ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Michalovce


APRÍL 2019

kontakt: sakac.jaroslav@zsr.sk
tel.: 918/89 353, 0911 105 709

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

10,11

PŠ 30A (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

6.30-9.20 (3)

 

15,16,17,18

PŠ 24B2 + 27 (Cargo)     (4 hod. školí IV, 3 hod. školí Cargo)

6.30-10.20 (4+3)

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie