ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


FEBUÁR 2019

Kontakt: jakabovic.miroslav@zsr.sk
Tel.: 920/4447

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

11, 12, 13, 14, 18 

Pravidelné školenie pre OS 3ZSSK

07.50 (11:40)

 

14.

Pravidelné školenie pre OS 34 – iba externé firmy

07.50 (12:40)

 

14.

Pravidelné školenie pre OS 508 – iba externé firmy

07.50 (11:40)

 

20.

Poučená osoba §23, typ 3 + 2 + 1 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

20.

Poučená osoba §23, typ 3 + 2 + 1 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

10:50 (13:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

25.

Pravidelné školenie pre OS 40 (ŽSR a externé firmy)

09.50 (11:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

25.

Pravidelné školenie pre OS 41

07.50 (09:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

25, 26, 27 

Pravidelné školenie pre OS 11

07.50 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

26.

Pravidelné školenie pre OS 42 (ŽSR a externé firmy)

07.50 (11:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie