ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Lučenec


Máj 2018

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
23. PŠ - OS 15 ŽSR 07.00 (7 hod) 1),2)
24-25. PŠ - OS 25-B2 + 18 08.00 (7 hod) 1),2)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie