ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


SEPTEMBER 2019

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

Pravidelné školenie (PŠ)

16,17,18,19,20,26,27

PŠ 24B2 + 27 (Cargo) (4 hod školí IV, 3 hod. školí Cargo)

7.30-11.20 (4+3)

Administratívna budova

ZSSK Cargo Košice

Puškinova 3

17,18,19

PŠ 30B (vrátane cudzích subjektov) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice, č. 401

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach
3) - pre externé subjekty

Interaktívne školenie (IŠ) prezenčná forma s lektorom

Interaktívne školenie (IŠ)  prezenčná forma s lektorom

SEPTEMBER 2019

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

3,9,10,11

IŠ – doprava

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 501

11

IŠ – technika ŽTS (železničné trate a stavby)

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 401

6

IŠ – technika ŽTS (železničné trate a stavby)

6.30-12.50 (7)

ŠS Michalovce

12

IŠ – technika EE (energetika a elektrotechnika)

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 401

Špecializovaná príprava

Špecializovaná príprava

SEPTEMBER 2019

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

10

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice, č. 407

23

Osoba poučená typ 5+2 – vstupná odborná príprava (VOP) a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice, č. 501

25

Osoba poučená typ 6+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

16

Osoba poučená typ 7+2 – vstupná odborná príprava (VOP) a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

7.30-11.00 (4)

IV Košice, Masarykova 29

5

Osoba poučená typ 9+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 407

19,20

Školenie vodičov cestných motorových vozidiel a referentských vozidiel CEŠAS

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

24

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez

(AP - vykonáva sa každé 2 roky) CEŠAS

9.50-14.40 (5)

ŠS Košice, č. 407

27

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

7.30-9.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

26

Základné školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

7.30-14.10 (7)

IV Košice, Masarykova 29

11

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie plošiny pre dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu (AP)

CEŠAS

7.30-8.20 (1)

ŠS Košice, č. 401

Upozornenie:

Súčasťou PŠ niektorých profesií v 2. polroku 2019 je školenie RID. Z tohto dôvodu je potrebné aby účastníci školenia mali k dispozícii Výkazy o vzdelávaní.

Dôležité upozornenie:

Školenia pre obsluhu UTZ tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení sa v mesiaci september 2019 budú realizovať na základe pozvánky od školiteľa p. Krivjanského (podujatia nebudú zverejnené v systéme CEŠAS).

  1. Akcie a podujatia na opakované školenie BOZP v mesiaci september 2019 budú publikované cez CEŠAS. Informácie p. Anna Kurtová tel. 910 2703.
  2. CEŠAS – podujatia takto označených vzdelávacích akcií sú zverejnené cez CEŠAS, študentov prihlasuje VOJ. Toto neplatí pre cudzie subjekty.

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava