ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


Inštitút vzdelávania ZVOLEN, Môťovská cesta č. 6

September 2020

Dátum

Akcia

ZAČIATOK - KONIEC VA
(počet hod.)

Poznámka

2. 3. 4. 8. 10. 21.

Interaktívna príprava

08:00 – 15:00 (7)

Len na pozvanie.

2. 9. 21. 22.

Poučená osoba § 23 TYP 2 – AP

08:00 – 11:00 (3)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

2. 9. 21. 22.

Poučená osoba § 23 TYP 1 – AP

08:00 – 10:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

21. 22.

Simulátor pre OS č. 15 ŽSR

07:00 – 11:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

28. 29. 30.

Simulátor pre OS č. 15 ŽSR

11:00 – 15:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

28. 29. 30.

Simulátor pre OS č. 19 ŽSR

07:00 – 11:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

21. 22.

Simulátor pre OS č. 19 ŽSR

11:00 – 15:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

3. 4. 8.16.
18. 29.

Opakované školenie práca vo výškach

08:00 – 10:00 (2)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

3. 4. 16. 18. 29.

Opakované školenie práca vo výškach

10:30 – 12:30 (2)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

21. 22.

Školenie vodičov CMV

07:30 – 11:30 (4)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

29.

OŠ - krovinorez

08:00 – 13:00 (5)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

8.

Pravidelné školenie pre OS č. 15 ŽSR  (I. polrok)

08:00 – 12:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

8.

Pravidelné školenie pre OS č. 15/1 ŽSR 

08:00 – 12:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

8. 29.

Pravidelné školenie pre OS č. 17 ŽSR 
(len pre zamestnancov ŽSR)

10:00 – 14:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

9. 28.

Pravidelné školenie pre OS č. 17 ŽSR 
(len pre zamestnancov ŽSR)

08:00 – 12:00 (4)

ŽSR prihlasovať cez
CEŠaS – prihlasuje VOJ.

29.

Pravidelné školenie pre OS č. 17/2 ŽSR 

08:00 – 10:00 (2)

 

10. 16. 28.

Pravidelné školenie pre OS č. 51 ZSSK

08:00 – 11:00 (3)

 

kontakt: sokolova.julia@zsr.sk    telefón: 045/2293264;  železničná linka:  945/3264;   mobil: 0911 895 689

odkaz na súbor s vyhláškou

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

2) - vrátane opakovaného školenia Práca vo výškach

 

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PŠ - Pravidelné školenie