ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


odkaz na súbor

ŠS Michalovce, Staničná 26

Január 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

20,21,27,28

PŠ 3

6.30-10.20 (4)

 

18

PŠ 60 CEŠAS

7.30-9.20 (2)

 

18

PŠ 62 CEŠAS

9.30-11.20 (2)

 

18,21

PŠ 21A4

6.30-11.30 (5)

 

18,21

PŠ 511

6.30-11.30 (5)

 

kontakt: molitoris.stefan@zsr.sk    telefón: 918/8350, mobil 0905 593 995