ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


MAREC 2020

ŠS Michalovce

 MAREC 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

16

PŠ 21A3 VŽU

6.30-10.20 (4)

 

30,31

PŠ  25B2 + 18 (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS zvlášť na PŠ 25B2 a zvlášť na PŠ 18

6.30-12.20 (5+1)

 

kontakt: molitoris.stefan@zsr.sk    telefón: 918/8350, mobil 0905 593 995

odkaz na súbor s vyhláškou - marec 2020

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie