Železnice Slovenskej republiky


Akcie a publikačná činnosť


Akcie :

Archív ŽSR pri príležitosti 165. Výročia železníc na Slovensku v roku 2013 usporiadal výstavu Poklady v Archíve ŽSR.

Rendez 2015 - výstava Z archívu ŽSR

Účasť na medzinárodnom seminári Železniční kroniky - významný historický pramen přístupný na internetu, ktorý sa konal 10.3.2016 v Prahe

Železniční kroniky – významný historický pramen přístupný na internetu : medzinárodný seminár

 

Publikačná činnosť :

Séria článkov z Archívu ŽSR v Ž-semafor, roč. 2010 

Článok z pripravovaného zborníka Spoločnosti slovenských archivárov 2013

Neznáma, známa história – pamätné knihy železničných staníc

Článok z pripravovaného zborníka Spoločnosti slovenských archivárov 2015

Správa o stave digitalizácie v Archíve Železníc Slovenskej republiky

Prednáška z medzinárodného semináru Železniční kroniky - významný historický pramen prřístupný na internetu

Pamätné knihy železničných staníc – neznámy zdroj k poznaniu histórie

Pamätné knihy železničných staníc na SlovenskuPrávne dokumenty