ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


Máj 2018

kontakt: sakac.jaroslav@zsr.sk
tel.: 918/89 353, 0911 105 709

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
4. PŠ - OS 61 07.30 (6 hod) 1),2),3),4)
24-25,28-29. PŠ - OS 24-B2 ZSSKC 06.30 (4 hod)  
24-25,28-29. PŠ - OS 27 ZSSKC 06.30 (4 hod)  
30. PŠ - OS 21-A3 VŽÚ 06.30 (4 hod) pre externých

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci
3) - vrátane externých subjektov
4) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie