ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


IV Košice, Masarykova 29, ŠS Košice žst.

SEPTEMBER 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

   

8,9,10,11

PŠ 17 (pre ŽSR)                            PŠ za 1. a 2. polrok spolu

CEŠAS

7.30-15.40 (4+4)

ŠS Košice, č. 401

24,28,29,30

PŠ 17 (len pre ZSSK a cudzie subjekty) PŠ za 1. a 2. polrok spolu

7.30-15.40 (4+4)

ŠS Košice, č. 401

21,22,24,28

PŠ 25B2 + 18 (vrátane cudzích subjektov)   PŠ za 1. polrok

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2 a zvlášť na PŠ 18)

7.30-12.20 (5)

PŠ 25B2

12.50-13.40 (1)

PŠ 18

ŠS Košice, č. 401

21

PŠ 30A (vrátane cudzích subjektov)              PŠ za 2. polrok

CEŠAS

9.30-12.20 (3)

ŠS Košice, č. 501

22,24,28

PŠ 30B (vrátane cudzích subjektov)              PŠ za 1. polrok

CEŠAS

9.30-12.20 (3)

ŠS Košice, č. 407

29

PŠ 30B USS (pre USS Košice)      PŠ za 1. a 2. polrok spolu

7.30-11.20 (2+2)

ŠS Košice, č. 407

21

PŠ 21A3 (pre USS Košice)            PŠ za 1. a 2. polrok spolu

7.30.11.20 (2+2)

ŠS Košice, č. 407

8,9,10,11,16

PŠ 21A4 (pre USS Košice)            PŠ za 1. a 2. polrok spolu

7.00-16.00 (5+5)

USS Košice

16,17,18,21,22

PŠ 3                                               PŠ za 1. a 2. polrok spolu

7.30-15.40 (4+4)

ŠS Košice, č. 301/401

14,16,17,18,21,22

PŠ 24B2 + 27 (Cargo) (4 hod. školí IV, 3 hod. školí Cargo)

PŠ za 1. polrok

7.30-11.20 (4+3)

 

Košice, Puškinova 3

ZRUŠENÉ

7,8,9

PŠ 60 (aj 60/1) + opakované výšky ak je potreba

PŠ za 1. a 2. polrok spolu

CEŠAS zvlášť na PŠ a zvlášť na výšky

7.30-11.20 (2+2)

11.30-13.40 (2)

výšky

ŠS Košice, č. 501

ZRUŠENÉ

10,11

PŠ 61 + opakované výšky (vrátane cudzích subjektov)

PŠ za 1. a 2. polrok spolu

CEŠAS zvlášť na PŠ a zvlášť na výšky

7.30-13.40 (3+3)

13.50-15.40 (2)

výšky

ŠS Košice, č. 501

ZRUŠENÉ

28,29,30

PŠ 62 + opakované výšky aj je potreba

PŠ za 1. a 2. polrok spolu

CEŠAS zvlášť na PŠ a zvlášť na výšky

7.30-11.20 (2+2)

11.30-13.40 (2)

výšky

ŠS Košice, č. 501

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

odkaz na súbor s vyhláškou

Interaktívne školenie (IŠ)  prezenčná forma s lektorom

SEPTEMBER 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

4,10,11

IŠ – doprava

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 401/407

3,4

IŠ – technika ŽTS (žel. trate a stavby)

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 407

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

Špecializovaná príprava

SEPTEMBER 2020

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

10

Osoba poučená typ 1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

10:30-12:20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

2,10,25

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

11

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

Len pre cudzie subjekty

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

30

Osoba poučená typ 3+2 – vstupná odborná príprava (VOP) a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

25,30

Osoba poučená typ 5+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

10.30-13.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

28

Osoba poučená typ 7+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

24

Osoba poučená typ 9+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7:30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

24

Osoba poučená typ 10+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-12.50 (6)

IV Košice, Masarykova 29

24

Osoba poučená typ 11+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20  (4)

IV Košice, Masarykova 29

4

Osoba poučená typ 12+2 – vstupná odborná príprava (VOP) a aktualizačná príprava (AP) CEŠAS

7.30-12.20 (4-5)

ŠS Košice, č. 501

18

Základné školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

7.30-14.10 (7)

IV Košice, Masarykova 29

2

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

10.30-12.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

8

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez

(AP vykonáva sa každé 2 roky) CEŠAS

9:50-14:40 (5)

ŠS Košice, č. 301

29

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie plošiny pre

Dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu (VOP a AP)

CEŠAS

7.30-9.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava