ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity IV Košice - Oznamy


Aktuálne informácie k realizácii odbornej a psychologickej spôsobilosti

 

 

  1. Školenia pre obsluhu UTZ tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení sa v mesiaci november 2020 budú realizovať na základe pozvánky od školiteľa p. Krivjanského (podujatia budú zverejnené v systéme CEŠAS).
  2. Akcie a podujatia na opakované školenie BOZP v mesiaci november 2020 budú publikované cez CEŠAS. Informácie p. Anna Kurtová tel. 910 2703.
  3. CEŠAS – podujatia takto označených vzdelávacích akcií sú zverejnené cez CEŠAS, študentov prihlasuje VOJ. Toto neplatí pre cudzie subjekty.

 

Distribúcia Oznámenia o vzdelávacích aktivitách IV Košice na mesiac november 2020 dňa 21.10.2020

Podujatia vyplývajúce z tohto oznámenia v systéme CEŠAS budú zverejnené najneskôr do 23.10.2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽSR ÚIVP ponúka vykonanie Základného kurzu Odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky v zmysle § 21 – 23 Vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. z. pre záujemcov o získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ktorí vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických zariadení elektrických. Bližšie informácie získate na príslušnom inštitúte vzdelávania ÚIVP – Bratislava, Košice, Zvolen, Žilina, alebo na www.uivp.sk