ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


FEBRUÁR 2019

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk
tel.: 045/2293264, 945/3264, 0911895689

dátum

akcia

začiatok - koniec va (počet hod.)

poznámka

12. 13. 14. 15. 20. 21. 26. 27. 28.

Interaktívna príprava

07:00 – 14:00 (7)

ŽSR na základe pozvánky.

Platí aj pre cudzie subjekty.

20. 21. 22. 25. 26.

Interaktívna príprava pre OS č. 60 – 64 ŽSR

07:00 – 14:00 (7)

ŽSR na základe pozvánky.

26. 27. 28. +1.marca

Pravidelné školenie pre OS č. 13 ŽSR

11:00 – 13:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

26. 27. 28. +1.marca

Pravidelné školenie pre OS č. 14 ŽSR

11:00 – 13:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

26. 27. 28. +1.marca

Pravidelné školenie pre OS č. 19 ŽSR + cudzí

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

26. 27. 28. +1.marca

Pravidelné školenie pre OS č. 20 ŽSR

07:00 – 13:00 (6)

Platí pre zamestnancov, ktorí NEMAJÚ E-LEARNING a školenie zo SIMULÁTORA ZZ.

26. 27. 28. +1.marca

Pravidelné školenie pre OS č. 20 ŽSR

08:00 – 10:00 (2)

Platí pre zamestnancov, ktorí NEMAJÚ E-LEARNING a MAJÚ školenie zo SIMULÁTORA ZZ.

5. 6.

Pravidelné školenie pre OS č. 30 A ŽSR + cudzí

08:00 – 11:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

5. 6.

Pravidelné školenie pre OS č. 30 B ŽSR + cudzí

08:00 – 11:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

7.

Pravidelné školenie pre OS č. 33 ŽSR

07:00 – 11:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS

13. 14. 21.

Pravidelné školenie pre OS č. 24 B ŽSR + cudzí

+ Všeobecne záväzné právne predpisy o poskytovaní prvej pomoci ( platí len pre ŽSR)

08:00 – 17:00 (6+1)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

13. 14. 21.

Pravidelné školenie pre OS č. 24 B2 ŽSR + cudzí

+ Všeobecne záväzné právne predpisy o poskytovaní prvej pomoci ( platí len pre ŽSR)

08:00 – 17:00 (6+1)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

13. 14. 21.

Doplnkové školenie OS č.17, 18 ŽSR – platí pre OS č.24 B, 24 B2 ŽSR

07:00 – 08:00 (1)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

5. 6. 7.

Pravidelné školenie pre OS č. 25 B2 ŽSR

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

5. 6. 7.

Doplnkové školenie OS č.17, 18 ŽSR – platí pre OS č.25 B2 ŽSR

07:00 – 08:00 (1)

ŽSR prihlasovať cez CEšaS.

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie