ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


Máj 2018

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
9. PŠ - OS 61 07.30 (6 hod) 1),2),3),4)
18. PŠ - OS 501 07.30 (3 hod)  
18. PŠ - OS 502 07.30 (5 hod)  
18. PŠ - OS 504 07.30 (4 hod)  

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci
3) - vrátane externých subjektov
4) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie