ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


August 2018

kontakt: sakac.jaroslav@zsr.sk
tel.: 918/89 353, 0911 105 709

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
20-23. PŠ - OS 3 06.30 (4 hod)  
30-31. PŠ - OS 21-A4 06.30 (5 hod)  
30-31. PŠ - OS 511 06.30 (5 hod)  

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie