ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


IV Košice, Masarykova 29, ŠS Košice žst.

JÚL 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

   

29,30

PŠ 50 (cudzie subjekty)     náhrada školenia za 1. polrok

7.30-13.40 (6)

ŠS Košice, č. 501

29,30

21A4

7.30-12.20 (5)

ŠS Košice, č. 401

29,30

511

7.30-12.20 (5)

ŠS Košice, č. 401

17

PŠ 40 CEŠAS

7.30-9.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

17

PŠ 41 (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

9.30-11.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

odkaz na súbor s vyhláškou

Interaktívne školenie (IŠ)  prezenčná forma s lektorom

JÚL 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

7,23

IŠ – doprava

7.30-14.10 (7)

IV Košice, Masarykova 29

21,22,30

IŠ – doprava

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 501

1,28,29

IŠ – technika ŽTS (žel. trate a stavby)

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 401

2,7

IŠ – technika ŽTS (žel. trate a stavby)

6.30-12.50 (7)

ŠS Michalovce

24,27

IŠ – technika EE (energetika a elektrotechnika)

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 407

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

Špecializovaná príprava

JÚL 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

14

Osoba poučená typ 1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-9.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

14

Osoba poučená typ 3+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

9.30-12.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

9,10,17

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

9,10,17

Osoba poučená typ 5+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

10.30-13.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

6,7,8

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.00-9.50 (3)

ŠS Čierna nad Tisou

6,7,8

Osoba poučená typ 5+2 – vstupná odborná príprava (VOP) a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

10.00-12.50 (3)

ŠS Čierna nad Tisou

22

Osoba poučená typ 6+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice, č. 401

22

Osoba poučená typ 8+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

10.30-14.20 (4)

ŠS Košice, č. 401

20

Osoba poučená typ 6+2 – vstupná odborná príprava (VOP) a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

7.00-9.50 (3)

ŠS Čierna nad Tisou

20

Osoba poučená typ 8+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

10.00-13.50 (4)

ŠS Čierna nad Tisou

6

Osoba poučená typ 7+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-11.00 (4)

ŠS Košice, č. 501

6

Osoba poučená typ 7+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

11.10-15.00 (4)

ŠS Košice, č. 501

16

Osoba poučená typ 9+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

16

Osoba poučená typ 11+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

3

Osoba poučená typ 10+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-12.50 (6)

ŠS Košice, č. 501

1,2

Osoba poučená typ 12+2 – vstupná odborná príprava (VOP) a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

7.30-12.20 (4-5)

ŠS Košice, č. 501

1

Základné školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

7.30-14.10 (7)

IV Košice, Masarykova 29

24,28

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

7.30-9.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

31

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

len pre MO Košice CEŠAS

7.30-9.20 (2)

-----

9.30-11.20 (2)

Mostný obvod Košice

31

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie plošiny pre dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu (VOP)

CEŠAS

7.30-9.20 (2)

ŠS Košice, č. 501

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

odkaz na súbor s vyhláškou

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava