ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Zvolen, Môťovská cesta č.6


odkaz na súbor s vyhláškou

Inštitút vzdelávania ZVOLEN, Môťovská cesta č. 6

September 2021

Dátum

Akcia

ZAČIATOK VA

KONIEC VA

Poznámka

3.

CMV – školenie vodičov (opakované)

08:00 – 12:00

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

6.

Odborná príprava a mimoriadna skúška ESB-1

Od 08:00

Len na pozvanie.

7.

AP – Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ručnú motorovú reťazovú pílu (oprávnenie 10.3)

08:00 – 14:00

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

7.

Odborná príprava a mimoriadna skúška ESA 44

Od 08:00

Len na pozvanie.

9., 20.

AOP § 23 Poučená osoba TYP 2

(pre zamestnancov ŽSR + pre cudzích odberateľov)

 

08:00 – 11:00

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ./

Cudzí odberatelia na pozvanie

13.

14.

 

Základné školenie z BOZP pre stredné odborné školy

(bezpečnostné predpisy podľa odbornosti)

(požiarna ochrana, elektrokvalifikácia)

 

Od 08:00

Len na pozvanie.

13.

Opakované školenie z BOZP (pre ZSSK)

08:00 – 11:00

11:00 – 13:00

ZSSK zabezpečí školenie od 11:00 – 13:00

13.

Opakované školenie z BOZP (pre CARGO)

08:00 – 11:00

Len na pozvanie.

13.

VOP a AP § 23 Poučená osoba TYP 7

08:00 – 12:00

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

14.

Opakované školenie z BOZP pre cudzích odberateľov (HaZZ)

Od 08:00

Len na pozvanie.

14. a 23.

VOP § 23 Poučená osoba TYP 9

08:00 – 16:00

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

24.

AP § 23 Poučená osoba TYP 9

08:00 – 12:00 

ŽSR prihlasovať cez

CEŠaS – prihlasuje VOJ.

 

Kontakt: vrestiakova.katarina@zsr.sk    telefón: 045/2293264;  železničná linka:  945/3264;   mobil: 0911 895 689

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ

Vysvetlivky skratiek

PŠ - Pravidelné školenie