ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


DECEMBER 2019

Kontakt: jakabovic.miroslav@zsr.sk
Tel.: 920/4447

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 

Cvičenie na simulátore pre OS 19 (úvod do témy)

Zúčastnia sa aj zamestnanci, ktorí absolvujú pravidelné

školenie E-learningovou formou

07:50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

4.

Pravidelné školenie pre OS 34 – iba externé firmy

07.50 (12.40)

 

4.

Pravidelné školenie pre OS 508

07.50 (11.40)

 

4, 5, 6. 

Pravidelné školenie pre OS 50

07.50 (14:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

(ŽSR + 2 hod RID)

4, 5, 6. 

Pravidelné školenie pre OS 51

07.50 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

(ŽSR + 2 hod RID)

4, 5, 6. 

Pravidelné školenie pre OS 52

07.50 (11:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

(ŽSR + 2 hod RID)

4, 5, 6. 

Pravidelné školenie pre OS 53

07.50 (12:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

(ŽSR + 2 hod RID)

4, 5, 6. 

Pravidelné školenie pre OS 510

07.50 (11:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

6, 19, 20. 

Pravidelné školenie pre OS 34 – iba ŽSR

07.50 (12.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

10.

Pravidelné školenie pre OS 38 – iba externé firmy

07.50 (14.00)

 

16.

Pravidelné školenie pre OS 60/1

+ opakované školenie práce vo výškach

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

-

-

odkaz na súbor s vyhláškou - december 2019

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie