ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


APRÍL 2019

Kontakt: paulovic.marek@zsr.sk
Tel.: 921/5523

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

1.

Pravidelné školenie pre OS 61 + opakované školenie

práce vo výškach (s výškami do 12:40)

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

9.

Pravidelné školenie pre OS 60 + opakované školenie

práce vo výškach (s výškami do 11:40)

07.50 (09.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

9, 10, 11, 12. 

Pravidelné školenie pre OS 3 ZSSK

07.50 (11.40)

 

9, 10, 11, 12. 

Pravidelné školenie pre OS 17 

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

18.

Poučená osoba – obsluha EPS (§23, typ 7+1)

Vyhl. č. 205/2010 Z.z.

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

18.

Poučená osoba §23, typ 9 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

10:50 (14.40)

 

23, 24, 25, 29. 

Pravidelné školenie pre OS 15 

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

23, 24, 25, 29. 

Cvičenie na simulátore pre OS 15 (úvod do témy)

Zúčastnia sa aj zamestnanci, ktorí absolvujú pravidelné

školenie E-learningovou formou

11:50 (15.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

23, 24, 25, 29. 

Pravidelné školenie pre OS 19

07.50 (12.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie