ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


odkaz na súbor s vyhláškou

 

 

ŠS Bratislava hlavná stanica

Október  2021

Dátum

Akcia

Začiatok VA

( trvá do )

Poznámka

6, 7, 8.

 Pravidelné školenie pre OS 11  

Pre oblasť Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany  

07.50 (11:40)

 

11.

 Pravidelné školenie pre OS 60  

+ opakované školenie práce vo výškach (s výškami do 13:40)

Pre oblasť Bratislava, Trnava 

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Na výšky priniesť výkaz o vzdelávaní  

12.

 Pravidelné školenie pre OS 61  

+ opakované školenie práce vo výškach (s výškami do 12:40)

Pre oblasť Bratislava, Trnava 

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Na výšky priniesť výkaz o vzdelávaní

 

13.

 Pravidelné školenie pre OS 62  

+ opakované školenie práce vo výškach (s výškami do 13:40)

Pre oblasť Bratislava, Trnava 

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Na výšky priniesť výkaz o vzdelávaní  

18, 19, 20, 21, 22,  25, 26.

 Pravidelné školenie pre OS 24B2 CARGO  

07.50 (11.40)

 

21. a 26.

Pravidelné školenie pre OS 32 (za prvý polrok 2021)

Pre oblasť Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany

07.50 (10.40)

 

21. a 26

Pravidelné školenie pre OS 32 (za druhý polrok 2021)

Pre oblasť Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany

10:50 (13:40)

 

28.

Pravidelné školenie pre OS 31 (za prvý polrok 2021)

Pre oblasť Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany

07.50 (10.40)

 

28.

Pravidelné školenie pre OS 31 (za druhý polrok 2021)

Pre oblasť Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany

10:50 (13:40)

 

28, 29.

Pravidelné školenie pre OS 50

07.50 (14.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS (Ďalšie dva dni v novembri)

28, 29.

Pravidelné školenie pre OS 51

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

(Ďalšie dva dni v novembri)  

28, 29.

Pravidelné školenie pre OS 52

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

(Ďalšie dva dni v novembri)  

28, 29.

Pravidelné školenie pre OS 53

07.50 (12.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

(Ďalšie dva dni v novembri)  

28, 29.

Pravidelné školenie pre OS 510

07.50 (11.40)

(Ďalšie dva dni v novembri)

 kontakt: Duris.Roman@zsr.sk    telefón: 920/4447  

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie