ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


MÁJ 2019

Kontakt: paulovic.marek@zsr.sk
Tel.: 921/5523

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

20.

Poučená osoba – obsluha EPS (§23, typ 7+1)

Vyhl. č. 205/2010 Z.z.

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

21.

Poučená osoba – obsluha EPS (§23, typ 7+1)

Vyhl. č. 205/2010 Z.z.

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie