ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


Máj 2018

Kontakt: jakabovic.miroslav@zsr.sk
Tel.: 920/4447

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
2-4,7. PŠ - OS 24-B2 ZSSKC 07.50 (4 hod) pre zamestnancov Carga
9. PŠ - OS 46 07.50 (5 hod) pre externé firmy
10. PO - §23 typ 2 07.50 (3 hod) 1),2)
10. PO - §23 typ 2 10.50 (3 hod) 1),2)
15-18. PŠ - OS 17 07.50 (1 hod) pre OS 25-B2
15-18. PŠ - OS 18 07.50 (1 hod) pre OS 25-B2
15-18. PŠ - OS 25-B2 08.50 (6 hod) 1),3)
15. PŠ - OS 36 08.50 (4 hod) pre externé firmy
16. PŠ - OS 37 08.50 (4 hod) pre externé firmy
17. PŠ - OS 31 08.50 (4 hod) 1),3)
18. PŠ - OS 32 08.50 (4 hod) 1),3)
31. PŠ - OS 54 08.50 (4 hod) 1),3)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie