ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


Apríl 2018

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
4-5. PŠ - OS 45 06.30 (7 hod) 1),2),ŠS Košice, č.407
4,10,12. IP - doprava 07.30 (7 hod) ŠS Košice, č.407
6. IP - technika OZT 07.30 (7 hod) ŠS Košice, č.407
6. AP - obsluha krovinorezu 09.45 (5 hod) 1),ŠS Košice, č.401
9-12,23,30. PŠ - OS 24-B2 ZSSKC 07.30 (7 hod) Cargo Košice,Puškinova 3
9-12,23,30. PŠ - OS 27 ZSSKC 07.30 (7 hod) Cargo Košice,Puškinova 3
10,17. PO - §23 typ 2 07.30 (3 hod) 1),IV Masarykova 29
11-13. PŠ - OS 30B 07.30 (4 hod) 1),2),3),ŠS Košice, č.401
11,17,24. PŠ - OS 60 07.30 (5 hod) 1),2),3),4),ŠS Košice, č.407
11,17,24. PŠ - OS 62 07.30 (5 hod) 1),2),3),4),ŠS Košice, č.407
18. AP - obsluha mot. píly 09.45 (6 hod) 1), ŠS Košice, č.407
19-20. PŠ - OS 50 07.30 (6 hod) ŠS Košice, č.407
24-27. PŠ - OS 25-B2 + 18 07.30 (7 hod) 1),2),3),ŠS Košice, č.301
24-25,27. OŠ - práca vo výškach 07.30 (2 hod) 1),IV Masarykova 29
24. PO - §23 typ 1 09.30 (3 hod) 1),IV Masarykova 29
25-26. IP - technika EaE 07.30 (7 hod) ŠS Košice, č.407
25. PO - §23 typ 5 09.30 (3 hod) 1),IV Masarykova 29
26. PO - §23 typ 8 07.30 (4 hod) 1),IV Masarykova 29
27. PO - §23 typ 11 07.30 (4 hod) ŠS Košice, č.407
27. PO - §23 typ 12 07.30 (4 hod) 1),ŠS Košice, č.407
27. PO - §23 typ 6 09.30 (4 hod) 1),IV Masarykova 29
30. ZŠ - práca vo výškach 07.30 (7 hod) 1),IV Masarykova 29
30. OŠ - vodiči CMV 08.00 (4 hod) 1),ŠS Košice, č.501

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci
3) - vrátane externých subjektov
4) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
ZŠ - Základné školenie