ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacia činnosť


Vzdelávacia činnosť 
Vzdelávacia činnosť psychológov v rámci celoživotného vzdelávania zamestnancov: rozpracovanie foriem a metód vzdelávania, príprava a realizácia výcvikových a tréningových programov "šitých na mieru", informatívne a formatívne pôsobenie na odborný a osobný rozvoj zamestnanca, získavanie požadovaných spôsobilostí, zručností.