ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


SEPTEMBER 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA (počet hod.)

Poznámka

4.

Poučená osoba § 23 TYP 2 – aktualizačná odborná príprava

09:00 – 12:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

23.

Poučená osoba § 23 TYP 3 – aktualizačná odborná príprava

07:00 – 10:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

24.

Poučená osoba § 23 TYP 5 – aktualizačná odborná príprava

08:00 – 11:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

24.

Poučená osoba § 23 TYP 6 – aktualizačná odborná príprava

11:00 – 14:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

23.

Poučená osoba § 23 TYP 8 (ÚRD) – aktualizačná odborná príprava

10:00 – 14:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

27.

Poučená osoba § 23 TYP 8 (SMSÚ) – aktualizačná odborná príprava

08:00 – 12:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

4. 23. 24. 25. 26. 27.

Interaktívna príprava

08:00 – 15:00 (7)

ŽSR na základe pozvánky.

Platí aj pre cudzie subjekty.

27.

Odborná príprava pre OS č. 46 ŽSR

08:00 – 16:00 (8)

Len na pozvanie.

9.

Odborná príprava pre OS č. 15/1

08:00 – 15:00 (7)

Len na pozvanie.

5. 6. 9. 10. 25. 27. 30.

Simulátor pre OS č. 19 ŽSR

09:30 – 13:30 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

30.

Školenie – cestných motorových vozidiel

08:00 – 12:00(4)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

23.

Opakované školenie – obsluha NTL kotolní, TP nad 50 kW

09:30 – 14:30 (5)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

4. 5. 6.

Pravidelné školenie pre OS č. 24 B2 CARGO

07:00 – 11:00 (4)

 

10. 11. 12. 13.

Pravidelné školenie pre OS č. 3 ZSSK

07:00 – 11:00 (4)

 

25. 26. 27.

Pravidelné školenie pre OS č. 51 ZSSK

08:00 – 11:00 (3)

 

5. 6. 9. 10.

Pravidelné školenie pre OS č. 64 ŽSR

08:30 – 13:30 (5)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

5. 6. 9. 10.

Pravidelné školenie pre OS č. 65 ŽSR

08:30 – 13:30 (5)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

3. 4.

Pravidelné školenie pre OS č. 30A ŽSR

08:00 – 11:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.

3. 4.

Pravidelné školenie pre OS č. 30B ŽSR

08:00 – 11:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEŠaS – prihlasuje VOJ.


1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

odkaz na súbor s vyhláškou - september 2019

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie