ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Nové Zámky


August 2018

Kontakt: szabo.miloslav@zsr.sk
Tel.: 925/2468

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
7,9. IP - technika OZT 07.50 (7 hod)  
14. PO - §23 typ 2 07.50 (3 hod) 1),2)
14. PO - §23 typ 2 10.50 (3 hod) 1),2)
15. PO - §23 typ 3 07.50 (3 hod) 1),2)
15. PO - §23 typ 3 10.50 (3 hod) 1),2)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba