ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


odkaz na súbor

ŠS Poprad, železničná stanica, J. Wolkera 1/479

Máj 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

10,11,12,17

PŠ 25B2 + PŠ 18 (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2 a zvlášť na PŠ 18)

 

PŠ 25B2

7.30-12.20 (5)

---------------------

PŠ 18

12.30-13.20 (1)

 

10,11,12,17

PŠ 30A (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

9.30-12.20 (3)

 

10,11,12,17

PŠ 30B  (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

9.30-12.20 (3)

 

kontakt: keri.peter@zsr.sk    telefón: 931/1422