ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


MAREC 2020

 

ŠS Trnava Staničná ulica č. 6

Marec 2020

Dátum

Akcia

Začiatok VA
( trvá do )

Poznámka

3, 4, 5, 6.

Pravidelné školenie pre OS 24B2 CARGO

07.50 ( 11.40  )

V priestoroch depa Leopoldov

9.

Pravidelné školenie pre OS 30 A

07:50 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

9.

Pravidelné školenie pre OS 31

10:50 (13:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

16.

Poučená osoba §23, typ 2+1 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

23, 24, 25, 26, 27.

Pravidelné školenie pre OS 17

07.50 (11:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

27, 30.

Pravidelné školenie pre OS 34 – externé firmy

07:50 (13:40)

31.

Poučená osoba §23, typ 2+1 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

kontakt:  Paulovic.Marek@zsr.sk     telefón: 921/5523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odkaz na súbor s vyhláškou - marec 2020

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie