ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


Apríl 2018

Kontakt: jakabovic.miroslav@zsr.sk
Tel.: 920/4447

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
5-6,9-13. PŠ - OS 24-B1 ZSSK 07.50 (7 hod)  
10. PŠ - OS 61 07.50 (6 hod) 1),2),3),4)
16-20,23-24. PŠ - OS 24-B 07.50 (7 hod) pre externé firmy
16-20,23-24. PŠ - OS 24-B2 07.50 (7 hod) pre externé firmy
16-20,23-24. PŠ - OS 17 15.10 (1 hod) pre OS 24-B,24-B2
16-20,23-24. PŠ - OS 18 15.10 (1 hod) pre OS 24-B,24-B2
18. PO - §23 typ 10 07.50 (6 hod) 1),2)
24. PŠ - OS 37 07.50 (6 hod) pre externé firmy
24. PŠ - OS 38 07.50 (6 hod) pre externé firmy
27. PŠ - OS 42 07.50 (6 hod) 1),3),aj pre externé firmy
27. PŠ - OS 46 07.50 (5 hod) pre externé firmy

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane školenia Základy prvej pomoci
4) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie