ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


odkaz na súbor s vyhláškou

 ŠS Trnava Staničná ulica č. 6

December 2022 

Dátum

Akcia

Začiatok VA

( trvá do )

Poznámka

1.

 Aktualizačná príprava – práca s brúsnym náradím

Pre oblasť  Bratislava, Trnava,  Nové Zámky, Topoľčany

 07:50 (12:40)  

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

5.

Poučená osoba §23, typ 2. (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.) 

Pre oblasť  Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany

07:50 (10:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

5.

 Poučená osoba §23, typ 2.  (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

Pre oblasť  Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany

10:50 (13:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

19.

 Školenie vodičov CMV a referentských vozidiel Pre oblasť  Bratislava, Trnava,  Nové Zámky, Topoľčany

07:50 (11:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS  

23.

Aktualizačná príprava osoba odborne spôsobilá       obsluhovať Krovinorez

Pre oblasť  Bratislava, Trnava,  Nové Zámky, Topoľčany

07:50 (11:40)

 ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní  

 Podujatia budú zverejnené: 21.11.2022  

kontakt:  Paulovic.Marek@zsr.sk     telefón: 921/5523