ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


OKTÓBER 2019

Kontakt: jakabovic.miroslav@zsr.sk
Tel.: 920/4447

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

2.

Poučená osoba §23, typ 2+1 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

2.

Poučená osoba §23, typ 2+1 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

10:50 (13.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

2. a 3. 

Pravidelné školenie pre OS 31

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

2. a 3. 

Pravidelné školenie pre OS 32

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

7, 8, 9, 10, 11. 

Pravidelné školenie pre OS 24B2 CARGO

07.50 ( 11.40 )

 

21, 22, 23, 24. 

Pravidelné školenie pre OS 46 + cvičenie na simulátore (úvod do témy)

07.50 (14.00)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

21, 22, 23, 24, 25, 28, 29. 

Pravidelné školenie pre OS 15 + RID

07.50 (14.00)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

21, 22, 23, 24, 25, 28, 29. 

Pravidelné školenie pre OS 17 + RID

07.50 (14.00)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

25.

Pravidelné školenie pre OS 42 + cvičenie na simulátore (úvod do témy)

07.50 (14.00)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

28, 29, 30 

Pravidelné školenie pre OS 51 ZSSK

07.50 (10:40)

 

odkaz na súbor s vyhláškou - október 2019

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie