ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


JANUÁR 2020

kontakt: sakac.jaroslav@zsr.sk
tel.: 918/89 353, 0911 105 709

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

23,24

PŠ 60 + opakované výšky ak sú potrebné

CEŠAS (zvlášť na PŠ 60 a zvlášť na výšky)

7.30-9.20 (2)

------------

9.30-11.20 (2)

výšky

 

23,24

PŠ 61 + op. výšky ak sú potrebné (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 61 a zvlášť na výšky)

6.30-9.20 (3)

------------

9.30-11.20 (2)

výšky

 

23,24

PŠ 62 + opakované výšky ak sú potrebné

CEŠAS (zvlášť na PŠ 62 a zvlášť na výšky)

7.30-9.20 (2)

------------

9.30-11.20 (2)

výšky

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie