ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - FIĽAKOVO železničná stanica


 

MÁJ 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

30. 31.

Pravidelné školenie pre OS č. 25 B2 ŽSR

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

30. 31.

Doplnkové školenie OS č. 18 ŽSR (platí k OS 25B2)

13:00 – 14:00 (1)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie