ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Bratislava hl. st.


MAREC 2019

Kontakt: jakabovic.miroslav@zsr.sk
Tel.: 920/4447

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

4, 5, 6, 7. 

Prienik OS 17, 18 pre OS 25B2 VŽU

07:50 (08.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

4, 5, 6, 7. 

Pravidelné školenie pre 25B2 VŽU

08:50 (13.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

4, 5, 6, 7. 

Pravidelné školenie pre OS 21 A1 – A5 VŽU

07.50 ( -- )

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Počet hodín podľa OS

13.

Pravidelné školenie pre OS 36 

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

14.

Pravidelné školenie pre OS 37

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

20.

Pravidelné školenie pre OS 38

07.50 (14.00)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

25, 26. 

Pravidelné školenie pre OS 30 A 

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie