ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Topoľčany


odkaz na súbor s vyhláškou

 kontakt: SSTO@zsr.sk     telefón: 0911999692

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie