ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


JANUÁR 2020

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

   

 

PŠ v tomto mesiaci nerealizujeme

 

 

 

ADR – Školenie osôb iných ako vodičov zúčastnených na preprave nebezpečných vecí v zmysle kapitoly 1.3 a bodu 8.2.3 Dohody ADR

Školenie organizuje GR ŽSR Odbor železničných tratí a stavieb (Ing. Miroslav Derevjanik, kontakt: 920 2854)

 

 

14

ADR – školenie zmeny CEŠAS

8.00-11:00 (3)

ŠS Košice, č. 401

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach
3) - pre externé subjekty

 

Interaktívne školenie (IŠ)  prezenčná forma s lektorom

JANUÁR 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

15,16,17

IŠ – doprava

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 407

8

IŠ – technika ŽTS (žel. trate a stavby)

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 407

 

Špecializovaná príprava

JANUÁR 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

3,24,27,29

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

20

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

Len pre zamestnancov MO Košice CEŠAS

7.30-10.20 (3)

MO Košice

29

Osoba poučená typ 3+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

10.30-13.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

24

Osoba poučená typ 5+2 – vstupná odborná príprava (VOP) a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

10.30-13.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

9,28

Osoba poučená typ 7+2 – vstupná odborná príprava (VOP) a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 501

27

Osoba poučená typ 8+2 – aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

10.30-14.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

29

Osoba poučená typ 9+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 407

9

Osoba poučená typ 10+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-12.50 (6)

ŠS Košice, č. 401

7,8

Osoba poučená typ 12+2 – vstupná odborná príprava (VOP) a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

7.30-12.20 (4-5)

IV Košice, Masarykova 29

15,16,17

Školenie vodičov cestných motorových vozidiel a referentských vozidiel CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 401

30

Opakované školenie pre vodičov motorových vozíkov rôznych

typov CEŠAS

7.30- 14.20 (7)

ŠS Košice, č. 407

2

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

len pre zamestnancov VVÚŽ CEŠAS

7.30-9.20 (2)

ŠS Košice, č. 401

3

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

10.30-12.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

23

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez

(AP vykonáva sa každé 2 roky) CEŠAS

9.50-14.40 (5)

ŠS Košice, č. 501

 

Dôležité upozornenie:

 

  1. Školenia pre obsluhu UTZ tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení sa v mesiaci január 2020 budú realizovať na základe pozvánky od školiteľa p. Krivjanského (podujatia nebudú zverejnené v systéme CEŠAS).
  2. Akcie a podujatia na opakované školenie BOZP v mesiaci január 2020 budú publikované cez CEŠAS. Informácie p. Anna Kurtová tel. 910 2703.
  3. CEŠAS – podujatia takto označených vzdelávacích akcií sú zverejnené cez CEŠAS, študentov prihlasuje VOJ. Toto neplatí pre cudzie subjekty.

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava