ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávanie lekárov a psychológov


Vzdelávanie lekárov a psychológov

Vzdelávanie lekárov a psychológov (odkaz - ponuka)

Železnice  Slovenskej republiky

Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Šancová 102/A, 831 04 Bratislava

VZDELÁVANIE LEKÁROV POSUDZUJÚCICH ZDRAVOTNÚ SPÔSOBILOSŤ A

 PSYCHOLÓGOV POSUDZUJÚCICH PSYCHICKÚ SPÔSOBILOSŤ OSÔB ŽELEZNIČNÝCH DRÁH

V nadväznosti na podmienky pre poverené právnické osoby podľa § 102 ods.1 písm. q) zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov, podľa § 13a, ods.1 a § 13a, ods.2 vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov ŽSR ÚIVP realizuje na základe poverenia MDV SR č.16901/2017/SŽDD/35305 zo dňa 10.5.2017 nasledovné vzdelávacie aktivity:

PONUKA

Názov služby

Rozsah

Merná jednotka

Cena bez DPH na osobu

Cena s DPH na osobu

Vzdelávanie lekárov

6 hodín

Osoba

100 €

120 €

Vzdelávanie psychológov

8 hodín

Osoba

120 €

144 €

Vystavenie dokladu

1 doklad

Doklad

8,33 €

10 €

Predpísaný obsah podľa okruhov:

 • Vymedzený rozsah zákona NR SR č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDPT SR č.245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov.
 • Špecifické podmienky železničnej dopravy.
 • Prevádzkovanie železničnej dopravy /infraštruktúra/ a doprava na železničnej dráhe, dopravcovia.
 • Požiadavky na výkon práce na železnici. Interné predpisy týkajúce sa prevádzky a požiadaviek na personál.
 • Pracovné pozície v železničnej doprave (charakteristika, príklady prác, osobnostné predpoklady, pracovné podmienky a pracovné prostredie, kvalifikačné požiadavky a odborná príprava, ochorenia vylučujúce alebo obmedzujúce výkon pracovných pozícií.
 •  Zoradenie profesií do skupín. Informačný systém typových pozícií v doprave, používanie kartotéky typových pozícií on –line. Výber z nosných profesií a ukážky z praxe.
 • Posudzovanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti.
 • Spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej dopravy, dopravné správanie.
 • Riziká a následky zlyhania - nehody, incidenty, mimoriadne udalosti a úrazy.
 • Vyšetrovanie nehôd, verejné ohrozenie.
 • Prevencia v praxi, posttraumatická starostlivosť.

Kontakty:

Kontaktné osoby:

Pracovisko:

Prednostka ZPP

Mgr. Nina Letková

Dopravný psychológ/lektor

Pracovisko Bratislava

Tel.:  02/2029 2822, 0904 856 846

E-mail: letkova.nina@zsr.sk

Adresa: Šancová 102/A, 831 04 Bratislava

 

Organizačné podmienky:

Na základe predloženej písomnej objednávky odberateľa sa dohodne termín a miesto realizácie vzdelávania. Trvanie je v rozsahu predpísaných 6 hodín pre lekárov a 8 hodín pre psychológov.

Vzdelávanie je formou prednášky s použitím  videosekvencií z prostredia železničnej dráh.

Po ukončení bude vydaný doklad s platnosťou 5 rokov:

 • zamestnávateľovi o absolvovaní poučenia posudzujúcich lekárov a posudzujúcich psychológov pre MDV s menným zoznamom účastníkov,
 • účastníkovi o účasti lekára, resp. psychológa na sústavnom vzdelávaní s pridelením kreditov v súlade s vyhláškou MZ SR č.366/2005 Z.z.