ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


odkaz na súbor s vyhláškou

Inštitút vzdelávania ZVOLEN, Môťovská cesta č. 6

August 2022

Dátum

Akcia

ZAČIATOK VA KONIEC VA

Poznámka

08.-12,  16.-19., 22.-26.,31.

Simulátor pre OS č. 19 a OS č. 20

08:00 – 12:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ

02.

Základné školenie z BOZP 

(bezpečnostné predpisy podľa odbornosti)

(požiarna ochrana, elektrokvalifikácia, prevádzkové minimum) 

Od 08:00

Len na pozvanie.

08., 09., 16., 22.,24., 31

AP  - Osoba odborne spôsobilá na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou

08:00 – 11:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ. Poprosíme priniesť výkaz o skúškach.

08., 09., 18., 19.

Opakované školenie z BOZP (pre ZSSK)

08:00 – 13:00

Len na pozvanie. od 11:00 zabezpečí školenie ZSSK.

10., 22., 26.

Opakované BOZP pre ŽSR –BPD, BPO, BPC,

Od 08:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ. Poprosíme priniesť výkaz o skúškach.

11., 23.

Opakované BOZP – BPI + rozšírenia

Od 08:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ. Poprosíme priniesť výkaz o skúškach.

12., 30.

Opakované školenie z BOZP (pre CARGO)

08:00 – 11:00

Len na pozvanie.

17., 25.

Opakované školenie krovinorez

08:00 – 13:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ. Poprosíme priniesť výkaz o skúškach.

18.

Opakované BOZP pre ŽSR – BPK

Od 08:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ. Poprosíme priniesť výkaz o skúškach.

23., 24.

CMV – školenie vodičov (základné a opakované)

08:00 – 12:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ. 

25., 30., 31.

Opakované BOZP – externí odberatelia

Od 08:00

Len na pozvanie.

 Kontakt: vrestiakova.katarina@zsr.sk    telefón: 045/2293264;  železničná linka:  945/3264;   mobil: 0911 895 689