ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Trnava


odkaz na súbor s vyhláškou

 

ŠS Trnava Staničná ulica č. 6

September 2021

Dátum

Akcia

Začiatok VA

( trvá do )

Poznámka

6. a 7.

 Poučená osoba §23, typ 10 + 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.) Pre oblasť Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany  

07.50 (12.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

13, 16, 17, 20.

Pravidelné školenie pre 17 + RID 

07.50 (13.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní  

16.

 Poučená osoba §23, typ 3 + 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)  Pre oblasť Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany  

07.50 (12.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

21, 22, 27, 28, 29, 30.

Pravidelné školenie pre 15

07.50 (12.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS 

21, 22, 27, 28, 29, 30.

Pravidelné školenie pre 19

07.50 (12.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

kontakt:  Paulovic.Marek@zsr.sk     telefón: 921/5523

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie