ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Košice, ŠS Košice


APRÍL 2019

kontakt: kalavsky.lubomir@zsr.sk
tel.: 910/2701

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

 

BOZP

 

 

 

Pravidelné školenie (PŠ)

   

2,3,4,8,9

PŠ 3 (po ukončení školenia lektorom IV pokračuje školenie

s lektorom ZSSK)

7.30-11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

15,16,17

17 USS (pre USS Košice)

7:30-11.20 (4)

USS Košice

23,24,25,26,29

PŠ 24B, PŠ 24B1, PŠ 24B2 (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS

7.30-14.40 (7)

ŠS Košice, č. 401

23,24,25,26,29

PŠ 17 (nadstavba k PŠ 24B, PŠ 24 B1, PŠ 24B2)

(vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS

14.50-15.40 (1)

ŠS Košice, č. 401

24,25,29,30

PŠ 25B2 + PŠ 18 (vrátane cudzích subjektov)

CEŠAS (zvlášť na PŠ 25B2 a zvlášť na PŠ 18)

7.30-12.20 (5)

PŠ 25B2

12.50-13.40 (1)

PŠ 18

ŠS Košice, č. 501

15,16,17,18

PŠ 52, PŠ 53, PŠ 510 (cudzie subjekty)

7.30-12.20 (3-5)

IV Košice, Masarykova 29

9,16,17

PŠ 60 + opakované výšky

CEŠAS (zvlášť na PŠ 60, zvlášť na výšky)

7.30-9.20 (2)

9.30-11.20 (2)

výšky

ŠS Košice, č. 401

9,16,17

PŠ 62 + opakované výšky

CEŠAS (zvlášť na PŠ 62, zvlášť na výšky)

7.30-9.20 (2)

9.30-11.20 (2)

výšky

ŠS Košice, č. 401

9,10,11

PŠ 501 (cudzie subjekty)

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

9,10,11

PŠ 502 (cudzie subjekty)

7.30-12.20 (5)

IV Košice, Masarykova 29

9,10,11

PŠ 504 (cudzie subjekty)

7.30.11.20 (4)

IV Košice, Masarykova 29

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach
3) - pre externé subjekty

Interaktívne školenie (IŠ) prezenčná forma s lektorom

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

8,18

IŠ – doprava

7.30-14.10 (7)

ŠS Košice, č. 401/407

10,11,17

IŠ – doprava

7.30-14.10 (7)

IV Košice, Masarykova 29

9

IŠ – technika ŽTS (železničné trate a stavby)

6.30-12.50 (7)

ŠS Michalovce

Špecializovaná príprava

Dátum

Akcia

Hod. od/do

Pozn./Miesto školenia

10

Osoba poučená typ 2+1 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

11

Osoba poučená typ 3+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

Osoba poučená typ 3+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

18

Osoba poučená typ 5+2 – aktualizačná príprava (AP)

CEŠAS

Osoba poučená typ 5+2 – vstupná odborná príprava (VOP)

CEŠAS

7.30-10.20 (3)

IV Košice, Masarykova 29

17,18

Základné a opakované školenie vodičov cestných motorových vozidiel a referentských vozidiel

CEŠAS

7.30-11.20 (4)

ŠS Košice, č. 401

24

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez

(AP - vykonáva sa každé 2 roky)

CEŠAS

9.50-14.40 (5)

ŠS Košice, č. 401

24

Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ručnú motorovú pílu

do 15 cm (AP)

CEŠAS

9.50-15.40 (6)

ŠS Košice, č. 401

 

Opakované školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou po PŠ 60 a 62 na ŠS Košice (viď tabuľku IV a ŠS Košice)

CEŠAS

 

 

Dôležité upozornenie:

  1. Školenia pre obsluhu UTZ tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení sa v mesiaci apríl 2019 budú realizovať na základe pozvánky od školiteľa p. Krivjanského (podujatia nebudú zverejnené v systéme CEŠAS).
  2. Akcie a podujatia na opakované školenie BOZP v mesiaci apríl 2019 budú publikované cez CEŠAS. Informácie p. Anna Kurtová tel. 910 2703.
  3. CEŠAS – podujatia takto označených vzdelávacích akcií sú zverejnené cez CEŠAS, študentov prihlasuje VOJ. Toto neplatí pre cudzie subjekty.

 

Vysvetlivky skratiek

AP - Aktualizačná príprava
IP - Interaktívna príprava
OŠ - Opakované školenie
PO - Poučená osoba
PŠ - Pravidelné školenie
VOP - Vstupná odborná príprava