ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


odkaz na súbor

IV Košice, Masarykova 29; ŠS Košice žst.

August 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Pravidelné školenie (PŠ)

 

 

22,23,24,25,26

PŠ 3

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 401

25,26

PŠ 11  CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

22,23,24

PŠ 12 CEŠAS

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

22,23,24,25,26

PŠ 21A4 USS

7.30-12.20 (5)

USS Košice

 

Pravidelné školenie na simulátore zab. zar. pre vybrané profesie sa bude realizovať na základe osobitnej pozvánky

I. beh 7.00 (4)

II. beh 10.00 (4)

IV Košice, Masarykova 29

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

Interaktívne školenie (IŠ)  prezenčná forma s lektorom

August 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

Interaktívne školenie v tomto mesiaci nerealizujeme

 

 

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701

Špecializovaná príprava

August 2022

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

22

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

Len pre cudzie subjekty

10.30-13.20 (3)

ŠS Košice č. 501

23

Osoba poučená typ 1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

10.30-12.20 (2)

ŠS Košice č. 501

22,23

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice č. 501

24

Osoba poučená typ 5+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice č. 501

24

Osoba poučená typ 5+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

10.30-13.20 (3)

ŠS Košice č. 501

25

Osoba poučená typ 6+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice č. 501

26

Osoba poučená typ 6+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

ŠS Košice č. 501

26

Osoba poučená typ 7+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.00 (4)

ŠS Košice č. 407

26

Osoba poučená typ 7+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

11.00-14.30 (4)

ŠS Košice č. 407

11

Osoba poučená typ 9+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

25,26

Osoba poučená typ 12+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 301

18

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS dvojbehovo

7.30-9.20 (2)

9.30-11.20 (2)

IV Košice, Masarykova 29

25,26

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

CEŠAS

10.30-12.20 (2)

ŠS Košice č. 501

12

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez (AP)

(aktualizačná príprava – vykonáva sa každé 2 roky) CEŠAS

7.30-12.20 (5)

IV Košice, Masarykova 29

8,9,11

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez – vstupná

odborná príprava (VOP)   CEŠAS

 (trojdňový kurz, zamestnancov prihlasujte len na prvý deň)

každý deň od 7.30

(spolu 18 hodín)

 

 

ŠS Michalovce

19

Opakované školenie vodičov motorových vozíkov rôznych typov

CEŠAS

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice č. 301

1,18

Školenie vodičov cestných motorových vozidiel a referentských vozidiel CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice č. 301

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk    telefón: 910/2701