ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


JANUÁR 2020

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum

Akcia

ZAČIATOK -

KONIEC VA

(počet hod.)

Poznámka

 
 
 

2. 3. 7. 9. 10.

Teoretická príprava pre OS č. 17 ŽSR

08:00 – 15:00 (7)

Len na pozvanie.

 
 

2. 3.

Pravidelné školenie pre OS č.11 ŽSR

12:00 – 15:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 
 
 
 

2. 3.

Pravidelné školenie pre OS č.12 ŽSR

08:00 – 12:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 
 
 
 

3.

Pravidelné školenie pre OS č.13 ŽSR

08:00 – 10:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 
 
 
 

3.

Pravidelné školenie pre OS č.14 ŽSR

08:00 – 12:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 
 
 
 

14. 15. 23. 24.

Pravidelné školenie pre OS č.17 ŽSR

08:00 – 12:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 
 
 
 

14. 15. 23. 24.

Pravidelné školenie pre OS č.18 ŽSR

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 

20.

Pravidelné školenie pre OS č.511 ŽSR

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 

24.

Pravidelné školenie pre OS č.21A1 – A5 ŽSR

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 

31.

Pravidelné školenie pre OS č.24 B ŽSR

08:00 – 15:00 (7)

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 

31.

Pravidelné školenie pre OS č.24 B2 ŽSR

08:00 – 15:00 (7)

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 

17. 20. 21. 22.

Pravidelné školenie pre OS č.3 ZSSK

08:00 – 12:00 (4)

 

 

27. 28. 29.

Pravidelné školenie pre OS č.51 ZSSK

08:00 – 11:00 (3)

 

 

22. 23. 24. 27.

Pravidelné školenie pre OS č. 24 B2 CARGO

08:00 – 12:00 (4)

 

 

7. 13. 31.

Školenie – cestné motorové vozidlá

08:00 – 12:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 

15. 22.

Školenie – RMRP do 15 cm

08:00 – 14:00 (6)

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 

24.

Opakované školenie - výšky

08:00 – 10:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 

27.

Základné školenie - výšky

08:00 – 15:00 (7)

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 

Dátum

Akcia

ZAČIATOK -

KONIEC VA

(počet hod.)

Poznámka

 

7.

§ 23 TYP 2+1 – aktualizačná odborná  príprava

09:00 – 12:00 (3)

 

 

14. 17.

§23TYP5

09:00 – 12:00 (3)

 

 

10.

§23TYP6

07:00 – 10:00 (3)

 

 

10.

§23TYP8

10:00 – 14:00 (4)

 

 

3.

§23TYP9

08:00 – 11:00 (3)

 

 

15. 20.

§ 23 TYP 10

08:00 – 14:00 (6)

 

 

16.

§ 23 TYP 12

09:00 – 14:00 (5)

 

 

 

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

odkaz na súbor s vyhláškou - február 2020

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie