ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


APRÍL 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

1. 2. 10. 16. 17. 18. 25. 26. 29. 30.

Interaktívna príprava

08:00 – 15:00 (7)

ŽSR na základe pozvánky.

Platí aj pre cudzie subjekty.

16. 17. 24. 25. 29. 30.

Pravidelné školenie pre OS č. 24 B2 CARGO

10:00 – 14:00 (4)

CARGO zabezpečí školenie od 07:00 – 10:00 hod.

3.

Pravidelné školenie pre OS č. 31 ŽSR

07:00 – 10:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

25. 26.

Pravidelné školenie pre OS č. 42 ŽSR

07:00 – 11:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

4. 5. 9. 10. 11. 16. 17. 18. 23. 24. 25.

26. 29. 30.

Simulátor pre OS č. 15 ŽSR (platí pre obvod Levice a Brezno)

09:30 – 13:30 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS. Kvalifikácia výkonu: Pravidelné školenie OS 15 – simulátor.

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie