ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Psychologické vyšetrenie vodičov


Psychologické vyšetrenie vodičov

Psychologické vyšetrenie vodičov - plagát

Psychologické vyšetrenie vodičov sa vykonáva v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Certifikovaní dopravní psychológovia ZPP sú zapísaní v Zozname psychológov, ktorý vedenie Slovenská komora psychológov (www.komorapsychologov.sk) a majú oprávnenie vyšetrovať vodičov, vodičov s právom prednostnej jazdy a ADR, žiadateľov o vodičské oprávnenie.

Naše pracoviská sú vybavené počítačovou  psychodiagnostikou – Viedenským testovým systémom.

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:

  1. žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE (nákladné autá), D1, D1E, D, DE (autobusy),
  2. iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona ( napr. po rozhodnutí orgánu Policajného zboru o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla)  vodič,
  3. pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní sa podrobiť
  1. vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu SR a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, C1, D1, D1E, D, DE,
  2. vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu SR a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu, na poskytovanie poštových služieb.