ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


ŠS Poprad

JÚL 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

 

PŠ v tomto mesiaci nerealizujeme

 

 

kontakt: keri.peter@zsr.sk    telefón: 931/1422

odkaz na súbor s vyhláškou

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie