ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


MÁJ 2019

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

   

2,3,6,7,9,14,15,16,17,

20,21,22,23,24,27,28

Cvičenie na simulátore zabezpečovacieho zariadenia

pre OS 15 a OS 15/1 (max. 15 účastníkov na jeden deň) CEŠAS

Pre OS 15/1 cvičenie na simulátore v plnom rozsahu

nahrádza PŠ za celý rok

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 401

14,15,16,17

PŠ 17 (len pre ZSSK Slovensko a ostatné cudzie subjekty)

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 407

17,21,22,23,24,27,28,29,30,31

PŠ 19 CEŠAS

7.30-12.20 (5)

ŠS Košice, č. 501

7

PŠ 20 (prednostovia) CEŠAS

7.30-13.40 (6)

ŠS Košice, č. 301

21,22

PŠ 20 (námestníci a iní) CEŠAS

8.30-14.40 (2/6)*

ŠS Košice, č. 301

13,14,15,16,17,27,28,29,30,31

PŠ 24B1 pre ZSSK (6 hod. školí IV, 1 hod. školí ZSSK)

7.30-13.40 (6+1)

SPD Košice

16,17

PŠ 21A3 (pre USS Košice)

7.30-9.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

28

PŠ 42 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 407

28

PŠ 42 USS

6.30-8.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

28

PŠ 46 USS

6.30-8.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

6,7,21

PŠ 61 + opakované výšky (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 61 a zvlášť na výšky)

7.30-10.20 (3)

-----

10.30-12.20 (2)

výšky

6. a 7. ŠS Košice č. 501

-------------------------------

21. IV Masarykova 29

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach
3) - pre externé subjekty

Interaktívne školenie (IŠ) prezenčná forma s lektorom

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

14,15,16

IŠ – doprava

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 501

27

IŠ – technika ŽTS (železničné trate a stavby)

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 407

28,31

IŠ – technika EE (energetika a elektrotechnika)

7.30-14.10 (7)

28. na IV Masarykova 29

31. na ŠS Košice, č. 401

Špecializovaná príprava

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

15

Osoba poučená typ 1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-9.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

15

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

17

Osoba poučená typ 6+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

16

Osoba poučená typ 7+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

Osoba poučená typ 7+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

29

Osoba poučená typ 8+2 aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

Osoba poučená typ 8+2 Vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 401

29

Osoba poučená typ 9+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 401

30

Osoba poučená typ 11+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 401

9

Osoba poučená typ 10+2 – aktualizačná príprava (AP)

7.30-12.50 (6)

IV Košice, Masarykova 29

30

Osoba poučená typ 12+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

Osoba poučená typ 12+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4 AP)

7.30-12.20  (5 VOP)

ŠS Košice, č. 401

9

Základné a opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel a referentských vozidiel

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 501

31

Opakované školenie pre vodičov motorových vozíkov rôznych typov CEŠAS

7.30-14.40 (7)

Mostný obvod Košice

23

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez

(AP - vykonáva sa každé 2 roky)

CEŠAS

9.50-14.40 (5)

IV Košice, Masarykova 29

Po PŠ 61

viď ŠS Košice,

ŠS Michalovce

ŠS Poprad

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

---------

----------

22

Základné školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

7.30-14.20 (7)

IV Košice, Masarykova 29

Dôležité upozornenie:

  1. Školenia pre obsluhu UTZ tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení sa v mesiaci máj 2019 budú realizovať na základe pozvánky od školiteľa p. Krivjanského (podujatia nebudú zverejnené v systéme CEŠAS).
  2. Akcie a podujatia na opakované školenie BOZP v mesiaci máj 2019 budú publikované cez CEŠAS. Informácie p. Anna Kurtová tel. 910 2703.
  3. CEŠAS – podujatia takto označených vzdelávacích akcií sú zverejnené cez CEŠAS, študentov prihlasuje VOJ. Toto neplatí pre cudzie subjekty.

 

 

Distribúcia Oznámenia o vzdelávacích aktivitách IV Košice na mesiac máj 2019 dňa 18.4.2019

Podujatia vyplývajúce z tohto oznámenia v systéme CEŠAS budú zverejnené najneskôr do 23.4.2019

 

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava