ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


odkaz na súbor

IV Košice, Masarykova 29; ŠS Košice žst.

Júl 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

18,19,20,21,22

PŠ 18 (vrátane cudzích subjektov)  CEŠAS

7.30-12.20 (5)

IV Košice, Masarykova 29

25,26,27,28,29

PŠ 24B1 pre ZSSK (6 hod. školí IV, 1 hod. školí ZSSK)

 PŠ bude pokračovať v auguste

7.30-13.40 (6)

SPD Košice (depo)

18,19,20,21

PŠ 24B (ŽSR + cudzie subjekty)

CEŠAS

7.30- 14.40 (7)

ŠS Košice č. 301

18,19,20,21

PŠ 24B1 (ŽSR + cudzie subjekty)

CEŠAS

7.30-14.40 (7)

ŠS Košice č. 301

18,19,20,21

PŠ 24B2 (ŽSR + cudzie subjekty)

CEŠAS

7.30-14.40 (7)

ŠS Košice č. 301

18,19,20,21

PŠ 17 nadstavba k PŠ 24B, 24B1 a 24B2 ak je potreba

(ŽSR + cudzie subjekty) CEŠAS

14.50-15.40 (1)

ŠS Košice č. 301

12,13, 19,20

PŠ 25B2 + PŠ 18 ak je potreba (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2 a zvlášť na PŠ 18)

 

PŠ 25B2

7.30-12.20 (5)

---------------------

PŠ 18

12.30-13.40 (1)

ŠS Košice č. 501

12,13

PŠ 30A (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

9.30-12.20 (3)

ŠS Košice č. 401

12,13,19,20

PŠ 30B (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

9.30-12.20 (3)

ŠS Košice č. 401

28,29

PŠ PTK (cudzie subjekty)

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice č. 407

 

Pravidelné školenie na simulátore zab. zar. pre vybrané profesie sa bude realizovať na základe osobitnej pozvánky

I. beh 7.00 (4)

II. beh 10.00 (4)

IV Košice, Masarykova 29

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

Interaktívne školenie (IŠ)  prezenčná forma s lektorom

Júl 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

6,7,13,28

Interaktívne školenie – doprava

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice č. 301

13,14

Interaktívne školenie – technika ŽTS (žel. trate a stavby)

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice č. 407

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

Špecializovaná príprava

Júl 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

11

Osoba poučená typ 1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

10.30-12.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

8

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

Len pre cudzie subjekty

10.30-13.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

8,11

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

25

Osoba poučená typ 3+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

18

Osoba poučená typ 5+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

18

Osoba poučená typ 5+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

10.30-13.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

28

Osoba poučená typ 6+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

19

Osoba poučená typ 7+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 407

29

Osoba poučená typ 8+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.00 (4)

IV Košice, Masarykova 29

27

Osoba poučená typ 9+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

od 10.00 (4)

ŠS Košice č. 401

28

Osoba poučená typ 10+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

od 10.00 (6)

ŠS Košice č. 401

26

Osoba poučená typ 11+2 – aktualizačná príprava (AP)

Osoba poučená typ 11+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

od 10.00 (4-5)

ŠS Košice č. 401

28

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez (AP)

(aktualizačná príprava – vykonáva sa každé 2 roky) CEŠAS

7.30-12.20 (5)

IV Košice, Masarykova 29

26

Školenie vodičov cestných motorových vozidiel a referentských vozidiel CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 501

18

Základné školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice č. 407

25,28,29

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

11.00-12.50 (2)

IV Košice, Masarykova 29

22

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Len pre MO Košice – dvojbehovo

CEŠAS

7.30-9.20 (2)

-------------------

9.30-11.20 (2)

Mostný obvod Košice

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701