ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Topoľčany


MÁJ 2019

Kontakt: ssto@zsr.sk
Tel.: 0911999692

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

14, 15, 16, 17, 20, 21 

Pravidelné školenie pre OS 15 

11:50 (15.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

14, 15, 16, 17, 20, 21 

Cvičenie na simulátore pre OS 15 (úvod do témy)

Zúčastnia sa aj zamestnanci, ktorí absolvujú pravidelné

školenie E-learningovou formou

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

14, 15, 16, 17, 20, 21 

Pravidelné školenie pre OS 19

07.50 (12.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

 

Vysvetlivky skratiek

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ