ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


FEBRUÁR 2019

kontakt: keri.peter@zsr.sk   

telefón: 931/1422 (mobil: 0905 431 594)

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

18,20,21,22,25,26

PŠ 24B2 + 27 (Cargo) (4 hod. školí IV, 3 hod. školí Cargo)

7.30-11.20 (4+3)

SRT Sp. Nová Ves

22

PŠ 501(cudzie subjekty)

7.30-10.20 (3)

 

22

PŠ 502 (cudzie subjekty)

7.30-12.20 (5)

 

22

PŠ 504 (cudzie subjekty)

7.30-11.20 (4)

 

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie