Železnice Slovenskej republiky


Rôzne - jednotliviny


Fotografie - jednotliviny

V archíve sú uložené aj fotografie, ktoré nie sú zaradené do žiadneho súboru. Digitalizácia sa pripravuje.

Bratislava

 1. “Chytro, chytro! Vlak nesmi meškať“ Výpravca počíta kusy odovzdávané, vlakvedúci prijaté. Ostatní sa venujú plne práci pri nakladaní. ( Lamač )
 2. Nakladanie koňov na stanici Bratislava filiálka
 3. Vykladanie oviec z Podkarpatska na stanici Bratislava filiálka
 4. Nakladanie múčky z lodi do vagónu, 14.8.1935
 5. Triedenie a nakladanie antracitu, 14.8.1935
 6. Nakladanie piva, 17.8.1935
 7. „Parta“ ukončila prácu
 8. Víkendová dopravná služba počas maľovania kancelárií, jún, 1935
 9. Strážny oddiel železničný č. 10, Bratislava hlavní nádraží
 10. Knihy o Bratislave
 11. Reklamný plagát na spiatočné lístky Bratislava - Zohor, 1935 ( 2 ks )

         Úpor

 1. Nakladanie oviec, 1935 - 2ks
 2. Nakladanie obilia, voľne sypané, máj 1935
 3. Nakladanie voľnej kapusty, jún 1935 - 2 ks
 4. Nakladanie .........., máj 1935
 5. Nakladanie liehu, apríl 1934

Nové Zámky

 1. 5. strážny oddiel N. Zámky pri inšpekcii p. vrch. admin. riaditeľa Čuříka
 2. P. vrch. adj. Hájek hlási sa ako veliteľ 5. strážneho oddielu p. vrch. admin. riaditeľovi Čuříkovi
 3. Členovia 5. strážneho oddielu N. Zámky
 4. 5 strážny oddiel N. Zámky - inšpekcia p. vrch. admin. riaditeľa Čuříka
 5. Vykládka, 19.10.1935
 6. Pred odchodom sa skontroluje každý šróbik a pohyblivé čiastky sa namažú

Lučenec

 1. Rýchlik odchádza, posledné mávnutie na rozlúčenie
 2. Výdaj kusového tovaru pri staničnom sklade
 3. Nedeľný pokoj na manipulačnej koľaji
 4. Vykládka kusového tovaru

Borský sv. Mikuláš

 1. Sklad guľatiny
 2. Nakladanie guľatiny
 3. Guľatina je naložená

Pokračovanie

 Právne dokumenty