ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Individuálne poradenstvo


Psychologické poradenstvo 
   •  individuálne poradenstvo pri riešení osobných problémov zamestnancov,
   •  pracovno-psychologické poradenstvo pri ťažkostiach spojených s výkonom práce, pri adaptácii, voľbe profesijnej dráhy, osobnom rozvoji,
   •  psychologické poradenstvo pre uvoľňovaných zamestnancov, pre zamestnancov v preddôchodkovom veku,
   •  psychologické poradenstvo pri rekvalifikácii.

Individuálne poradenstvo 
   •  je poskytované bezplatne v rámci Sociálneho programu ŽSR,
   •  je zaručená dôvernosť,
   •  dohodnúť si stretnutie so psychológom telefonicky alebo e-mailom vopred.