ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


FEBRUÁR 2019

kontakt: sakac.jaroslav@zsr.sk
tel.: 918/89 353, 0911 105 709

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

19,20,21,22

PŠ 3 (po ukončení školenia lektorom IV pokračuje školenie

s lektorom ZSSK)

6.30-10.20 (4)

 

13,14

PŠ 21A4

6.30-11.20 (5)

 

13,14

PŠ 511

6.30-11.20 (5)

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie