ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - FIĽAKOVO železničná stanica


odkaz na súbor s vyhláškou

Školiace miesto FIĽAKOVO, železničná stanica

December 2022 

Dátum

Akcia

ZAČIATOK VA KONIEC VA

Poznámka

 Kontakt: vrestiakova.katarina@zsr.sk    telefón: 045/2293264;  železničná linka:  945/3264;   mobil: 0911 895 689