ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - IV Bratislava, Šancová 102/A


odkaz na súbor s vyhláškou

 

 

IV Bratislava, ul. Šancová 102/A

August 2022

Dátum

Akcia

Začiatok VA

Poznámka

( trvá do )

2. a 3.

Získanie spôsobilosti BOZP

07.50  --

Pozri informácie

 

Žiadame zamestnancov, aby si skontrolovali dobu platnosti osvedčenia odbornej spôsobilosti a spôsobilosti BOZP. Ak máte dobu platnosti do 10. septembra 2022 a do 15. augusta  2022 nedostanete pozvánku, kontaktujte ÚS RP ĽZ prostredníctvom svojho nadriadeného.

 

 

16.

Poučená osoba –  obsluha ÚO TV

(§23, ods. 1, písm. e) Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07.50 (12.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

19.

Poučená osoba §23, typ 2 (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

07.50 (10.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

19.

Poučená osoba §23, typ 2  (Vyhl. č. 205/2010 Z.z.)

10.50 (13.40)

ŽSR prihlasujte cez CEŠaS Priniesť výkaz o vzdelávaní

 kontakt: Hanusová.Bibiana@zsr.sk     telefón: 920/7133