ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


ŠS Michalovce

 JÚL 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

27,28,29,30

PŠ 17 (len pre vlečky a ZSSK Slovensko)

6.30-10.20 (4)

 

20,21

21A4         náhrada školenia za 1. polrok

6.30-11.20 (5)

 

20,21

511           náhrada školenia za 1. polrok

6.30-11.20 (5)

 

kontakt: molitoris.stefan@zsr.sk    telefón: 918/8350, mobil 0905 593 995

odkaz na súbor s vyhláškou

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie