ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


SEPTEMBER 2019

kontakt: sakac.jaroslav@zsr.sk
tel.: 918/89 353, 0911 105 709

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

17,18,19,20

PŠ 17 + RID (len pre vlečky a ZSSK Slovensko)

Záujem o školenie RID objednať zvlášť.

V prípade potreby školenia RID doniesť výkazy o vzdelávaní.

6.30-10.20 (4)

10.30-12.20 (2 RID)

 

9,10,11

PŠ 25B2 + 18 + RID (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS zvlášť na PŠ a zvlášť RID

Doniesť výkazy o vzdelávaní

6.30-14.40

(5+1+2 RID)

 

9,10

PŠ 34 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

6.30-11.20 (5)

 

16,20

PŠ 30A (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

6.30-9.20 (3)

 

10

PŠ 60 + opakované výšky

CEŠAS (zvlášť na PŠ 60 a zvlášť na výšky)

7.30-9.20 (2)

----------

9.30-11.20 (2)

výšky

 

11

PŠ 61 + opakované výšky (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 61 a zvlášť na výšky)

7.30-10.20 (3)

----------

10.30-12.20 (2)

výšky

 

23

PŠ 62 + opakované výšky

CEŠAS (zvlášť na PŠ 62 a zvlášť na výšky)

7.30-9.20 (2)

----------

9.30-11.20 (2)

výšky

 

25,26,27

Cvičenie na simulátore zab. zar. pre OS 46 CEŠAS

6.30-10.00 (4)

 

 

 

 

odkaz na súbor s vyhláškou - september 2019

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie