ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


SEPTEMBER 2019

kontakt: keri.peter@zsr.sk   

telefón: 931/1422 (mobil: 0905 431 594)

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

24,25,26,27

PŠ 25B2 + 18 + RID (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS zvlášť na PŠ a zvlášť RID

Doniesť výkazy o vzdelávaní

7.30-15.40

(5+1+2 RID)

 

24,25,26

PŠ 34 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-12.20 (5)

 

6,16,17,18,19

PŠ 24B2 + 27 (Cargo) ( 4 hod. školí IV, 3 hod. školí Cargo)

7.30-11.20 (4)

SRT Sp. Nová Ves (depo)

3,4,5,6

Cvičenie na simulátore zab. zar. pre OS 46 CEŠAS

7.30-11.00 (4)

 

odkaz na súbor s vyhláškou - september 2019

 

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie