ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


Apríl 2018

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
3-6,16. PŠ - OS 24-B2 ZSSKC 07.30 (7 hod) SRT S.N.Ves (depo)
3-6,16. PŠ - OS 27 ZSSKC 07.30 (7 hod) SRT S.N.Ves (depo)
4. PŠ - OS 60 07.30 (5 hod) 1),2),3),4)
4. PŠ - OS 62 07.30 (5 hod) 1),2),3),4)
11. PŠ - OS 21-A4 07.30 (5 hod)  
11. PŠ - OS 511 07.30 (5 hod)  
17-20. PŠ - OS 24-B1 07.30 (7 hod)  

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci
3) - vrátane externých subjektov
4) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie