ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


odkaz na súbor

ŠS Michalovce

September 2021

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

20,21,22,24

PŠ 24B2 + 27 (Cargo)

6.30-10.20 (4)

 

6,7,8

PŠ 25B2 + 18 + RID (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS zvlášť na PŠ 25B2, zvlášť na PŠ 18 a zvlášť na RID

Školenie RID povinné pre ŽSR – doniesť výkazy o vzdelávaní

6.30-14.40

(5+1+2 RID)

 

 

6,7,8

PŠ 34 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

6.30-11.20 (5)

 

30

PŠ 30A (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

6.30-9.20 (3)

 

16

PŠ 21A3 VŽU

6.30-10.20 (4)

 

kontakt: molitoris.stefan@zsr.sk    telefón: 918/8350, mobil 0905 593 995