ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


Máj 2018

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
7,10,14,17. Interaktívna príprava 07.00 (7 hod) aj pre externých
15. PŠ - OS 33E ŽSR 08.00 (3 hod) 1),2)
17. PŠ - OS 37 ŽSR 07.00 (4 hod) 1),aj pre externých
17-18. PŠ - vlečky 08.00 (7 hod) pre vlečky v obvode IV Zvolen
22,25,28,30-31. Interaktívna príprava 07.00 (7 hod) aj pre externých
22-25. IP - OS 60-64 ŽSR 07.00 (7 hod)  
22-25,28. PŠ - OS 24-B2 ZSSKC 07.00 (7 hod)  
22. PŠ - OS 15 ŽSR 07.00 (7 hod) 1),2),obvod ZV,LV,BR
28. PŠ - OS 33 ŽSR 10.00 (5 hod) 1),2)
29-31. PŠ - OS 25-B2 + 18 07.00 (7 hod) 1),2)
29. PŠ - OS 34 ŽSR 08.00 (6 hod) 1),2),aj pre externých
30. PŠ - OS 38 ŽSR 07.00 (7 hod) 1),2),aj pre externých

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane školenia Základy prvej pomoci

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie