ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Bratislava, Šancová 102/A


MAREC 2020

IV Bratislava, ul. Šancová 102/A

Marec 2020

Dátum

Akcia

Začiatok VA
( trvá do )

Poznámka

13.

 Poučená osoba –  obsluha ÚO TV 

 (§23, ods. 1, písm. e) Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07:50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS

Priniesť výkaz o vzdelávaní

kontakt: Hanusová.Bibiana@zsr.sk     telefón: 920/7133

 

 

 

 

 

odkaz na súbor s vyhláškou - marec 2020

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

 

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba