ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


NOVEMber 2018

Kontakt: jakabovic.miroslav@zsr.sk
Tel.: 920/4447

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
2.  Pravidelné školenie pre OS 36   07.50 (11.40) 1),2)
2.  Pravidelné školenie pre OS 37   07.50 (11.40) 1),2)
 2, 5, 6, 7, 8, 9.   Pravidelné školenie pre OS 24B, 24B2  07.50 (15:00)  Externé firmy
 2, 5, 6, 7, 8, 9.   Prienik OS 17, 18 pre OS 24B, 24B2  15.10 (16.00) Externé firmy
 15, 16, 19, 20, 21, 22.   Pravidelné školenie pre OS 24B1 ZSSK  07.50 (15.00)  
 20.  Pravidelné školenie pre OS 54   08.50 (11.40) 1),2)
 26, 27.   Pravidelné školenie pre OS 30 A   07.50 (10.40) 1),2)
 27, 28, 29, 30.   Prienik OS 17, 18 pre OS 25B2 VŽU  07:50 (08:40) 1),2)
 27, 28, 29, 30.   Pravidelné školenie pre 25B2 VŽU  08:50 ( 13:40) 1),2)
 27, 28, 29, 30.   Pravidelné školenie pre OS 21 A1 – A5 VŽU  07.50 ( -- ) 1),2) Počet hodín podľa OS
28, 29.  Pravidelné školenie pre OS 30 B  07.50 (10.40) 1),2) 
30.  Pravidelné školenie pre OS 32 07.50 (10.40) 1),2) 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie