ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


FEBRUÁR 2019

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

   

11,12,13,14

PŠ 3 (po ukončení školenia lektorom IV pokračuje školenie

s lektorom ZSSK)

7.30-11.20 (4)

SP Prešov

5,6,7,8

PŠ 12 CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 401

11,12,13,14,18,19,22,28

PŠ 17 (len pre ŽSR) CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 401

4,5,6,8,11

PŠ 21A4 (pre USS Košice)

8.00-12.50 (5)

USS Košice

4,5,6,8,11

PŠ 21 USS (pre USS Košice)

8.00-10.50 (3)

USS Košice

11

PŠ 32 CEŠAS

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice, č. 501

11,13

PŠ PTK (cudzie subjekty)

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice, č. 407

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach
3) - pre externé subjekty

Interaktívne školenie (IŠ) prezenčná forma s lektorom

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

12,13,18

IŠ – doprava

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 501

22

IŠ – doprava

7.30-14.10 (7)

IV Košice, Masarykova 29

5

IŠ – technika OZT (oznamovacia a zabezpečovacia)

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 401

4,25

IŠ – technika EE (energetika a elektrotechnika)

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 401

Špecializovaná príprava

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

1

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

22

Osoba poučená typ 5+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

26

Osoba poučená typ 5+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

21

Osoba poučená typ 7+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

Osoba poučená typ 7+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 501

14

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie plošiny pre

dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu  (VOP) a (AP)

CEŠAS

7.30-8.20 (1) AP

7.30-9.90 (2) VOP

ŠS Košice, č. 501

12,22

Základné a opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel a referentských vozidiel

CEŠAS

8.00-11.50 (4)

ŠS Košice, č. 501

Dôležité upozornenie:

  1. Školenia pre obsluhu UTZ tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení sa v mesiaci február 2019 budú realizovať na základe pozvánky od školiteľa p. Krivjanského (podujatia nebudú zverejnené v systéme CEŠAS).
  2. Akcie a podujatia na opakované školenie BOZP v mesiaci február 2019 budú publikované cez CEŠAS. Informácie p. Anna Kurtová tel. 910 2703.
  3. CEŠAS – podujatia takto označených vzdelávacích akcií sú zverejnené cez CEŠAS, študentov prihlasuje VOJ. Toto neplatí pre cudzie subjekty.

 

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava