Železnice Slovenskej republiky


Rekonštrukčné stavby na trati Banská Bystica - Dolná Štubňa odb.


Rekonštrukčné stavby na trati B. Bystrica – Dol. Štubňa odb.

Po 2. svetovej vojne sa rekonštruovali železničné trate. Jedna takáto oprava bola zdokumentovaná aj fotograficky.

1. Zničený priehradový most sv. 50.0 m v km 20.835 trati Zvolen – Podbrezová pri stanici Banská Bystrica. Most bol vyhodený za slovenského povstania, potom bol Nemcami premostený pomocou provizórií a pri ich ústupe znovu dokonale zničený.
2. Železničiari vyťahujú z Hrona rozstrieľané provizóriá mostu v km 20.835 trati Zvolen – Podbrezová.
3. Železničiari vyťahujú z Hrona rozstrieľané provizóriá mostu v km 20.835 trati Zvolen – Podbrezová.
4. Nemcami zoraná trať.
5. Zničený plnostenný oceľový most s predbežnými oporami sv. 13.80 m cez elektrárenský kanál v km 1.543 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb.
6. Zničený most v km 1.543 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb. a v pozadí šikmý most a plnostennou oceľovou konštrukciou cez elektrárenský kanál kolmej svetlosti 13.30 m.
7. Trosky zničeného železobetónového cestného nadjazdu s rámovou konštrukciou hradskej Banská Bystrica – Brezno n. Hr. nad traťou Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb. v km 1.754. Na obrázku je provizórny ČA vybudovaný drevený nadjazd.
8. Trosky zničeného viaduktu 4 otvoroch rozpätie 4x25.0 m v km 5.954 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb. pri stanici Kostiviarska.
9. Trosky zničeného viaduktu 4 otvoroch rozpätie 4x25.0 m v km 5.954 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb. pri stanici Kostiviarska.
10. Trosky zničeného viaduktu 4 otvoroch rozpätie 4x25.0 m v km 5.954 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb. pri stanici Kostiviarska.
11. Trosky zničeného viaduktu 4 otvoroch rozpätie 4x25.0 m v km 5.954 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb. pri stanici Kostiviarska.
12. Trosky zničeného viaduktu 4 otvoroch rozpätie 4x25.0 m v km 5.954 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb. pri stanici Kostiviarska.
13. Trosky zničeného viaduktu 4 otvoroch rozpätie 4x25.0 m v km 5.954 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb. pri stanici Kostiviarska.
14. Odpratávacie práce zničeného viaduktu 4 otvoroch rozpätie 4x25.0 m v km 5.954 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb. pri stanici Kostiviarska.
15. Stavba montážneho lešenia viaduktu 4 otvoroch rozpätie 4x25.0 m v km 5.954 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb. pri stanici Kostiviarska.
16. Stavba montážneho lešenia viaduktu 4 otvoroch rozpätie 4x25.0 m v km 5.954 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb. pri stanici Kostiviarska. Začiatok murovania pilierov.
17. Viadukt v km 5.954 pred dokončením.
18. Priehradový most sv. 39.20 m v km 0.797 na vlečke Ulmanka – Harmanec nakl. po rekonštrukcii.
19. Šikmý plnostenný oceľový most rozpätia 27.30 m v km 0.960 na vlečke Ulmanka – Harmanec nakl. po rekonštrukcii.
20. Šikmý plnostenný oceľový most šikmej svetlosti 10 m v km 1.066 na vlečke Ulmanka – Harmanec nakl. po rekonštrukcii.
21. Oceľový plnostenný most sv. 17.00 m v km 12.447 na vlečke Ulmanka – Harmanec nakl. po rekonštrukcii.
22. Celkový pohľad na zničený železobet. viadukt v km 14.984 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb. s čiastočne postaveným lešením.
23. bez popisu
24. bez popisu
25. Detail lešenia viaduktu v km 14.984.
26. Detail lešenia viaduktu v km 14.984.
27. Celkový pohľad na hotovú skruž viaduktu v km 14.984.
28. Celkový pohľad na hotovú skruž viaduktu v km 14.984.
29. Kladenie armatúry klenby viaduktu v km 14.984.
30. Kladenie armatúry klenby viaduktu v km 14.984.
31. Na líci odšalovaná klenba viaduktu v km 14.984.
32. Kladenie armatúry klenby viaduktu v km 14.984.
33. Detail skruže klenby a mostovky viaduktu v km 14.984.
34. Detail skruže klenby a mostovky viaduktu v km 14.984.
35. Detail skruže klenby a mostovky viaduktu v km 14.984.
36. Celkový pohľad na zašalovaný viadukt v km 14.984.
37. Pohľad na trosky klenutého podchodu a priepustku sv. 13.0 m v km 25.649 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb.
38. Odšalovaná konštrukcia viaduktu v km 14.984.
39. Pohľad na lešenie a skruž železobet. klenut. objektu v km 25.649 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb.
40. Viadukt o 5 poliach rozpätia 5x25.0 m, „Čierna voda“, km 35.024 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb., kde bol zničený 1 pilier, pobrežná opora o 4 polia.
41. Viadukt o 5 poliach rozpätia 5x25.0 m, „Čierna voda“, km 35.024 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb., kde bol zničený 1 pilier, pobrežná opora o 4 polia.
42. Viadukt o 5 poliach rozpätia 5x25.0 m, „Čierna voda“, km 35.024 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb., kde bol zničený 1 pilier, pobrežná opora o 4 polia.
43. Viadukt o 5 poliach rozpätia 5x25.0 m, „Čierna voda“, km 35.024 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb., kde bol zničený 1 pilier, pobrežná opora o 4 polia.
44. Viadukt o 5 poliach rozpätia 5x25.0 m, „Čierna voda“, km 35.024 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb., kde bol zničený 1 pilier, pobrežná opora o 4 polia.
45. Viadukt o 5 poliach rozpätia 5x25.0 m, „Čierna voda“, km 35.024 trati Banská Bystrica – Dol. Štubňa odb., kde bol zničený 1 pilier, pobrežná opora o 4 polia, po postavení montážneho lešenia  postavení zničeného piliera (na obr. vpravo).
46. Viadukt „Glozy“ rozpätia 4x25.0 m, v km 36.194 trati Banská bystrica – Dol. Štubňa odb., kde boli rozstrieľané 2 polia.
47. Viadukt „Glozy“ rozpätia 4x25.0 m, v km 36.194 trati Banská bystrica – Dol. Štubňa odb., kde boli rozstrieľané 2 polia.
48. Viadukt „Glozy“ rozpätia 4x25.0 m, v km 36.194 trati Banská bystrica – Dol. Štubňa odb., kde boli rozstrieľané 2 polia. Stavba montážneho lešenia.
49. Viadukt „Glozy“ rozpätia 4x25.0 m, v km 36.194 trati Banská bystrica – Dol. Štubňa odb., kde boli rozstrieľané 2 polia. Stavba montážneho lešenia.
50. Viadukt „Glozy“ rozpätia 4x25.0 m, v km 36.194 trati Banská bystrica – Dol. Štubňa odb., kde boli rozstrieľané 2 polia. Hotové montážne lešenie.
51. Viadukt „Glozy“ rozpätia 4x25.0 m, v km 36.194 trati Banská bystrica – Dol. Štubňa odb., kde boli rozstrieľané 2 polia. Hotové montážne lešenie.Právne dokumenty