ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


NOVEMber 2018

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka

6,7,8,9

PŠ 3 (po ukončení školenia lektorom IV pokračuje školenie

s lektorom ZSSK)

7.30-11.20 (4)

SP Prešov

23,27,28,29,30

PŠ 3 (po ukončení školenia lektorom IV pokračuje školenie

s lektorom ZSSK)

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

5,7,9,14,15,16,27,28,29,30

PŠ 15 CEŠAS

7.30-13.40 (6)

ŠS Košice, č. 401

5,7,9

PŠ 15/1 + 1. pomoc

CEŠAS (zvlášť na PŠ 15/1 a zvlášť na 1. pomoc)

7.30-12.20 (4+1)

ŠS Košice, č. 401

6,7,8,9

PŠ 17 (len pre ZSSK Slovensko a ostatné cudzie subjekty)

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

20,21,22,23

PŠ 18 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-12.20 (5)

IV Košice, Masarykova 29

15,16,19,20,21,22,23,26,27

PŠ 24B1 (pre ZSSK (6 hod. školí IV, 1 hod. školí ZSSK)

7.30-13.40 (6+1)

SPD Košice

9,20,21,22,239,20,21,22,23

PŠ 21A4 (pre USS Košice)

10.00-14.50 (5)

USS Košice

9,20,21,22,239,20,21,22,23 PŠ 21A4 (pre USS Košice)

10.00-12.50 (3)

USS Košice

13,14

PŠ 17 USS (pre USS Košice)

7.30-11.20 (4)

USS Košice

20,21,22,23

PŠ 25B2 + PŠ 18 (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2 a zvlášť na PŠ 18)

7.30-12.20 (5)

PŠ 25B2

12.30-13.20 (1) PŠ 18

ŠS Košice, č. 401

13,14,19

PŠ 30A (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice, č. 501

13,14,19

PŠ 30B (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice, č. 501

20,21,22,23

PŠ 34 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-12.20 (5)

ŠS Košice, č. 501

13,14

PŠ 21A3 (pre USS Košice)

10.30-12,20 (2)

ŠS Košice, č. 501

19

30B (pre USS Košice)

10.30-12,20 (2)

ŠS Košice, č. 501

16

PŠ 42 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-12.20 (5)

ŠS Košice, č. 501

15,27,28,29,30

PŠ 46 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-12.20 (5)

ŠS Košice, č. 501

28,29

PŠ 50 (cudzie subjekty) 7.30-13.40

7.30-13.40 (6)

IV Košice, Masarykova 29

22,23

PŠ PTK (cudzie subjekty)

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice, č. 407

19,20,21

PŠ 61 + opakované výšky (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 61 a zvlášť na výšky)

7.30-10.20 (3)

PŠ 61

10.30-12.20 (2)

výšky

ŠS Košice, č. 407

13,15,16

PŠ 501 (cudzie subjekty)

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

13,15,16

PŠ 502 (cudzie subjekty)

7.30-12.20 (5)

IV Košice, Masarykova 29

13,15,16

PŠ 504 (cudzie subjekty)

7.30.11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

29,30

PŠ 21A4

7.30-12.20 (5)

IV Košice, Masarykova 29

29,30

PŠ 511

7.30-12.20 (5)

IV Košice, Masarykova 29

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach
3) - pre externé subjekty

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava