ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, T.G. Masaryka 294/3, 960 01 Zvolen


odkaz na súbor s vyhláškou

Inštitút vzdelávania ZVOLEN, T.G. Masaryka 294/3, 960 01 Zvolen  

Inštitút vzdelávania ZVOLEN, T.G. Masaryka 294/3, 960 01 Zvolen

December 2022

Dátum

Akcia

ZAČIATOK VA KONIEC VA

Poznámka

01.

AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať z ručnú motorovú reťazovú pílu (oprávnenie 10.3)

07:30 – 13:30

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ. Poprosíme priniesť výkaz o skúškach.

01., 02., 05.

Pravidelné školenie pre OS č. 64/65 ŽSR (2/2022)

07:30 – 12:30

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

05.

06. 

Základné školenie z BOZP

(bezpečnostné predpisy podľa odbornosti)

(požiarna ochrana, elektrokvalifikácia, prevádzkové minimum)

Od 07:30

Len na pozvanie.

05., 06., 07.

Pravidelné školenie pre OS č. 25B2 ŽSR + Doplnkové školenie pre OS č. 18 ŽSR (2/2022)

07:30 – 13:30

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

06., 07., 08.

Pravidelné školenie pre OS č. 61/62 ŽSR (2/2022) + PVV pre OS č. 61/62 ŽSR

07:30 – 12:30

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

07., 08.

Opakované BOZP – externí odberatelia

Od 08:00

Len na pozvanie.

06.

CMV – školenie vodičov (základné a opakované)

07:30 – 11:30

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

07., 08.

Pravidelné školenie pre OS č. 511, 21A1-A4 ŽSR

Od 07:30

Len na pozvanie.

13.

AP  - Osoba odborne spôsobilá na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou

07:30 – 10:30

ŽSR prihlasovať cez  CEŠaS – prihlasuje VOJ.

Poprosíme priniesť výkaz o skúškach.

20., 21., 22.

Pravidelné školenie pre OS č. 30A/30B (2/2022)

07:30 – 10:30

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

20., 21., 22.

Pravidelné školenie pre OS č. 34  (2/2022)

08:30 – 12:30

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

Kontakt: vrestiakova.katarina@zsr.sk    telefón: 045/2293264;  železničná linka:  945/3264;   mobil: 0911 895 689