ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Bratislava, Šancová 102/A


odkaz na súbor s vyhláškou

 

IV Bratislava, ul. Šancová 102/A

September 2021

Dátum

Akcia

Začiatok VA

( trvá do )

Poznámka

17.

Poučená osoba §23, typ 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.) 

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

17.

Poučená osoba §23, typ 2  (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)  

10.50 (13.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

30.

Poučená osoba –  obsluha ÚO TV

(§23, ods. 1, písm. e) Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

Pre oblasť Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Topoľčany

07.50 (11.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

kontakt: Hanusová.Bibiana@zsr.sk     telefón: 920/7133  

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

PO - Poučená osoba