ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


JANUÁR 2020

kontakt: keri.peter@zsr.sk    ; telefón: 931/1422 (mobil: 0905 431 594)

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

21,22,23,24

PŠ 19 CEŠAS

7.30-12.20 (5)

 

22,23

PŠ 43 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

 

odkaz na súbor s vyhláškou - február 2020

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie