ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


odkaz na súbor

ŠS Poprad, železničná stanica, J. Wolkera 1/479

FEBRUÁR 2023

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

15, 16

PŠ 64+ opakované výšky (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 64 a zvlášť na výšky) 

PŠ 64

7.30-12.20 (5)

-----------------

výšky

12.30-14.20 (2)

 

15, 16, 17

Pravidelné školenie 30 A (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

8.30-11.20 (3)

 

15, 16, 17

Pravidelné školenie 30 B (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

8.30-11.20 (3)

 

21, 22, 23, 24

Pravidelné školenie 24 B1 (ZSSK)

7.30-13.20 (6)

 

kontakt: keri.peter@zsr.sk    telefón: 931/1422