ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - FIĽAKOVO železničná stanica


FEBRUÁR 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Školiace miesto FIĽAKOVO železničná stanica

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

22. 26. 27. 28.

Pravidelné školenie pre OS č. 24 B1 ZSSK

07:00 – 13:00 (6)

Od 13:00 – 14:00 hod. školenie zabezpečí ZSSK-OIK.

22. 26. 27. 28.

Pravidelné školenie pre OS č. 3 ZSSK

10:00 – 14:00 (4)

ZSSK zabezpečí školenie:

- Od 08:00-10:00 hod.

- Od 14:00-16:00 hod.

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie