ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Poprad


odkaz na súbor

 

ŠS Poprad

Október  2021

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 Pravidelné školenie (PŠ) 

25,26,27,28

PŠ 25B2 + 18 + RID (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS zvlášť na PŠ 25B2, zvlášť na PŠ 18 a zvlášť na RID

Školenie RID povinné pre ŽSR – doniesť výkazy o vzdelávaní

7.30-15.40

(5+1+2 RID)  

 

25,26,27,28

PŠ 34 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-12.20 (5)

 

7,8

PŠ 64 (vrátane cudzích subjektov) + op. výšky ak sú potrebné CEŠAS zvlášť na PŠ 64 a zvlášť na výšky

7.30-12.20 (5)

-------------

výšky

12.30-14.20 (2)

 

kontakt: keri.peter@zsr.sk    telefón: 931/1422