ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


JANUÁR 2020

Kontakt: jakabovic.miroslav@zsr.sk
Tel.: 920/4447

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

9, 10, 13, 14, 15. 

Pravidelné školenie pre OS 15 oblasť Bratislava a Trnava

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

14, 15, 16, 17, 21, 22. 

Pravidelné školenie pre OS 17

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

15, 16, 17,

21, 22, 23, 24. 

Interaktívna príprava ŽTaS

07:50 (15.00)

Na prihlásenie kontaktujte

27, 28, 29, 30. 31. 

Pravidelné ško OS 3ZSSK

07.50 (11.40)

 

odkaz na súbor s vyhláškou - február 2020

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie