ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


JÚL 2019

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

   

17,18

PŠ 50 (cudzie subjekty)

7.30-13.40 (6)

IV Košice, Masarykova 29

24,25

PŠ PTK (cudzie subjekty)

7.30-10.20 (3)

Železničná ubytovňa Bajzova

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach
3) - pre externé subjekty

Interaktívne školenie (IŠ) prezenčná forma s lektorom

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

17,18,19,23,24

IŠ – doprava

7.30-14.10 (7)

IV Košice, Masarykova 29

16

IŠ – technika ŽTS (železničné trate a stavby)

7.30-14.10 (7)

Železničná ubytovňa Bajzova

22

IŠ – technika ŽTS (železničné trate a stavby)

6.30-12.50 (7)

ŠS Michalovce

Špecializovaná príprava

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

10

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

17

Osoba poučená typ 5+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

Osoba poučená typ 5+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

23

Osoba poučená typ 6+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

Osoba poučená typ 6+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

16

Osoba poučená typ 8+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

29

Osoba poučená typ 7+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

Osoba poučená typ 7+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

Železničná ubytovňa Bajzova

24

Osoba poučená typ 9+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

9

Osoba poučená typ 12+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

Osoba poučená typ 12+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4 AP)

7.30-12.20  (5 VOP)

ŠS Michalovce

1

Základné a opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel a referentských vozidiel CEŠAS

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

12,19

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

7.30-9.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

8

Základné školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

7.30-14.20 (7)

IV Košice, Masarykova 29

 

Upozornenie:

 

Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky v učebniach ŠS Košice (výšková budova Žst. Košice č. 401,501 a 407) budú sa v letných mesiacoch (júl, august) plánovať vzdelávacie akcie podľa možností v iných priestoroch IV Košice, konkrétne na Masarykovej ulici č. 9 alebo v učebni železničnej ubytovne na Bajzovej ulici (vedľa autobusovej stanice), resp. v iných školiacich strediskách (Poprad, Michalovce, Čierna nad Tisou).

 

  1. Školenia pre obsluhu UTZ tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení sa v mesiaci júl 2019 budú realizovať na základe pozvánky od školiteľa p. Krivjanského (podujatia nebudú zverejnené v systéme CEŠAS).
  2. Akcie a podujatia na opakované školenie BOZP v mesiaci júl 2019 budú publikované cez CEŠAS. Informácie p. Anna Kurtová tel. 910 2703.
  3. CEŠAS – podujatia takto označených vzdelávacích akcií sú zverejnené cez CEŠAS, študentov prihlasuje VOJ. Toto neplatí pre cudzie subjekty.

 

Distribúcia Oznámenia o vzdelávacích aktivitách IV Košice na mesiac júl 2019 dňa 21.6.2019

Podujatia vyplývajúce z tohto oznámenia v systéme CEŠAS budú zverejnené najneskôr do 23.6.2019

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava