ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


odkaz na súbor

 

IV Košice, Masarykova 29, ŠS Košice žst.

September 2021

 

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

 Pravidelné školenie (PŠ) 

 

16,17,20,21,23,24,27,28,29,30

PŠ 15 (doprava a technika)   CEŠAS

Simulátor a školenie RID budú realizované elektronicky

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 501

 

16,17,20,21,23,24,27,28,29,30

PŠ 19 (doprava a technika)   CEŠAS

Simulátor, školenie RID a školenie  O 23 budú realizované elektronicky

7.30-12.20 (5)

ŠS Košice, č. 401

 

7

PŠ 20 (prednostovia)   CEŠAS

Simulátor, školenie RID a O 23 budú realizované elektronicky

7.30-11.20 (4)

OR Košice

 

6,7,8,14,22

PŠ 25B2 + 18 + RID (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS zvlášť na PŠ 25B2, zvlášť na PŠ 18 a zvlášť na RID

Školenie RID povinné pre ŽSR – doniesť výkazy o vzdelávaní

7.30-15.40

(5+1+2 RID)

 

ŠS Košice, č. 501

 

6,7,8,14,22

PŠ 34 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-12.20 (5)

ŠS Košice, č. 401

 

6,7

PŠ 65 CEŠAS      (pre zamestnancov celého obvodu IV KE)

7.30-12.20 (5)

Pri plynárni

 

23

PŠ 508 (cudzie subjekty)                 PŠ za 1. a 2. polrok 2021

od 7.30 (4+4)

ŠS Košice, č. 407

 

6,7,8,14

PŠ 21 USS (pre USS Košice)          PŠ za 1. a 2. polrok 2021

od 8.00 (3+3)

On line

 

17,20,21,22,27,28

PŠ 21A4 (pre USS Košice)              PŠ za 1. a 2. polrok 2021

od 8.00 (5+5)

On line

 

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

 

Dôležité upozornenie:
1. Akcie a podujatia na opakované školenie BOZP v mesiaci august 2021 budú publikované cez CEŠAS. Informácie p. Anna Kurtová tel. 910 2703.
2. CEŠAS – podujatia takto označených vzdelávacích akcií sú zverejnené cez CEŠAS, študentov prihlasuje VOJ. Toto neplatí pre cudzie subjekty.
3. Účastníkov PŠ pri ktorom je realizované školenie RID alebo opakované výšky vybavte Výkazom o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava

Špecializovaná príprava

September 2021

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

21,22,23

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

23

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

10.30-13.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

14

CEŠAS

10.30-13.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

21,22

Osoba poučená typ 6+2 – aktualizačná príprava (AP)

10.30-13.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

6,7

Osoba poučená typ 7+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 301

2

Osoba poučená typ 9+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

29

Osoba poučená typ 10+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-13.20 (6)

IV Košice, Masarykova 29

27,28

Osoba poučená typ 12+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

6,7,28,29

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez

(aktualizačná príprava – vykonáva sa každé 2 roky)

CEŠAS

7.30-12.20 (5)

Železničná ubytovňa, Košice, Bajzova 14

20,21,22

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez – vstupná

každý deň od 7.30

ŠS Michalovce

odborná príprava (VOP)

(spolu 18 hodín)

(trojdňový kurz, zamestnancov prihlasujte len na prvý deň)

 

6

vozidiel CEŠAS (len pre MO Košice)

7.30-11.20 (4)

Mostný obvod Košice

8,14

vozidiel CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 301

Interaktívne školenie (IŠ)  prezenčná forma s lektorom

September 2021

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 V tomto mesiaci nerealizujeme 

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701