Železnice Slovenskej republiky


ilcad-2016


UIC, LDŽ a OLE otvorili 8. ročník ILCAD

Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach,
10. júna v Rige (Lotyšsko), 11. júna 2016 v Tallinne (Estónsko)  

(Paríž/Riga/Tallinn, 9. jún 2016) V dňoch 10. a 11. júna sa celosvetové združenie železníc UIC, medzinárodné spoločenstvo železníc a mnohí partneri zo sektoru cestnej dopravy ako aj ďalšie medzinárodné organizácie zapojili do 8. ročníka Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach (ILCAD: www.ilcad.org). Túto celosvetovú kampaň otvorila medzinárodná konferencia o bezpečnosti na železničných priecestiach, ktorú usporiadali  „Lotyšské železnice” (LDŽ) 10. júna v Rige (Lotyšsko) s následnou technickou návštevou Tallinnu (Estónsko) 11. júna, ktorú zorganizoval Operation Lifesaver Estonia (OLE). 

Vo svete je približne 600 000 železničných priecestí (213 000 v USA, 113 000 v Európe). V Európe smrteľné nehody na železničných priecestiach predstavujú 1 % smrteľných nehôd v cestnej doprave, ale viac ako 25 % smrteľných nehôd v železničnej doprave; 555 nehôd v Európe v roku 2012 (322 usmrtených, 364 s ťažkými zraneniami. 

Jean-Pierre Loubinoux: "Podobne ako v predchádzajúcich rokoch je nám cťou, že 40 krajín sa spoločne zúčastňuje na tomto celosvetovom podujatí, či už prostredníctvom prenosu na svojich internetových stránkach, sociálnych sieťach alebo organizovaním rozličných aktivít v priebehu dní okolo 10. a 11. júna. Partneri kampane ILCAD sa zamerajú najmä na bezpečnosť na železničných priecestiach, ale takisto aj na čo najlepšie využitie tejto príležitosti pre zvýšenie povedomia verejnosti o ďalších nebezpečenstvách, akými sú prechádzanie cez železničnú trať v miestach, kde je prísne zakázané a o bezpečnosti na nástupištiach v železničných staniciach. Našim partnerom prajeme čo najúspešnejšiu kampaň.” 

 

Každý rok si partneri ILCAD pre svoju kampaň vyberú inú cieľovú skupinu verejnosti. Pretože sme v niektorých krajinách zaznamenali zvýšený počet nehôd na priecestiach s účasťou starších ľudí (seniorov), tento rok sme sa rozhodli upriamiť pozornosť na „starších občanov a ľudí so zmyslovými a pohybovými obmedzeniami”. 

K porušeniu pravidiel cestnej premávky u seniorov môže dôjsť buď omylom (zo zvyku, pri problémoch súvisiacich s vekom - zhoršenie zraku, sluchu či precenením svojich schopností) alebo úmyselne.

Pri nezodpovednom a ľahkomyseľnom správaní používateľov železničných priecestí môže dôjsť k ťažkým zraneniam alebo dokonca k stratám na životoch. Ľudia ohrozujú svoj život aj životy iných, či už spolucestujúcich vo vozidle alebo zamestnancov železníc a cestujúcich vo vlaku. Pre zvýšenie povedomia starších občanov a ľudí s pohybovými obmedzeniami, UIC a LDŽ spoločne pripravili plagáty a nové video, ktoré je zverejnené na internete a vysielané v TVnavštívte: www.ilcad.org

Komunikačné materiály boli pripravené najmä s ohľadom na seniorov, ale rovnako sú užitočné ako pripomenutie všetkým ostatným užívateľom železničných priecestí, a najmä osobám s pohybovými obmedzeniami.  

V roku 2016 je naše posolstvo pre predchádzanie nehodám adresované všetkým a znie: “Nepreceňujte svoje schopnosti v blízkosti železničných tratí!”

 

Niekoľko štatistických údajov:

Táto nová správa Amerického štatistického úradu  (US Census Bureau) skúma trend pokračujúceho celosvetového starnutia a očakávaný zvyšujúci sa počet ľudí nad 65 rokov s dôrazom na rozdiely medzi regiónmi vo svete, čo je pozorované vo všetkých krajinách, ale viac v Európe a v Ázii. Japonsko má najstaršie obyvateľstvo na svete a tento stav ostane zachovaný aj v roku 2050. Celosvetovo populácia nad 80 rokov sa strojnásobí do roku 2050 na 446,6 milióna oproti 126,4 v roku 2015. Priemerná dĺžka života by mala stúpnuť zo súčasných  68,6 na 76,2 v roku 2050.

Zdroj: http://www.census.gov/newsroom/press-releases/2016/cb16-54.html?cid=cb1654

  • Už v súčasnosti, no ešte viac v budúcnosti starnúca populácia, ktorá bude šoférovať, bicyklovať alebo prechádzať cez železničné priecestia sa môže stať väčším problémom pre našu spoločnosť. V niektorých krajinách sú povinné zdravotné prehliadky spôsobilosti seniorov na vedenie motorového vozidla.
  • Iné krajiny, ako Japonsko, sú už roky znepokojené problematikou starnutia populácie a organizujú kampane o bezpečnosti na cestách a priecestiach určené pre seniorov.

V niektorých krajinách (najmä v Európe, ak sú k dispozícii štatistické údaje o kategórii obetí účastníkov nehôd alebo smrteľných úrazov), nehody s účasťou seniorov môžu predstavovať až 18% z celkového počtu nehôd na železničných priecestiach a smrteľné úrazy seniorov môžu predstavovať 38% z celkového počtu usmrtených.

Prílohy: Právne dokumenty