ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


JÚN 2019

Kontakt: jakabovic.miroslav@zsr.sk
Tel.: 920/4447

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

Organizovanie pravidelného školenia pre zamestnancov ktorí sa zo závažných dôvodov nezúčastnili 1/2019 - výhradne na základe objednávky u p. Kyselicovej a p. Hanusovej

17.

Pravidelné školenie pre OS 42

07.50 (11:40)

Externé firmy

17.

Pravidelné školenie pre OS 46

07.50 (11.40)

Externé firmy

17, 18. 

Pravidelné školenie pre OS 30B

07.50 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

17, 18. 

Pravidelné školenie pre OS 30B

10.50 (13:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

19, 20, 21. 

Pravidelné školenie pre OS 51ZSSK

08.50 (11.40)

 

17.

Pravidelné školenie pre OS 32

10:50 (13:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie