ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


MÁJ 2019

kontakt: keri.peter@zsr.sk   

telefón: 931/1422 (mobil: 0905 431 594)

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

14,15,16

PŠ 30B (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

 

15

PŠ 61 + opakované výšky (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 61 a zvlášť na výšky)

7.30-10.20 ()

-----

10.30-12.20 (2)

výšky

 

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie