ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Lučenec


NOVEMber 2018

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
       

28. 30.

Pravidelné školenie pre vlečky

07:00 – 14:00 (7)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie