ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Windows


Windows začiatočník

Dni/hodiny: 2/12

Predpoklady: žiadne

Popis: Kurz, ktorý umožňuje účastníkom spoznať osobný počítač, jeho hardwarové a softwarové vybavenie. Účastníci kurzu sa oboznámia s odbornou terminológiou a praktickými cvičeniami, s vnútorným i vonkajším prostredím PC.

Osnova:

 • Základné pojmy – hardware, software, vstupné a výstupné zariadenie.
 • Spustenie systému, prihlásenie, terminológia: pracovná plocha, ikony, hlavný panel, ponuka Štart. Windows sú okná. Vypnutie, reštartovanie systému, odhlásenie.
 • Hierarchická štruktúra pamäte, pevného disku, priečinky a podpriečinky, súbory. Plocha ako priečinok.
 • Adresár: vytvorenie, premenovanie, odstránenie. Tvorby vlastnej štruktúry adresárov.
 • Súbor ako produkt aplikácie, programu. Umiestnenie aplikácií, možnosti otvorenia aplikácií, ukážka tvorby súboru v aplikácii Word a Maľovanie. Premenovanie a odstránenie súboru.
 • Koš – odstránenie do koša a z koša, obnovenie položky.
 • Kopírovanie, presúvanie a vyhľadávanie súboru a priečinka, vyhľadávanie pomocou názvu, obsahu, veľkosti, typu súboru.
 • Odkaz na súbor, adresár, vytvorenie, umiestnenie odkazu, zmena ikony odkazu.
 • Prispôsobenie vzhľadu pracovnej plochy (tapeta, šetrič, rozlíšenie obrazovky), prispôsobenie hlavného panela, prispôsobenie ponuky Štart.
 • Prenos a uloženie dát pomocou USB zariadenia, zapojenie, vyhľadanie, využitie.
 • Užitočné funkcie: printscreen, správca úloh, archivovanie (Winrar).

Windows pokročilý

Dni/hodiny: 2/12

Predpoklady: Windows začiatočník

Popis: Kurz, ktorý umožňuje pochopiť vzájomné prepojenie PC medzi sebou, sieťový prenos informácií, správu užívateľov a užívateľských profilov, zabezpečenie súborov a zložiek, inštaláciu a konfiguráciu siete. Kurz urýchľuje prácu medzi jednotlivými PC a pracoviskami.

Osnova:

 • Úvod do systému, vlastnosti a stavba systému.
 • Vydania systému a technické požiadavky.
 • Používateľské prostredie a jeho nastavenie.
 • Správa používateľov a používateľské profily, ich nastavenie a zálohovanie.
 • Správa zariadení a tlačiarní.
 • Správa diskov - partície, diskové polia, miestne a vzdialené úložiská.
 • Súborové systémy a ich vlastnosti.
 • Úvod do sieťového prostredia, sieť Microsoft, Internet a Intranet.
 • Možnosti prevádzkovania webových služieb - stručný prehľad.
 • Bezpečnosť systému.
 • Autentifikácia a autorizácia používateľov.
 • Inštalácia systému a jeho doplnkov, prechod zo starších systémov.
 • Ďalšie možnosti pri štarte systému.

Kyselicová Eva

Bratislava

Kontakt

E-mail: kyselicova.eva@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5847
Mobil: 0903 455 106

 

Belászová Gabriela

Košice

Kontakt

E-mail: belaszova.gabriela@zsr.sk
Tel.: 055/229 2704
Mobil: 0903 455 341

 

Školiace miestnosti:

 • Bratislava
 • Žilna
 • Košice

Software:

 • Windows 7
 • Office 2007/2010