ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


NOVEMBER 2018

kontakt: sakac.jaroslav@zsr.sk
tel.: 918/89 353, 0911 105 709

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka

5

PŠ 43 + opakované výšky

CEŠAS (zvlášť na PŠ 43 a zvlášť na výšky)

6.30-9.20 (3)

PŠ 43

9.30-11.20 (2)

výšky

 

2

PŠ 44 CEŠAS

6.30-9.20 (3)

 

27

PŠ 61 + opakované výšky (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 61 a zvlášť na výšky)

7.30-10.20 (3)

PŠ 61

10.30-12.20 (2)

výšky

 
       

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie