ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


NOVEMBER 2018

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka

20,21,22,23

PŠ 25B2 + PŠ 18 (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2 a zvlášť na PŠ 18)

7.30-12.20 (5)

PŠ 25B2

12.30-13.20 (1)

PŠ 18

 

13,14,15

PŠ 30A (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

 

13,14,15

PŠ 30B (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

 

20,21,22

PŠ 34 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-12.20 (5)

 

15

PŠ 61 + opakované výšky (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 61 a zvlášť na výšky)

7.30-10.20 (3)

PŠ 61

10.30-12.20 (2)

výšky

 

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie