ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Topoľčany


NOVEMBER 2019

Kontakt: ssto@zsr.sk
Tel.: 0911999692

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

4, 5, 6, 7. 

Pravidelné školenie pre OS 15 + RID

Oblasť Nitra a Topoľčany

07.50 (14.00)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

4, 5, 6, 7. 

Cvičenie na simulátore pre OS 19 (úvod do témy)

Zúčastnia sa aj zamestnanci, ktorí absolvujú pravidelné

školenie E-learningovou formou

07:50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

26, 27, 28, 29. 

Pravidelné školenie pre OS 15 + RID

Oblasť Nováky, Prievidza

07.50 (14.00)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

26, 27, 28, 29. 

Pravidelné školenie pre OS 14 + RID

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

odkaz na súbor s vyhláškou - december 2019

Vysvetlivky skratiek

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ