ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


JÚL 2019

kontakt: sakac.jaroslav@zsr.sk
tel.: 918/89 353, 0911 105 709

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

 

PŠ v tomto mesiaci nerealizujeme

 

 

odkaz na súbor s vyhláškou

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie