ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - FIĽAKOVO železničná stanica


odkaz na súbor s vyhláškou

Školiace miesto FIĽAKOVO, železničná stanica

September 2021

Dátum

Akcia

ZAČIATOK VA

KONIEC VA

Poznámka

20. – 24.

Pravidelné školenie pre OS č. 15 ŽSR  II. polrok 

08:00 – 12:00

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

20. – 24.

Pravidelné školenie pre OS č. 19 ŽSR a pre OS č. 20 ŽSR

II. polrok 

07:00 – 12:00

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

28. a 29.

Pravidelné školenie pre OS č. 34 ŽSR  II. polrok 

07:00 – 12:00

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

28. a 29.

Pravidelné školenie pre OS č. 25B2 ŽSR + Doplnkové školenie pre OS č. 18 ŽSR  + RID II. polrok 

07:00 – 14:00

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

Kontakt: vrestiakova.katarina@zsr.sk    telefón: 045/2293264;  železničná linka:  945/3264;   mobil: 0911 895 689

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie