ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - FIĽAKOVO železničná stanica


odkaz na súbor s vyhláškou

 Školiace miesto FIĽAKOVO, železničná stanica  

 

Kontakt: vrestiakova.katarina@zsr.sk    telefón: 045/2293264;  železničná linka:  945/3264;  

mobil: 0911 895 689

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie