ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


NOVEMBER 2019

kontakt: keri.peter@zsr.sk    ; telefón: 931/1422 (mobil: 0905 431 594)

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

8,12,13,14

PŠ 15 + RID CEŠAS zvlášť na PŠ a zvlášť na RID

7.30-13.40 (4+2RID)

 

5,6

PŠ 30A (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

 

5,6

PŠ 30B (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

 

8,12,13,14

PŠ 46 (vrátane cudzích subjektov 5 hod.) CEŠAS

7.30-9.20 (2)

 

 

PŠ 64 + opakované výšky zúčastnia sa v Košiciach, viď tabuľku IV Košice

 

 

 

PŠ 65 zúčastnia sa v Košiciach, viď tabuľku IV Košice

 

 

odkaz na súbor s vyhláškou - december 2019

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie