ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


Apríl 2018

kontakt: sakac.jaroslav@zsr.sk
tel.: 918/89 353, 0911 105 709

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
5. IP - technika ŽTS 06.30 (7 hod)  
5. PŠ - OS 60 07.30 (5 hod) 1),2),3),4)
5. PŠ - OS 62 07.30 (5 hod) 1),2),3),4)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci
3) - vrátane externých subjektov
4) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie