cvičenie na simulátore pre OS 15 (úvod do témy)

Oblasť Štúrovo, Komárno. Zúčastnia sa aj zamestnanci, ktorí

absolvujú pravidelné školenie E-learningovou formou

11:50 (15.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

4, 5, 6, 7. 

Pravidelné školenie pre OS 19 (oblasť Štúrovo Komárno)

07.50 (12.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

5.

Poučená osoba §23, typ 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

5.

Poučená osoba §23, typ 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

10:50 (13.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

13.

Pravidelné školenie pre OS 62 + opakované školenie

práce vo výškach (s výškami do 11:40)

07.50 (09.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

18, 19. 

Prienik OS 17, 18 pre OS 25B2 VŽU

07:50 (08.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

18, 19. 

Pravidelné školenie pre 25B2 VŽU

08:50 (13.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

22.

Pravidelné školenie pre OS 60 + opakované školenie

práce vo výškach (s výškami do 11:40)

07.50 (09.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

22, 25, 26, 27, 28, 29. 

Pravidelné školenie pre OS 24B1 ZSSK

07.50 (15.00)

V priestoroch depa ZSSK

26.

Poučená osoba §23, typ 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

26.

Poučená osoba §23, typ 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

10:50 (13.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

27.

Pravidelné školenie pre OS 30 A 

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie