ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


ŠS Bratislava hlavná stanica

September 2020 

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

7, 8, 9, 10, 11, 16, 17. 

Pravidelné školenie pre OS 24B2 CARGO

Pravidelné školenie za 1 polrok 2020 

07.50 (15:00)

 

21.

Poučená osoba §23, typ 9 + 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07.50 (podľa typu)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

21, 22, 30. 

Pravidelné školenie pre OS 51 ZSSK

Pravidelné školenie za 1 a 2 polrok 2020 

07.50 (14.00)

6 hodín lektor ÚIVP

21, 22, 23, 24, 28, 29. 

Prienik OS 17, 18 pre OS 25B2 VŽU

Pre oblasť Bratislava, Nové Zámky, Trnava, Topoľčany

Pravidelné školenie za 1 polrok 2020 

07:50 (08.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

21, 22, 23, 24, 28, 29. 

Pravidelné školenie pre 25B2 VŽU

Pre oblasť Bratislava, Nové Zámky, Trnava, Topoľčany

Pravidelné školenie za 1 polrok 2020 

08:50 (13.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

21, 22, 23, 24, 28, 29. 

Pravidelné školenie pre OS 21 A1 – A5 VŽU

Pre oblasť Bratislava, Nové Zámky, Trnava, Topoľčany

Pravidelné školenie za 1 polrok 2020 

07.50 ( -- )

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Počet hodín podľa OS

21, 22, 23, 24, 28, 29. 

Pravidelné školenie pre OS 30B

Pravidelné školenie za 1 polrok 2020 

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

kontakt: Duris.Roman@zsr.sk telefón: 920/4447

odkaz na súbor

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie