ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


August 2018

Kontakt: jakabovic.miroslav@zsr.sk
Tel.: 920/4447

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
7. IP - technika ŽTS 07.50 (7 hod)  
21. PO - §23 typ 3 07.50 (3 hod) 1),2)
21. PO - §23 typ 3 10.50 (3 hod) 1),2)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba