ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Bratislava, Šancová 102/A


August 2018

Kontakt: jurcina.radoslav@zsr.sk  
Tel.: 920/7133

Dátum Akcia Začiatok VA Poznámka
8,17,20-21,28. IP - doprava 07.50 (7 hod)  
24. PO - §23 typ 12 08.50 (4 hod) 1),2)

1) - podujatie zverejnené cez CEŠAS - prihlasuje VOJ
2) - priniesť Výkaz o vzdelávaní

Vysvetlivky skratiek

IP - Interaktívna príprava
PO - Poučená osoba