ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


JÚL 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

3.

Aktualizačná odborná príprava § 23 TYP 2+1

09:00 – 12:00 (3)

Len na pozvanie.

1. 4.

Vstupná a aktualizačná odborná príprava § 23 TYP 12+2

09:00 – 14:00 (5)

Len na pozvanie.

1. 4. 8. 10. 17. 22.

Interaktívna príprava

08:00 – 15:00 (7)

ŽSR na základe pozvánky.

Platí aj pre cudzie subjekty.

1. 2. 3. 4.

RID (platí pre OS č.12,17,18 ŽSR)

08:00 – 10:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

1. 2. 3. 4.

Pravidelné školenie pre OS č. 12 ŽSR

10:00 – 14:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

1. 2. 3. 4.

Pravidelné školenie pre OS č. 17 ŽSR

10:00 – 14:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

1. 2. 3. 4.

Pravidelné školenie pre OS č. 18 ŽSR

10:00 – 15:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

17. 18.19. 22. 23. 24. 25. 26.

Simulátor pre OS č. 19 ŽSR (platí pre obvod Levice, Brezno)

09:30 – 13:30 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

1.

Opakované školenie – práca vo výškach

10:00 – 12:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

8.

Opakované školenie – práca vo výškach

09:00 – 12:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

odkaz na súbor s vyhláškou

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie