Železnice Slovenskej republiky


Zbierka fotografií


Zbierka fotografií

Históriu niekedy lepšie ako slová zachytí obrázok či fotografia. Fotografie uložené v našom archíve by sme mohli rozdeliť do niekoľkých skupín a to fotografie a albumy z výstavby železničných tratí, albumy vydávané pri príležitosti otvorenia tratí alebo výročiach, fotografie zachytávajúce vozne a lokomotívy a potom sú tu albumy, ktoré by sme mohli nazvať aj inventárne alebo katalógy.Právne dokumenty