ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


Máj 2018

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
2. OŠ - vodiči mot.vozíkov 07.30 (7 hod) 1),ŠS Košice, č.501
3-4,10,23-25,28-31. PŠ - OS 19 07.30 (7 hod) 1),ŠS Košice, č.401
4,7,10-11,18. PŠ - OS 21-A4 (pre USS) 08.00 (5 hod) USS Košice
4,7,10-11,18. PŠ - OS 21 (pre USS) 08.00 (3 hod) USS Košice
9,24. PO - §23 typ 2 07.30 (3 hod) 1),IV Masarykova 29
9,18. OŠ - vodiči CMV 07.30 (4 hod) 1),ŠS Košice, č.401/501
10. IP - technika ŽTS 07.30 (7 hod) ŠS Košice, č.407
10. PO - §23 typ 5 07.30 (3 hod) 1),IV Masarykova 29
14. PO - §23 typ 9 07.30 (4 hod) 1),ŠS Košice, č.407
15-16. PŠ - OS 20 07.30 (7 hod) 1),ŠS Košice, č.301
15-16. PŠ - OS 21-A3 (pre USS) 07.30 (2 hod) ŠS Košice, č.401
15-16,22. PŠ - OS 61 07.30 (6 hod) 1),2),3),4),ŠS Košice, č.407
16. IP - technika OZT 09.30 (5 hod) IV Masarykova 29
17. PŠ - OS 30B (pre USS) 07.30 (2 hod) ŠS Košice, č.407
18. PŠ - OS 508 07.30 (4 hod) 3),ŠS Košice, č.407
18. AP - krovinorez 09.45 (5 hod) 1),ŠS Košice, č.401
21,24-25,30. PŠ - OS 501 07.30 (3 hod) IV Masarykova 29
21,24-25,30. PŠ - OS 502 07.30 (5 hod) IV Masarykova 29
21,24-25,30. PŠ - OS 504 07.30 (4 hod) IV Masarykova 29
21. PO - §23 typ 3 07.30 (3 hod) 1),IV Masarykova 29
22-25. PŠ - OS 3 07.30 (4 hod) SP Prešov
22-25. PŠ - OS 52 07.30 (5 hod) IV Masarykova 29
22-25. PŠ - OS 53 07.30 (5 hod) IV Masarykova 29
22-25. PŠ - OS 54 07.30 (5 hod) IV Masarykova 29
22-25. PŠ - OS 510 07.30 (5 hod) IV Masarykova 29
23-25. PŠ - OS 17 (pre USS) 07.30 (4 hod) USS Košice
23. PO - §23 typ 7 07.30 (4 hod) 1),ŠS Košice, č.407
24-25. IP - doprava 07.30 (7 hod) ŠS Košice, č.301
24. IP - OS 45 09.30 (5 hod) IV Masarykova 29
25. IP - OS 45 07.30 (6 hod) IV Masarykova 29
28-30. PŠ - OS 12 07.30 (5 hod) 1),2),IV Masarykova 29
28-31. PŠ - OS 15 07.30 (7 hod) 1),2),ŠS Košice, č.407
28-29. PŠ - OS 21-A4 07.30 (5 hod) IV Masarykova 29
28-29. PŠ - OS 511 07.30 (5 hod) IV Masarykova 29
31. PO - §23 typ 12 07.30 (4 hod) 1),IV Masarykova 29

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci
3) - vrátane externých subjektov
4) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie