ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - FIĽAKOVO železničná stanica


NOVEMBER 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

27. 28. 29.

Pravidelné školenie pre OS č. 3 ZSSK

08:00 – 12:00 (4)

OD 12:00 hod. školenie zabezpečí ZSSK

25. 26.

Pravidelné školenie pre vlečky

08:00 – 16:00 (8)

 

odkaz na súbor s vyhláškou - december 2019

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie