ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - FIĽAKOVO železničná stanica


 

APRÍL 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

2. 3.

Pravidelné školenie pre OS č. 30 B ŽSR

07:30 – 10:30 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie