Železnice Slovenskej republiky


Výstavba novej jednokoľajovej železničnej trate Turňa nad Bodvou - Rožňava


Výstavba novej jednokoľajovej železničnej trati Turňa nad Bodvou – Rožňava.

Digitalizácia fotografií sa pripravuje.

25. januára 1955 bola na východnom Slovensku odovzdaná do prevádzky nová jednokoľajová železničná trať z Turína nad Bodvou do Rožňavy. Výstavbu uskutočňovali železničiari dobrovoľnými smenami, zostavenými z pracovníkov všetkých skupín. Nová vybudovaná trať s celkovou dĺžkou 35 km, s Jablonovským tunelom dĺžkou 3120 m, s početnými objektmi skrátila predtým existujúce trate o niekoľko stoviek kilometrov. Celkový objem výkopov bol 1.132.000 m3 z ktorého 560.000 m3 bolo v skalnej pôde. S traťovou výstavbou sa začalo koncom roku 1952. Predtým sa práce prevažne uskutočňovali ručne s neveľkou mechanizáciou. V priebehu roku 1953 sa zavádzala predovšetkým mechanizácia pôdnych prác.

1. – 10. – bez popisu
11. Rozbíjanie veľkého násypu
12. Úprava svahu
13. Vybudovanie hrádze 30 m výšky pri dedine Jablonov nad Turňou
14. Spôsob výkopu skalnej pôdy nad lesom Hrhov
15. Spôsob výkopu pri obci Dvorníky v bahnitých pôdach
16. Výkop pri obci Dvorníky so železničných zvrškom pred záverečnou úpravou odvodňovacej stavby
17. Spevnenie bahnitého základu (dna) na stanici Lipovník
18. Pozdĺžna drenáž, urobená pri spevnení základov na stanici Lipovník
19. Hotové pôdospevňovacie práce s použitím škvary na stanici Lipovník
20., 21., 22. V hlbokých výkopoch urobených v horských morénových hlinách často vznikali zosuvy svahov vo veľkých rozmeroch
23. Odvodňovacia priekopa z pripravených betónových blokových žľabov
24. Detail položenia žľabov priekopy z betónových blokov
25. Betónová odvodňovacia priekopa medzi dvomi traťami
26. Železobetónový klenbový nadchod
27. Dočasný dvojpólový most cez cestu zo zváraných nosníkov
28. Južný portál Jablonovského tunela
31. Sklad štrku pre kladenie na stanici Rožňava
32. Montovanie článkov
33., 34. Rozvoz článkov na trati
35., 36. Strojové kladenie hotových článkov
37. Usadenie štrku
38. Spevňovanie štrku v tuneli
39. Strojové kladenie v tuneli
40. Pohľad z Jablonovského tunela po kladení
41. Hotová trať pred južných portálom Jablonovského tunela
42., 42. (43.) Hotová trať medzistaničného úseku
44. Hotová trať na stanici Hrhov
45. Hotová trať na stanici Rožňava
46. Príchod prvého vlaku
47. Otvorenie trasy ministrom dopravy a komunikácie 25. januára 1955

 Právne dokumenty