ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


FEBRUÁR 2019

Kontakt: paulovic.marek@zsr.sk
Tel.: 921/5523

Dátum

Akcia

Začiatok VA

( trvá do )

Poznámka

1, 4, 5, 6. 

Pravidelné školenie pre OS 24B1ZSSK

07.50 (15:00)

 

12, 13. 

Pravidelné školenie pre OS 34 – iba externé firmy

07.50 (12:40)

 

12, 13. 

Pravidelné školenie pre OS 508 – iba externé firmy

07.50 (11:40)

 

18, 19, 20, 21, 22. 

Pravidelné školenie pre OS 3ZSSK ZRUŠENÉ

07.50 (11:40)

ZRUŠENÉ

18, 19, 20, 21, 22. 

Pravidelné školenie pre OS 18 

07.50 (12:40)

Platí pre oblasť Trnava, Bratislava, Nové Zámky, Topoľčany

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

25.

Poučená osoba – obsluha EPS (§23, typ 7+1)

Vyhl. č. 205/2010 Z.z.

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie