ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


odkaz na súbor s vyhláškou

 

ŠS Bratislava hlavná stanica

August 2021 

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

11.

Poučená osoba – obsluha EPS (§23, typ 7+1)

Vyhl. č. 205/2010 Z.z.

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

16, 17,18, 19, 20, 23, 24.

Pravidelné školenie pre OS 17 (za prvý polrok 2021)

07.50 (12:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

23.

Poučená osoba §23, typ 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

23.

Poučená osoba §23, typ 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

10.50 (13.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

24, 25.

Pravidelné školenie pre OS 25B2 (za prvý polrok 2021)

07.50 (12:40)

Iba zamestnanci, ktorí neabsolvovali e-learning

kontakt: Duris.Roman@zsr.sk telefón: 920/4447

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie