ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


APRÍL 2019

kontakt: keri.peter@zsr.sk   

telefón: 931/1422 (mobil: 0905 431 594)

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

3,4,9,10,11,16,17,18

Cvičenie na simulátore zabezpečovacieho zariadenia

pre OS 15 (max. 15 účastníkov na jeden deň) CEŠAS

7.30-11.00 (4)

 

24,25,29,30

PŠ 25B2 + PŠ 18 (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2 a zvlášť na PŠ 18)

7.30-12.20 (5)

PŠ 25B2

12.50-13.40 (1)

PŠ 18

 

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie