ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


MÁJ 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

2. 3. 6. 9. 22. 23. 24. 28. 29.

Interaktívna príprava

08:00 – 15:00 (7)

ŽSR na základe pozvánky.

Platí aj pre cudzie subjekty.

2. 3. 6. 9. 14. 15. 21. 22. 23. 24. 27. 28. 29. 30. 31.

Simulátor pre OS č. 15 ŽSR (platí pre obvod Zvolen a Fiľakovo)

09:30 – 13:30 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS. Kvalifikácia výkonu: Pravidelné školenie OS 15 – simulátor.

 

 

 

 

Inštitút vzdelávania Zvolen – špecializovaná príprava na pozvanie

Máj 2019 

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

6.

§ 23 Poučená osoba Typ 1, 2

09:00 – 12:00 (3)

VOP / AP Len na pozvanie.

2.

§ 23 Poučená osoba Typ 5

08:00 – 11:00 (3)

VOP / AP Len na pozvanie.

2.

§ 23 Poučená osoba Typ 6

11:00 – 14:00 (3)

VOP / AP Len na pozvanie.

7.

§ 23 Poučená osoba Typ 7

08:00 – 12:00 (4)

VOP / AP Len na pozvanie.

9.

§ 23 Poučená osoba Typ 8 – ÚRD

08:00 – 12:00 (4)

VOP / AP Len na pozvanie.

14.

§ 23 Poučená osoba Typ 8 – SMSÚ

08:00 – 12:00 (4)

VOP / AP Len na pozvanie.

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie