ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Topoľčany


Máj 2018

Kontakt: ssto@zsr.sk
Tel.: 0911999692

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
2-4. PŠ - OS 13 07.50 (3 hod) 1),2)
2-4. PŠ - OS 14 07.50 (3 hod) 1),2)
24-25,28-30. PŠ - OS 15 07.50 (7 hod) 1),2)
24-25,28-31. PŠ - OS 19 07.50 (7 hod) 1)
31. PŠ - OS 20 07.50 (7 hod) 1)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie