ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


ŠS Michalovce

 SEPTEMBER 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

16,17,18

PŠ 25B2 + 18 (vrátane cudzích subjektov)    PŠ za 1. polrok

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2 a zvlášť na PŠ 18)

6.30-11.20 (5)

PŠ 25B2

11.30.12.20 (1)

PŠ 18

 

16

PŠ 30A (vrátane cudzích subjektov)              PŠ za 1. polrok

CEŠAS

8.30-11.20 (3)

 

17,18

PŠ 30B (vrátane cudzích subjektov)              PŠ za 1. polrok

CEŠAS

8.30-11.20 (3)

 

21,22,23,24,25,28,29,30

Cvičenie na simulátore zab. zar. pre OS 15 CEŠAS

6.30-10.00 (4)

 

7,8,9,10,11,16,17

Cvičenie na simulátore zab. zar. pre OS 19 CEŠAS

6.30-10.00 (4)

 

23,24

PŠ 501 (cudzie subjekty)

7.30.10.20 (3)

 

23,24

PŠ 502 (cudzie subjekty)

7.30-12.20 (5)

 

23,24

PŠ 504 (cudzie subjekty

7.30-11.20 (4)

 

17,18

PŠ  21A4

6.30-11.20 (5)

 

17,18

PŠ 511

6.30-11.20 (5)

 

kontakt: molitoris.stefan@zsr.sk    telefón: 918/8350, mobil 0905 593 995

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie