ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


ŠS Poprad

SEPTEMBER 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

22,28,29,30

PŠ 25B2 + 18 (vrátane cudzích subjektov)     PŠ za 1. polrok

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2 a zvlášť na PŠ 18)

7.30-12.20 (5)

PŠ 25B2

12.50.13.40 (1)

PŠ 18

 

22

PŠ 30A (vrátane cudzích subjektov)               PŠ za 1. polrok

CEŠAS

9.30-12.20 (3)

 

28,29,30

PŠ 30B (vrátane cudzích subjektov)               PŠ za 1. polrok

CEŠAS

9.30-12.20 (3)

 

29,30

PŠ 46 (vrátane cudzích subjektov 5 hod.) CEŠAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cvičenie na simulátore zab. zar. pre OS 46 (len pre ŽSR)

CEŠAS

7.30-9.20 (2)

- - - - - - - - - - - -

9.30-13.40 (4)

 

17,18,23,24,25,28

Cvičenie na simulátore zab. zar. pre OS 19 CEŠAS

7.30-11.00 (4)

 

kontakt: keri.peter@zsr.sk    telefón: 931/1422

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie