ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - FIĽAKOVO železničná stanica


JANUÁR 2020

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Školiace miesto FIĽAKOVO, železničná stanica

Január 2020

Dátum

Akcia

ZAČIATOK -

KONIEC VA

(počet hod.)

Poznámka

7. 8. 9.

Pravidelné školenie pre OS č. 24 B1 ZSSK

08:00 – 14:00 (6)

 

14. 15.

Pravidelné školenie pre OS č.3 ZSSK

08:00 – 12:00 (4)

 

odkaz na súbor s vyhláškou - február 2020

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie