ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


Inštitút vzdelávania ZVOLEN, Môťovská cesta č. 6

Júl 2020

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA
(počet hod.)

Poznámka

28. 29.

Poučená osoba § 23 TYP 7 – AP/VOP

09:00 – 13:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk    telefón: 045/2293264;  železničná linka:  945/3264;   mobil: 0911 895 689

odkaz na súbor s vyhláškou

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

 

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie