ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


August 2018

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
20-23,27. Interaktívna príprava 07.00 (7 hod) aj pre externých
20-23. PŠ - OS 12 ŽSR 08.00 (4 hod) 1)
20-23. PŠ - OS 17 ŽSR 08.00 (4 hod) 1)
20-23. PŠ - OS 18 ŽSR 08.00 (5 hod) 1)
21-23. PŠ - OS 51 ZSSK 08.00 (3 hod)  
23,27. IP - OS 60-64 ŽSR 07.00 (7 hod) 1)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie