ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


odkaz na súbor s vyhláškou

ŠS Poprad

NOVEMBER 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

2,3,4,5

PŠ 24B1    PŠ za 2. polrok   (4 hod učí IV, 2 hod. školí ZSSK)                                                  

7.30-11.20 (4+2)

 

19,20,24,25,26,27

PŠ 24B2 + 27 (Cargo)

(4 hod. školí IV, 3 hod. školí Cargo)

7.30-11.20 (4+3)

SRT Sp. Nová Ves

5,6,

PŠ 62 + opakované výšky ak sú potrebné

                                                       PŠ za 1. a 2. polrok spolu

CEŠAS (zvlášť na PŠ 62 a zvlášť na výšky)

7.30-11.20 (2+2)

------------

11.30-13.40 (2)

výšky

 

10,11,12,13,16,18

Cvičenie na simulátore zab. zar. pre OS 15   CEŠAS

7.30-11.00 (4)

 

kontakt: keri.peter@zsr.sk    telefón: 931/1422

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie