ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Dotazník spokojnosti klientov


Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ÚIVP Šancová 102/A, 831 04 Bratislava    

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI KLIENTOV

Vážený pán/Vážená pani,
dovolíme si Vás požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť Váš názor na poskytnuté psychologické služby. Dotazník je anonymný a slúži na získanie spätnej väzby za účelom zlepšenia našich služieb pre klientov. Po vyplnení dotazníka v elektronickej forme stlačte tlačidlo „Odoslať“. Výstup z dotazníka sa presmeruje na e-mailovú adresu: psychologia.BA@zsr.sk.

* - povinné pole

 

Označte odpovede na nasledujúce otázky:

Vaše postrehy a odporúčania za účelom zlepšenia nami poskytovaných psychologických služieb privítame. Ďakujeme za návštevu našej ambulancie a čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka.