ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Bratislava, Šancová 102/A


IV Bratislava, ul. Šancová 102/A

September 2020 

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

28.

Poučená osoba §23, typ 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

28.

Poučená osoba §23, typ 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

10:50 (13.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

kontakt: Hanusová.Bibiana@zsr.sk telefón: 920/7133

odkaz na súbor
 
 

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

 

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba