ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


MAREC 2020

ŠS Bratislava hlavná stanica

Marec 2020

Dátum

Akcia

Začiatok VA
( trvá do )

Poznámka

4, 5, 6, 9, 10, 11, 12.

Pravidelné školenie pre OS 24B, 24B2

07.50 (15:00)

Externé firmy

4, 5, 6, 9, 10, 11, 12.

Prienik OS 17, 18 pre OS 24B, 24B2

15.10 (16.00)

6.

Pravidelné školenie pre OS 30 A

07:50 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

6.

Pravidelné školenie pre OS 32

10:50 (13:40)

zrušené

16, 19, 20.

Pravidelné školenie pre OS 11                                                    (oblasť Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany)

8:50 (11:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

31.

Pravidelné školenie pre OS 34 – externé firmy

07:50 (12:40)

kontakt: Jakabovic.Miroslav@zsr.sk    telefón: 920/4447

 

 

 

 

 

 

 

 

odkaz na súbor s vyhláškou - marec 2020

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie