ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


ŠS Trnava Staničná ulica č. 6 

September 2020 

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

3. a 4. 

Pravidelné školenie pre OS 12

Pre oblasť Bratislava, Nové Zámky, Trnava, Topoľčany

Pravidelné školenie za 1 a 2 polrok 2020 

07.50 (15:40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

7, 8, 9, 10, 11. 

Pravidelné školenie pre OS 3ZSSK

Pravidelné školenie za 1 a 2 polrok 2020 

07.50 (15:40)

8 hodín lektor ÚIVP

16, 17, 18, 21. 

Pravidelné školenie pre OS 24B1 ZSSK

Pravidelné školenie za 1 polrok 2020 

07.50 (14.00)

4 hodiny lektor ÚIVP (D)

2 hodiny lektor ZSSK (HDV)

22, 23, 24, 25. 

Pravidelné školenie pre OS 24B1 ZSSK

Pravidelné školenie za 2 polrok 2020 

07.50 (15.40)

4 hodiny lektor ÚIVP (D)

4 hodiny lektor ÚIVP (HDV)

kontakt: Paulovic.Marek@zsr.sk telefón: 921/5523

odkaz na súbor

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie