ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


NOVEMber 2018

Kontakt: paulovic.marek@zsr.sk
Tel.: 921/5523

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
6,7,8,9.  Pravidelné školenie pre OS 24B2 CARGO  07.50 (11.40)  V priestoroch depa Leopoldov
 7, 8.   Pravidelné školenie pre OS 12   07.50 (11.40) 1),2)
9. Pravidelné školenie pre OS 36 07.50 (11.40) 1),2)
9. Pravidelné školenie pre OS 37 07.50 (11.40) 1),2)

13, 16, 20, 21, 26.

Pravidelné školenie pre OS 18

07.50 (12.40) 1),2)

14.

Pravidelné školenie pre OS 30 A

07.50 (10.40)

1),2)
14.

Pravidelné školenie pre OS 30 B

10.50 (14.00)

1),2)

19.

Pravidelné školenie pre OS 30 B 07.50 (10.40) 1),2)

19.

Pravidelné školenie pre OS 31

10.50 (14.00) 1),2)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie