ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Bratislava, Šancová 102/A


NOVEMBER 2018

Kontakt: hanusova.bibiana@zsr.sk  
Tel.: 920/7133

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
       

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba