ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - ŠS Topoľčany


Október 2018

Kontakt: ssto@zsr.sk
Tel.: 0911999692

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka

22, 26, 27, 28, 29, 30.

Pravidelné školenie pre OS 15

07.50 (14.00)

1)

26, 27, 28, 29.

Pravidelné školenie pre OS 14

07.50 (14.00) 1)

 

Vysvetlivky skratiek

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ