ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Topoľčany


odkaz na súbor s vyhláškou

 Topoľčany

December 2022 

Dátum

Akcia

Začiatok VA

( trvá do )

Poznámka

1, 2, 16, 21, 22, 23.

 Simulátor zabezpečovacích zariadení  pre OS 19  V priestoroch ŠS Bratislava hlavná stanica   

07:30 (10:40)

 ŽSR prihlasujte cez CEŠaS 

1, 2, 16, 21, 22, 23.

Simulátor zabezpečovacích zariadení  pre OS 19

V priestoroch ŠS Bratislava hlavná stanica 

10:50 (14:30)

 ŽSR prihlasujte cez CEŠaS  

 Podujatia budú zverejnené: 21.11.2022 

kontakt: SSTO@zsr.sk     telefón: 0911999692