ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


NOVEMBER 2019

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

   

18,20,21,22

PŠ 3 (po ukončení školenia lektorom IV pokračuje školenie s lektorom ZSSK)

7.30-11.20 (4)

SP Prešov

5,6,7,8

PŠ 24B1                 (6 hod. školí IV, 1 hod. školí ZSSK)

7.30-14.20 (6+1)

SP Prešov

4,27,28,29

PŠ 21A4 (pre USS Košice)

8.00-12.50 (5)

USS Košice

4,27,28,29

PŠ 21 USS (pre USS Košice)

8.00-10.50 (3)

USS Košice

11,12

PŠ 21A4, PŠ 511

7.30-12.20 (5)

ŠS Košice, č. 407

19,20,21

PŠ 13 + RID CEŠAS

7.30-11.20 (2+2)

IV Košice, Masarykova 29

19,20,21

PŠ 14 + RID CEŠAS

7.30-11.20 (2+2)

IV Košice, Masarykova 29

22,27,28,29

PŠ 25B2 + 18 + RID (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS zvlášť na PŠ a zvlášť RID

Doniesť výkazy o vzdelávaní

7.30-15.00

(5+1+2 RID)

ŠS Košice, č. 501

22,27,28,29

PŠ 34 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-12.20 (5)

ŠS Košice, č. 401

7

PŠ 37 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 407

19,20,21,22

PŠ 52, PŠ 510 (cudzie subjekty)

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 407

27,28

PŠ 60 + opakované výšky

CEŠAS zvlášť na PŠ 60 a zvlášť na výšky

7.30-9.20 (2)

------------

9.30-11.20 (2)

výšky

IV Košice, Masarykova 29

13,20,21

PŠ 61 + opakované výšky (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS zvlášť na PŠ 61 a zvlášť na výšky

7.30-10.20 (3)

------------

10.30-12.20 (2)

výšky

ŠS Košice, č. 401

4,5,6

PŠ 62 + opakované výšky

CEŠAS zvlášť na PŠ 62 a zvlášť na výšky

7.30-9.20 (2)

------------

9.30-11.20 (2)

výšky

ŠS Košice, č. 407

5,6,7

PŠ 64  + opakované výšky (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS zvlášť na PŠ 64 a zvlášť pre výšky

7.30-12.20 (5)

------------

12.30-14.20 (2)

výšky

ŠS Košice, č. 401

20,21

PŠ 65 CEŠAS

7.30-12.20 (5)

RSE Košice

Pri plynárni

4,5,6,7,11,12,13,14,

18,19,20,21,22,25,26,27,28

Cvičenie na simulátore zab. zar. pre OS 19 CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 501

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach
3) - pre externé subjekty

Interaktívne školenie (IŠ)  prezenčná forma s lektorom

NOVEMBER 2019

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

11,12,13,14

IŠ – doprava

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 401

29

IŠ – technika ŽTS (žel. trate a stavby)

6.30-12.50 (7)

ŠS Michalovce

Špecializovaná príprava

NOVEMBER 2019

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

4

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

8

Osoba poučená typ 5+2 – vstupná odborná príprava (VOP) a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

12

Osoba poučená typ 6+2 – vstupná odborná príprava (VOP) a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

4

Osoba poučená typ 7+2 – vstupná odborná príprava (VOP) a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

7.00-10.10 (4)

ŠS Košice, č. 401

13

Osoba poučená typ 8+2 – vstupná odborná príprava (VOP) a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

6

Osoba poučená typ 12+2 – vstupná odborná príprava (VOP) a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

7.30-12.20 (4-5)

ŠS Košice, č. 407

18

Školenie vodičov cestných motorových vozidiel a referentských vozidiel CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 401

27

Základné školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

7.30-14.10 (7)

IV Košice, Masarykova 29

28

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

7.30-9.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

26

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie plošiny pre dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu (AP)

CEŠAS

7.30-8.20 (1)

ŠS Košice, č. 407

 

Upozornenie:

Súčasťou PŠ niektorých profesií v 2. polroku 2019 je školenie RID. Z tohto dôvodu je potrebné aby účastníci školenia mali k dispozícii Výkazy o vzdelávaní.

Dôležité upozornenie:

  1. Školenia pre obsluhu UTZ tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení sa v mesiaci november 2019 budú realizovať na základe pozvánky od školiteľa p. Krivjanského (podujatia nebudú zverejnené v systéme CEŠAS).
  2. Akcie a podujatia na opakované školenie BOZP v mesiaci november 2019 budú publikované cez CEŠAS. Informácie p. Anna Kurtová tel. 910 2703.
  3. CEŠAS – podujatia takto označených vzdelávacích akcií sú zverejnené cez CEŠAS, študentov prihlasuje VOJ. Toto neplatí pre cudzie subjekty.

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava