ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Bratislava, Šancová 102/A


JANUÁR 2020

Kontakt: hanusova.bibiana@zsr.sk  
Tel.: 920/7133

Dátum

Akcia

Začiatok VA ( trvá do )

Poznámka

22, 23, 24. 

Interaktívna príprava OZT

07:50 (15.00)

Na prihlásenie kontaktujte

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

odkaz na súbor s vyhláškou - február 2020

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba