ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


NOVEMBER 2019

kontakt: sakac.jaroslav@zsr.sk
tel.: 918/89 353, 0911 105 709

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

11,12,18,19

PŠ 3 (po ukončení školenia lektorom IV pokračuje školenie s lektorom ZSSK)

6.30-10.20 (4)

 

5,6,7,8

PŠ 24B1                 (6 hod. školí IV, 1 hod. školí ZSSK)

6.30-13.20 (6+1)

RD Humenné

 

PŠ 64 + opakované výšky zúčastnia sa v Košiciach, viď tabuľku IV Košice

 

 

 

PŠ 65 zúčastnia sa v Košiciach, viď tabuľku IV Košice

 

 

7,25

PŠ 501 (cudzie subjekty)

7.30-10.20 (3)

 

7,25

PŠ 502 (cudzie subjekty)

7.30-12.20 (5)

 

7,25

PŠ 504 (cudzie subjekty)

7.30-11.20 (4)

 

11,12,18,19,20,21,25,26,29

Cvičenie na simulátore zab. zar. pre OS 19 CEŠAS

6.30-10.00 (4)

 

odkaz na súbor s vyhláškou - december 2019

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie