ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


APRÍL 2019

Kontakt: jakabovic.miroslav@zsr.sk
Tel.: 920/4447

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

8.

Pravidelné školenie pre OS 61 + opakované školenie

práce vo výškach (s výškami do 12:40)

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

11, 12, 15, 16, 17, 18 

Pravidelné školenie pre OS 24B, 24B2

07.50 (15:00)

 

11, 12, 15, 16, 17, 18 

Prienik OS 17, 18 pre OS 24B, 24B2

15.10 (16.00)

 

17, 18, 23, 24, 25, 26, 29.

Pravidelné školenie pre OS 24B1 ZSSK

07.50 (15.00)

 

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie