ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


JÚL 2019

kontakt: keri.peter@zsr.sk   

telefón: 931/1422 (mobil: 0905 431 594)

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

 

PŠ v tomto mesiaci nerealizujeme

 

 

odkaz na súbor s vyhláškou

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie