ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity IV Košice - Oznamy


Dôležité upozornenie:

  1. Akcie a podujatia na opakované školenie BOZP v mesiaci október 2021 budú publikované cez CEŠAS. Informácie p. Anna Kurtová tel. 910 2703.
  2. CEŠAS – podujatia takto označených vzdelávacích akcií sú zverejnené cez CEŠAS, študentov prihlasuje VOJ. Toto neplatí pre cudzie subjekty.
  3. Účastníkov PŠ pri ktorom je realizované školenie RID alebo opakované výšky vybavte Výkazom o vzdelávaní

Distribúcia Oznámenia o vzdelávacích aktivitách IV Košice na mesiac október 2021 dňa 20.9.2021

Podujatia vyplývajúce z tohto oznámenia v systéme CEŠAS budú zverejnené najneskôr do 23.9.2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽSR ÚIVP ponúka vykonanie Základného kurzu Odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky v zmysle § 21 – 23 Vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. z. pre záujemcov o získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ktorí vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických zariadení elektrických. Bližšie informácie získate na príslušnom inštitúte vzdelávania ÚIVP – Bratislava, Košice, Zvolen, Žilina, alebo na www.uivp.sk