ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Psychologické vyšetrenie vodičov


Psychologické vyšetrenie vodičov
Psychologické vyšetrenie vodičov sa vykonáva v zmysle zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.

Železniční psychológovia sú zapísaní v Zozname psychológov, ktorý vedenie Slovenská komora psychológov (www.komorapsychologov.sk) a majú oprávnenie vyšetrovať vodičov, vodičov s právom prednostnej jazdy a ADR, žiadateľov o vodičské oprávnenie, inštruktorov autoškôl.

Pracoviská sú vybavené špičkovým systémom prístrojovej psychodiagnostiky – Viedenským testovým systémom, ktorý zabezpečuje vysokú objektivitu a spoľahlivosť. Používame štandardizovanú testovú batériu.

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:
   a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE (nákladné autá), D1, D1E, D, DE (autobusy),
   b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona ( napr. vodič, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti pre obmedzenie alebo odobratie vodičského preukazu po rozhodnutí orgánu Policajného zboru),
   c) pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní sa podrobiť
      1) vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, C1, D1, D1E, D, DE,
      2) vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.