ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Konzultácie a poradenstvo


Personálne poradenstvo pre manažérov 

  • v rámci personálneho rozhodovania

       prijímanie, výber, rozmiestňovanie, špecifikácia pracovného miesta a požiadaviek na pracovné miesto,
       požiadaviek na zamestnanca, výberové a konkurzné konanie,

  • v rámci vedenia zamestnancov

       zácvik a adaptačný proces, hodnotenie, motivácia zamestnancov, kariérny a osobný rozvoj,
       tvorba pracovných skupín, riešenie interpersonálnych vzťahov, konfliktov a pod.