ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


odkaz na súbor

 

ŠS Michalovce, Staničná 26.

DECEMBER 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 Pravidelné školenie (PŠ)

23

Pravidelné školenie SSP 17/2 pre cudzie subjekty

7.30-9.20(2)

ŠS Michalovce

kontakt: molitoris.stefan@zsr.sk    telefón: 918/8350