ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


odkaz na súbor

ŠS Poprad a RD Sp. Nová Ves

AUGUST 2021

Pravidelné školenie (PŠ)

2,4,5,6,25

- v prvom polroku bola školená iba doprava 4 hod.

2+2 hod.

(D4+T2+T2)

 

 

kontakt: keri.peter@zsr.sk    telefón: 931/1422

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie