ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


NOVEMBER 2018

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka

5. 6. 7. 8. 9. 13. 14. 22. 26. 27.

Interaktívna príprava

07:00 – 14:00 (7)

ŽSR na základe pozvánky.

Platí aj pre cudzie subjekty.

2. 23.

Pravidelné školenie pre vlečky

08:00 – 15:00 (7)

Platí len pre cudzie subjekty

15. 16.

Pravidelné školenie pre OS č. 24B2 ŽSR, 24B ŹSR (+ doplnkové školenie OS č. 17, 18 ŽSR)

07:00 – 15:00 (7+1)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS. Platí aj pre cudzie subjekty.

20. 21. 22.

Pravidelné školenie pre OS č. 25B2 ŽSR (+ doplnkové školenie OS č. 18 ŽSR)

07:00 – 13:00 (5+1)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS. Platí aj pre cudzie subjekty.

26.

Pravidelné školenie pre OS č. 21 A1 – A5 (VŽÚ) ŽSR

09:30 – 13:30 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS. Platí aj pre cudzie subjekty.

27.

Pravidelné školenie pre OS č. 508 ŽSR

07:00 – 11:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS. Platí aj pre cudzie subjekty.

23. 30.

Pravidelné školenie pre OS č. 30A, 30B ŽSR

07:30 – 10:30 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS. Platí aj pre cudzie subjekty.

20. 21. 22.

Pravidelné školenie pre OS č. 34 ŽSR

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS. Platí aj pre cudzie subjekty.

27.

Pravidelné školenie pre OS č. 37 ŽSR

07:00 – 11:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS. Platí aj pre cudzie subjekty.

20. 21. 22.

Pravidelné školenie pre OS č. 38 ŽSR (možnosť e-learning)

08:00 – 14:00 (6)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS. Platí aj pre cudzie subjekty.

13. 14. 30.

Pravidelné školenie pre OS č. 42 ŽSR

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

15. 21.

Pravidelné školenie pre OS č. 43 ŽSR (+ Opakované školenie práca vo výškach)

08:00 – 13:00 (3+2)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

22. 23.

Pravidelné školenie pre OS č. 45 ŽSR (+ Všeobecne záväzné právne predpisy o poskytovaní prvej pomoci)

08:00 – 15:00 (6+1)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

13. 14. 30.

Pravidelné školenie pre OS č. 46 ŽSR

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

26. 27. 28. 29.

Pravidelné školenie pre OS č. 60 ŽSR (+ Opakované školenie práca vo výškach)

09:00 – 13:00 (2+2)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie