ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


Máj 2018

Kontakt: paulovic.marek@zsr.sk
Tel.: 921/5523

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
3. PO - §23 typ 7 09.50 (4 hod) 1),2)
7,9-11. PŠ - OS 24-B1 ZSSK 07.50 (7 hod)  
30-31. PŠ - OS 12 07.50 (4 hod) 1),3)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní
3) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie