ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


NOVEMBER 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

4.

Poučená osoba § 23 TYP 2+1 – aktualizačná odborná príprava

10:00 – 13:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

4.

Poučená osoba § 23 TYP 1

08:00 – 10:00 (2)

 

13.

Poučená osoba § 23 TYP 8 (ÚRD)

08:00 – 12:00 (4)

 

22.

Poučená osoba § 23 TYP 8 (SMSÚ)

08:00 – 12:00 (4)

 

21.

Poučená osoba § 23 TYP 10

08:00 – 14:00 (6)

 

11. 12. 19.

Poučená osoba § 23 TYP 12

08:00 – 12:00 (4)

 

20. 25.

Interaktívna príprava

08:00 – 15:00 (7)

ŽSR na základe pozvánky.

Platí aj pre cudzie subjekty.

12.

Teoretická príprava pre OS č. 46 ŽSR

08:00 – 16:00 (8)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

20. 22.

Simulátor pre OS č. 46 ŽSR

09:30 – 13:30 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

20. 22.

Simulátor pre OS č. 47 ŽSR

09:30 – 13:30 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

12. 20. 28.

Pravidelné školenie pre OS č. 46 ŽSR (doprava)

07:30 – 09:30 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

28. 29.

Pravidelné školenie pre OS č. 46 ŽSR (doprava)

09:30 – 11:30 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

28.

Pravidelné školenie pre OS č. 40 ŽSR + OŠ výšky

08:00 – 10:00 (2+2)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

15. 29.

Pravidelné školenie pre OS č. 42 ŽSR

07:30 – 09:30 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

15. 29.

Simulátor pre OS č. 42 ŽSR

09:30 – 13:30 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

12.

Opakované školenie z RID pre OS č. 13 ŽSR

08:00 – 10:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

12.

Pravidelné školenie pre OS č. 13 ŽSR

10:00 – 12:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

12.

Opakované školenie z RID pre OS č. 14 ŽSR

08:00 – 10:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

12.

Pravidelné školenie pre OS č. 14 ŽSR

10:00 – 12:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

21. 22.

Pravidelné školenie pre vlečky

08:00 – 16:00 (8)

 

22.

Pravidelné školenie pre OS č. 17 ŽSR

08:00 – 12:00 (4)

Len pre zamestnancov ZSSK.


1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

odkaz na súbor s vyhláškou - december 2019

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie