ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


MÁJ 2019

kontakt: sakac.jaroslav@zsr.sk
tel.: 918/89 353, 0911 105 709

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

22,23,24,28

PŠ 17 (len pre vlečky a ZSSK Slovensko)

6.30-10.20 (4)

 

21

PŠ 21A3 VŽU

6.30-10.20 (4)

 

6,7

PŠ 30B (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

6.30-9.20 (3)

 

27

PŠ 43 CEŠAS

6.30-9.20 (3)

 

16

PŠ 61 + opakované výšky (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 61 a zvlášť na výšky)

7.30-10.20 (3)

-----

10.30-12.20 (2)

výšky

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie