ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


MAREC 2020

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Inštitút vzdelávania ZVOLEN, Môťovská cesta č. 6

Marec 2020

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA
(počet hod.)

Poznámka

12.

Interaktívna príprava

08:00 – 15:00 (7)

Len na pozvanie.

2. 5.

Simulátor pre OS č. 15 ŽSR

08:00 – 12:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

19.

Pravidelné školenie pre OS č. 24 B, 24 B2 ŽSR

07:00 – 14:00 (7)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

19.

Pravidelné školenie pre OS č. 17,18 ŽSR (prienik k OS 24B,24B2)

14:00 – 15:00 (1)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

17. 18. 19. 20.

Pravidelné školenie pre OS č. 25 B2 ŽSR

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

17. 18. 19. 20.

Pravidelné školenie pre OS č.18 ŽSR (prienik k OS 25 B2)

07:00 – 08:00 (1)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

17. 18.

Pravidelné školenie pre OS č. 30 A ŽSR

08:00 – 11:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

19. 20.

Pravidelné školenie pre OS č. 30 B ŽSR

08:00 – 11:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

17. 18. 19. 20.

Pravidelné školenie pre OS č. 61 ŽSR

09:00 – 12:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

23. 24.

Pravidelné školenie pre OS č. 62 ŽSR

09:00 – 11:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

25.

Pravidelné školenie pre OS č. 511 ŽSR

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

2.

AP obsluha tlakových zariadení - TNS

09:30 – 14:30 (5)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

6. 10. 30.

Opakované školenie – chemické látky

09:00 – 14:00 (5)

Len na pozvanie.

18.

Opakované školenie - výšky

08:00 – 10:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

6.

Opakované školenie krovinorez

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

2.

Poučená osoba § 23 TYP  11 – AP/VOP

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

16.

Poučená osoba § 23 TYP 7 – AP/VOP

08:30 – 12:30 (4)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

odkaz na súbor s vyhláškou - marec 2020

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

 

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie