ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


odkaz na súbor

IV Košice, Masarykova 29; ŠS Košice žst.,

Január 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

 Pravidelné školenie v tomto mesiaci nerealizujeme 

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

Interaktívne školenie (IŠ)  prezenčná forma s lektorom

Január 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

12,21,25,27,28

Interaktívne školenie – doprava

7.30-14.10 (7)

12. ŠS Košice č. 407

ostatné IV Masarykova 29

20

Interaktívne školenie – technika EE (energetika a elektrotech..)

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice č. 407

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

Dôležité upozornenie:
1. Akcie a podujatia na opakované školenie BOZP budú publikované cez CEŠAS. Informácie p. Anna Kurtová tel. 910 2703.
2. CEŠAS – podujatia takto označených vzdelávacích akcií sú zverejnené cez CEŠAS, študentov prihlasuje VOJ. Toto neplatí pre cudzie subjekty.
3. Účastníkov PŠ pri ktorom je realizované školenie RID alebo opakované výšky vybavte Výkazom o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava

Špecializovaná príprava

Január 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

24,25

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

Len pre cudzie subjekty

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

26,27,28

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

20,21,31

Osoba poučená typ 5+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice č. 301

24,25,26,27,28

Osoba poučená typ 5+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

10.30-13.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

20,21,31

Osoba poučená typ 6+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

10.30-13.20 (3)

ŠS Košice č. 301

27

Osoba poučená typ 7+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 501

12

Osoba poučená typ 9+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 301

26

Osoba poučená typ 9+2 – aktualizačná príprava (AP)

Len pre cudzie subjekty

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 301

25,28

Osoba poučená typ 12+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 301

11

Školenie vodičov cestných motorových vozidiel a referentských

vozidiel CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 301

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701