ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


SEPTEMBER 2019

Kontakt: paulovic.marek@zsr.sk
Tel.: 921/5523

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

11, 12. 

Pravidelné školenie pre OS 44

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

16, 17, 18, 19, 20. 

Pravidelné školenie pre OS 3ZSSK

07.50 (11.40)

Školenia v Bratislave, Nových Zámkoch a Topoľčanoch v ďalších mesiacoch

18, 19. 

Pravidelné školenie pre OS 43

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

24.

Pravidelné školenie pre OS 61 + opakované školenie

práce vo výškach (s výškami do 12:40)

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

25.

Pravidelné školenie pre OS 62 + opakované školenie

práce vo výškach (s výškami do 11:40)

07.50 (09.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

26.

Pravidelné školenie pre OS 60 + opakované školenie

práce vo výškach (s výškami do 11:40)

07.50 (09.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

26.

Pravidelné školenie pre OS 30 A 

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

26.

Pravidelné školenie pre OS 30 A 

10.50 (14.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

 

odkaz na súbor s vyhláškou - september 2019

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie