ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - FIĽAKOVO železničná stanica


SEPTEMBER 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

25.

Pravidelné školenie pre OS č. 30A ŽSR

08:00 – 11:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

23. 24.

Pravidelné školenie pre OS č. 30B ŽSR

08:00 – 11:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

odkaz na súbor s vyhláškou - september 2019

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie