ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


Apríl 2018

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
3-6,16,19-20,26. IP - doprava 07.00 (7 hod) aj pre externých
5,12,25. PŠ - OS 51 ZSSK 08.00 (3 hod)  
16. PŠ - OS 33 ŽSR 08.00 (5 hod) 1),2)
18. IP - OS 60-64 ŽSR 07.00 (7 hod)  
24-27. PŠ - OS 60 ŽSR 09.00 (3 hod) 1),2)
24-27. PŠ - OS 62 ŽSR 09.00 (3 hod) 1),2)
25-26. PŠ - OS 502 09.00 (5 hod) pre vlečky
25-26. PŠ - OS 504 09.00 (4 hod) pre vlečky
30. PŠ - OS 31 ŽSR 08.00 (4 hod) 1),2)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie