ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


August 2018

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
1. PO - §23 typ 1 (AP) 07.30 (2 hod) 1),IV Masarykova 29
1,23. OŠ - vodiči CMV 07.30 (4 hod) 1),ŠS Košice, č.401
9. IP - technika ŽTS 07.30 (7 hod) ŠS Košice, č.407
14,17,27,31. IP - doprava 07.30 (7 hod) ŠS Košice, č.407
14. PO - §23 typ 10 (AP) 07.30 (6 hod) 1),IV Masarykova 29
20. PO - §23 typ 2 (AP) 07.30 (3 hod) 1),IV Masarykova 29
21. PO - §23 typ 3 (AP) 07.30 (3 hod) 1),IV Masarykova 29
23. PO - §23 typ 5 (AP) 07.30 (3 hod) 1),IV Masarykova 29
28. PO - §23 typ 8 (AP) 07.30 (4 hod) 1),IV Masarykova 29

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba