ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


NOVEMBER 2019

Kontakt: paulovic.marek@zsr.sk
Tel.: 921/5523

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

5.

Pravidelné školenie pre OS 30B

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

5.

Pravidelné školenie pre OS 30B

10.50 (14.00)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

19, 20, 21, 22. 

Pravidelné školenie pre OS 24B2 CARGO

07.50 ( 11.40 )

V priestoroch depa Leopoldov

21, 22, 25, 26, 27. 

Pravidelné školenie pre OS 15 + RID

07.50 (14.00)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

21, 22, 25, 26, 27. 

Pravidelné školenie pre OS 46 + cvičenie na simulátore (úvod do témy)

07.50 (14.00)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

odkaz na súbor s vyhláškou - november 2019

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie