Železnice Slovenskej republiky


ilcad-2014


ILCAD 2014

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa v roku 2014 už po šiestykrát spoločne s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, policajným zborom     a mediálnym partnerom projektu Zelenou vlnou RTVS zapojili do Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. 

Tento rok ide o 6. ročník Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach (ILCAD) so zameraním na preventívno-výchovné akcie  a podporu bezpečného správania sa na železničných priecestiach a v ich okolí. V 47 krajinách sa na rôznych miestach konajú rôzne podujatia na národnej úrovni pod spoločným posolstvom kampane ILCAD „Správajte sa bezpečne na železničných priecestiach!“ 
ŽSR tak nadväzujú na niekoľko rokov systematicky realizované preventívno-bezpečnostné aktivity pre účastníkov cestnej premávky, ktorým  poskytujú  informácie o pravidlách ako sa bezpečne správať v blízkosti trate a na železničných priecestiach a predchádzať tak nehodovosti na železničných priecestiach. 

Akcie, pripravené v rámci Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach v roku 2014

   1. Preventívno-bezpečnostné DVD 

ŽSR pripravili preventívno-bezpečnostné DVD, kde sú k dispozícii všetky základné informácie o typoch železničných priecestí, štatistika o počte nehôd na železničných priecestiach za posledných desať rokov. Následne sú zachytené všetky najčastie sa vyskytujúce situácie na železničných priecestiach aj s citáciou zákona. Ukážky sú realizované  v dvoch variantoch – nesprávnom, s poukázaním na najčastejšie a bohužiaľ nie zriedkavé chyby, ktorých sa účastníci cestnej premávky dopúšťajú. Po každej nesprávnej ukážke nasleduje aj ukážka správneho prechádzania, resp. správania sa na železničnom priecestí. 
Uvedené DVD bude distribuované do autoškôl, bude aj dostupné na našom webe, v prípade záujmu vieme poskytnúť aj ďalším organizáciám, školám a pod. 

Cieľom je, aby DVD bolo k dispozícii aj verejnosti a médiám s cieľom poukázať na  mimoriadnu závažnosť a tragický rozmer takéhoto stretu a pripomenúť hroziace nebezpečenstvo, ktoré má v jedinom okamihu nepozornosti či nerozvážnosti následky v podobe zbytočnej straty ľudských životov, ťažkých zranení a majetkových škôd. Súčasťou DVD sú aj fotografie z reálnych nehôd, ktoré sa udiali na železničných priecestiach. Touto autentickou časťou by ŽSR radi  apelovali na každého účastníka cestnej premávky, aby prehodnotil svoje správanie pri prechádzaní cez železničné priecestie, počínal si mimoriadne opatrne a dodržoval ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách.  

   2.  Billboardy v rámci Slovenska 

ŽSR v rámci akcie ILCAD 2014 aj tento rok pripravili billboardovú informačno-preventívnu kampaň. Na 60 vybraných miestach po celom Slovensku sú od 1. júna do 30. júna umiestnené billboardy s názvom ,,Zastav a preži“, ktoré apelujú na všetkých vodičov, ktorí podceňujú nebezpečenstvo na železničných priecestiach, ponáhľajú sa neraz aj za cenu vlastného života.

 

   3. Kontroly na železničných priecestiach

Tak, ako po minulé roky, sa v tento deň v spolupráci s policajným zborom uskutočnia monitorovacie akcie zamerané na kontrolu dodržiavania predpisov a bezpečnosti pri prechádzaní cez železničné priecestia - maximálna povolená rýchlosť, správnosť prejazdu atď. 

   4. Želkova škôlka

Maskotom ŽSR  pre bezpečnosť na železničných priecestiach naďalej zostáva železničiar ježko, ktorý dostal meno  „Želko“. Knihu Želkova škôlka, ktorá sa stretla s obrovským úspechom u detí, rodičov aj pedagógov sa ŽSR podujali pretransformovať do podoby animovaných rozprávok. Zatiaľ sa podarilo zrealizovať prvé tri diely, pričom okrem animovanej časti o nebezpečných situáciách súvisiacich so železnicou sú súčasťou filmu aj reálne natočené pasáže s konkrétnymi informáciami o železnici, v každom diely zamerané na inú oblasť železnice. 

                  Počet železničných priecestí na území SR v správe ŽSR  

Železničné priecestia sú jednou z priorít ŽSR. Ambíciou ŽSR je postupne znižovať počet priecestí, postupne ich nahrádzajú bezpečnejšie  nadjazdy, podjazdy (pri rýchlosti vlakov 160 km/hod sa už nové železničné priecestia nebudujú vôbec, stret cesty a železnice je riešený formou mimoúrovňového križovania), staršie typy sa modernizujú a dopĺňajú vyšším stupňom zabezpečenia. Je to však finančne nákladné, zvýšenie o jeden stupeň zabezpečenia na jednom železničnom priecestí stojí cca 250 000 €. ŽSR za posledných 10 rokov znížili počet priecestí o takmer 350.

ŽSR evidujú k 31. máju 2014:
Celkovo  2145  železničných priecestí 
Počet zabezpečených priecestí – 1085 
Počet nezabezpečených priecestí – 1060 

Už druhý rok sa nám darí zvyšovať počet zabezpečených priecestí a znižovať počet nezabezpečených priecestí. 

                   Počet nehôd na železničných priecestiach

ŽSR sa za posledné dva roky darí systematicky znižovať počet nehôd na železničných priecestiach a čo je potešujúce, výrazným spôsobom sa darí znižovať počet úmrtí pri týchto nehodách. Za všetko hovoria konkrétne čísla: 

Rok

Počet priecestí

Počet nehôd

Počet mŕtvych 

Počet ťažko zranených

 

2004

2479

59

10

5

2005

2479

71

7

16

2006

2322

60

12

9

2007

2307

69

6

14

2008

2307

69

17

17

2009

2265

51

26

14

2010

2220

50

11

7

2011

2205

50

12

14

2012

2160

50

21

15

2013

2155

46

10

 12

 

 
                  Aktuálne štatistiky za prvých päť mesiacov 2014 

Obdobie 1.1.– 31.5. 2013

Obdobie 1.1.– 31.5.2014

Počet nehôd

zranenie

Počet nehôd

zranenie

smrteľné

ťažké

ľahké

smrteľné

ťažké

ľahké

20

6

7

0

17

3

4

2


V sledovanom období roku 2013 došlo k 20 nehodám.  Pri týchto nehodách utrpelo 6 osôb smrteľné zranenie (2 x vodič, 1 x rušňovodič, 3 x chodec, z toho jeden prípad samovraždy).  Ďalej 7 osôb utrpelo ťažké zranenie ( 2 x vodič, 3 x chodec, 1 x spolujazdec, 1 x cestujúci).

V sledovanom období roku 2014 došlo k 17 nehodám.  Pri týchto nehodách utrpeli 3 osoby smrteľné zranenie (2 x chodec, 1 x cyklista).  Ďalej 4 osoby utrpeli ťažké zranenie ( 3 x vodič, 1 x spolujazdec) a 2 osoby utrpeli ľahké zranenie (spolujazdci).

              Zmeny v zabezpečení železničných priecestí v roku 2014 

Železnice Slovenskej republiky majú v roku 2014 v investičnom pláne realizovanom dodávateľským spôsobom prípravu stavieb nasledovných priecestí:  

Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach – celkovo 11

Traťový úsek Komárno-Dunajská Streda, PZZ  v km 46,115

Traťový úsek Nitrianske Pravno-Nové Zámky, PZZ v km 6,481

Traťový úsek Trnava-Kúty, PZZ v km 12,291

Traťový úsek Trstená-Kraľovany, PZZ v km 8,187

Traťový úsek Čadca-Makov, PZZ v km 9,076

Traťový úsek Kysak  - Plaveč št.hr. PZZ v km 43,902

Traťový úsek Michaľany-Medzilaborce, PZZ  v km 49,062

Traťový úsek Šahy-Čata, PZZ v km 0,330 

Traťový úsek Jesenské-odb.Brezno-Halny-Brezno, PZZ v km 38,775

Traťový úsek Utekáč-Lučenec, PZZ v km 1,391 a 1,710

 

 Náhrada jednodrôtových mechanických závor  -  celkovo 8, z toho tri v úseku Hnúšťa –Tisovec. 
 Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších – príprava celkovo 13, z toho 5 x v úseku Košice – Žilina.

Informácie z medzinárodnej tlačovej konferencie a diskusie za okrúhlym stolom,  3. jún  2014, Lisabon, Portugalsko:

Táto kampaň spája odborníkov na bezpečnosť na cestách a na železnici. Vytvorená bola na základe iných známych kampaní, ktoré už v mnohých krajinách existovali – napríklad U.S.A., Kanade, Austrálii, Nového Zélandu a tiež v niekoľkých krajinách Európy. Tieto krajiny chceli spojiť svoje úsilie do jedného dňa. Tento deň mal každým rokom väčší úspech a zaujal stále viac krajín (minulý rok ich bolo 45). Novými účastníkmi sú Ruské železnice (RZD) a Vietnamské železnice (VNR). 

Dňa 3. júna 2014 UIC a hlavné partnerské organizácie organizujú 6. ročník Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach (ILCAD) so zameraním na vzdelávacie opatrenia a podporu bezpečného správania sa na železničných priecestiach a v ich okolí. Ako dodatok k aktivitám, ktoré sa organizujú pravidelne v priebehu roka, sa v tento deň bude konať široké spektrum podujatí na každom kontinente pod spoločným posolstvom kampane ILCAD „Správajte sa bezpečne na železničných priecestiach!“ 

Medzinárodná tlačová konferencia a diskusia za okrúhlym stolom sa bude konať 3. júna od 14:00 do 19:00 hod., ktorú budú zastrešovať UIC a REFER, manažér infraštruktúry portugalských železníc a jej cieľom bude zdôrazniť dôležitosť bezpečnosti cestnej premávky na železničných priecestiach.

Jean-Pierre Loubinoux, generálny riaditeľ UIC, povedal: „Medzinárodná únia železníc sa veľmi rada už po šiesty raz ujíma funkcie koordinátora takéhoto medzinárodného podujatia ako je ILCAD, zameraného na verejné povedomie spojené s riskovaním pri strete cesty a železnice; kampaň, ktorá spája mnoho krajín, partnerské organizácie z rôznych sektorov na celom svete. Sme vďační každej zúčastnenej krajine, REFER-u a popredným rečníkom z oblasti železníc, ciest a inštitucionálnych sektorov; z Belgicka, Estónska, Francúzska, Talianska, Poľska, Portugalska, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska, ktorí prispejú k tomu, aby bolo toto podujatie úspešné.“ 

Vedeli ste?
- UIC odhaduje, že na svete je viac ako 600 000 železničných priecestí,
- podľa čísiel z roku 2012, ktoré boli uverejnené v správe o bezpečnosti pri výkone European Railway Agency (ERA) v roku 2014:
. v EÚ je 114 000 železničných priecestí,
. za posledných 5 rokov sa počet priecestí v EÚ znížil o 2%,
. každý deň je na železničnom priecestí v EÚ priemerne jedna osoba usmrtená a jedna osoba vážne zranená,
- takmer všetky nehody na železničných priecestiach (hlavne v Európe) sú spôsobené chybou účastníkov cestnej premávky alebo chodcov, ktorí nerešpektujú dopravné značky a signály. Títo ľudia zvyčajne bývajú a pracujú v blízkosti železničného priecestia,
- tieto kolízie môžu spôsobiť vykoľajenie, smrť alebo vážne zranenie vlakového personálu alebo cestujúcich, výsledkom môže byť posttraumatický šok a dlhé, nákladné a nepríjemné meškanie pre cestujúcich vo vlaku aj na cestách, ako aj drahé škody na infraštruktúre a koľajových vozidlách.

videoPrávne dokumenty