ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Psychologická diagnostika


Psychologická diagnostika 

  • pred zaradením žiakov do Duálneho vzdelávania ŽSR (ďalej DV ŽSR)
  • pred zaradením študentov do Štipendijného programu ŽSR (ďalej ŠP ŽSR)
  • posúdenie psychickej spôsobilosti na prácu pri/po absolvovaní programu DV ŽSR a ŠP ŽSR (nad 18 rokov)
  • pre  manažérov rôznych stupňov riadenia v rámci výberového konania, konkurzu.

Zameranie a rozsah 

  • podľa účelu a druhu,
  • podľa kritérií, špecifikácie požiadaviek na pracovnú pozíciu a zamestnanca.

Výstup podľa zamerania, rozsahu a účelu 

  • odporúčacie / neodporúčacie stanovisko k zaradeniu do DV ŽSR, resp. ŠP ŽSR
  • záver posúdenia pri žiakoch DV ŽSR a študentoch ŠP ŽSR nad 18 rokov

(Posudok o psychickej spôsobilosti),

  • psychologická charakteristika,
  • návrh poradia uchádzačov, resp. návrh programu osobného a kariérneho rozvoja.