ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


odkaz na súbor

ŠS Michalovce, Staničná 26

Júl 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

 

PŠ v tomto mesiaci nerealizujeme

 

 

kontakt: molitoris.stefan@zsr.sk    telefón: 918/8350, mobil 0905 593 995