ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Psychologická diagnostika


Psychologická diagnostika 
   •  psychologické posúdenie psychickej spôsobilosti na prácu, výkon rizikovej profesie,
   •  psychologické posúdenie pri výbere nových pracovníkov, absolventov, špecialistov,
   •  psychologické posúdenie manažérov rôznych stupňov riadenia v rámci výberového konania, konkurzu, assesment centra,
   •  psychologické posúdenie pri preraďovaní, rozmiestňovaní.

Zameranie a rozsah 
   •  podľa účelu,
   •  podľa kritérií, špecifikácie požiadaviek na pracovnú pozíciu a zamestnanca

Výstup podľa zamerania, rozsahu a účelu 
   •  záver posúdenia,
   •  psychologický profil,
   •  psychologická charakteristika,
   •  návrh poradia uchádzačov, resp. návrh programu osobného a odborného rozvoja,
   •  návrh kariérneho rozvoja.