ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


odkaz na súbor s vyhláškou

Inštitút vzdelávania ZVOLEN, Môťovská cesta č. 6

Júl 2022

Dátum

Akcia

ZAČIATOK VA KONIEC VA

Poznámka

01., 07.,

AP § 23 Poučená osoba TYP 1 a 2

08:00 – 11:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ. Poprosíme priniesť výkaz o skúškach.

01.

AP § 23 Poučená osoba TYP 11

08:00 – 12:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ. Poprosíme priniesť výkaz o skúškach.

01., 26.

CMV – školenie vodičov (základné a opakované)

08:00 – 12:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 

07.

Náhradné pravidelné školenie pre OS č. 25B2 ŽSR + Doplnkové školenie pre OS č. 18 ŽSR  (1/2022)

08:00 – 14:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ

07.

Náhradné pravidelné školenie pre OS 30A a 30B (1/2022)

08:00 – 11:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ

08.,12., 13., 18.

AP  - Osoba odborne spôsobilá na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou

08:00 – 11:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ. Poprosíme priniesť výkaz o skúškach.

21.

Náhradná škola – Vlečky vo Zvolene

Od 08:00

Len na pozvanie.

21.

Opakované školenie z BOZP (pre CARGO)

08:00 – 11:00

Len na pozvanie.

25., 26., 27.

Opakované školenie z BOZP (pre ZSSK)

08:00 – 13:00

Len na pozvanie. od 11:00 zabezpečí školenie ZSSK.

12. – 14.

18. – 21.

28.

Simulátor pre OS č. 19 a OS č. 20 

08:00 – 12:00

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ

 Kontakt: vrestiakova.katarina@zsr.sk    telefón: 045/2293264;  železničná linka:  945/3264;   mobil: 0911 895 689