ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


JANUÁR 2020

Kontakt: paulovic.marek@zsr.sk
Tel.: 921/5523

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

27, 28, 29, 30. 

Pravidelné školenie pre OS 18

– oblasť Trnava, Bratislava, Nové Zámky, Topoľčany

07.50 (12.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

odkaz na súbor s vyhláškou - február 2020

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie